WhatsApp +90312 963 1400 [email protected]

Böbrek Nakli 2024

İnsanların hayatını devam ettirebilmesi için sağlıklı bir vücuda ve sağlıklı organlara ihtiyacı vardır. Vücuttaki tek bir hücrenin bile işlemini yapamaması hastalıkları beraberinde getirmektedir. Çoğu organımız bizim için hayati önem taşımaktadır. Bunlardan bir tanesi de her sağlıklı bireyde iki adet bulunan böbreklerdir.

Böbrekler boşaltım sisteminin büyük bir parçasını oluştururlar. Kişinin vücudunda filtre görevi gören böbrekler, kan içerisinde bulunan zararlı maddeleri filtreleyerek idrar yolu ile dışarı atmaktadırlar. 

Bazı durumlarda kişinin böbrekleri iflas eder yarı veya tam olarak işlevini yerine getiremez olurlar. Bu durumda ise böbreklerin yerine diyaliz adı verilen cihaz ile boşaltım sistemi devam ettirilmektedir. Belli aralıklarla diyalize girmek zorunda kalan hastalar, bu süreç içerisinde oldukça zaman ve efor kaybetmektedirler. Diyaliz uzun soluklu bir tedavi yöntemi olmamakla birlikte kişinin durumunun daha kötüye gitmesi bile görülebilir.

Bu durumda ise böbrek nakli denilen cerrahi bir operasyon devreye girmektedir. Böbrek yetmezliği yaşayan kişiye, canlı veya ölmüş olan bir donörün, hala aktif olarak çalışan böbreğinin cerrahi operasyon ile nakledilmesiyle, kişi sağlıklı normal yaşamına dönebilir.

Bunun için de vücuda uygun böbreklerin bulunması gerekmektedir. Bazı durumlarda vücut bu böbrekleri reddeder. Bu durumun olmaması ve böbreğin vücuda bağışık olması için, ameliyattan sonra doktor kontrolünde bağışıklığı baskılayıcı ilaçlar kullanılabilir.

Kimler Böbrek Nakline İhtiyaç Duyar ?

Böbrek Nakli 2024 1 Bobrek Nakli Ameliyati Og Banner
Böbrek Nakli 2024 16 Bobrek Nakli Ameliyati Og Banner

Böbrek nakli, böbrek hastaları için umut ışığı olan bir operasyon girişimidir. Bu nakil, hasta olan bireylere uygulanır ve hastanın günlük yaşantısına dönmesi beklenir. Böbrek yetmezliği teşhisi konmuş kişilere doktor tarafından nakil isteyip istemediği sorulur.

Eğer hasta böbrek nakli işlemini kabul ederse ismi, nakil bekleyen diğer hastaların da bulunduğu listeye eklenir. Hasta, kendisine sıra gelene ve uygun organ bulunana kadar diyalize girerek, böbreklerinin işlevini cihaza yaptırmaya devam eder. 

Bu süreç hastanın kabul etmesi ve böbreğin bulunması ile bitmemektedir. Kişinin bu ağır ameliyatı kaldıracak ciddi sağlık sorunlarının olmaması gerekmektedir. Örneğin daha önce kanser tedavisi gören veya aktif olarak kanser hastası olan bireylere bu nakil işlemi uygulanmamaktadır. Yine aynı şekilde kemiklerde olan enfeksiyon hastalığı, Hepatit B hastalığı gibi bir takım ciddi hastalıklarda bu nakil için risk oluşturacak hastalıklardır.

Eğer nakil için, böbrek yetmezliği dışında ciddi bir hastalığınız yok ise ve ameliyata girmeye engel bir sonuç ortaya çıkmazsa bu nakil işlemini olabilirsiniz.

Nakilden sonraki hayat da yine oldukça önem arz etmektedir. Ameliyattan sonra böbreklerin bağışıklık sistemi tarafından reddedilmesini önlemek amacıyla doktorun tavsiye ve kurallarına riayet etmelisiniz.

Böbrek Nakli Kimlere Yapılamaz?

Böbrek nakli, böbrek yetmezliği olan hastalara uygulanan bir cerrahi işlemdir. Böbrek yetmezliği, böbreklerin vücuttaki atıkları ve fazla suyu filtreleme yeteneğini kaybetmesidir. Böbrek nakli, diyaliz tedavisine göre daha iyi bir yaşam kalitesi ve daha uzun bir yaşam süresi sağlar. Ancak, böbrek nakli herkese uygulanamaz.

Böbrek Nakli Yapılamayan Hastalar

 • Aktif kanseri olan hastalar: Böbrek nakli, kanser tedavisini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, kanseri olan hastalara böbrek nakli yapılmaz.
 • Aktif enfeksiyonu olan hastalar: Böbrek nakli, enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir. Bu nedenle, aktif enfeksiyonu olan hastalara böbrek nakli yapılmaz.
 • Kontrol altına alınamayan kalp hastalığı olan hastalar: Böbrek nakli, kalp hastalığına ek yük oluşturabilir. Bu nedenle, kontrol altına alınamayan kalp hastalığı olan hastalara böbrek nakli yapılmaz.
 • Kontrol altına alınamayan diyabeti olan hastalar: Diyabet, böbrek nakli sonrası komplikasyon riskini artırır. Bu nedenle, kontrol altına alınamayan diyabeti olan hastalara böbrek nakli yapılmaz.
 • Bağışıklık sistemi sorunları olan hastalar: Bağışıklık sistemi sorunları, böbrek naklinin başarısız olmasına neden olabilir. Bu nedenle, bağışıklık sistemi sorunları olan hastalara böbrek nakli yapılmaz.
 • Böbrek yetmezliğinin nedeni bilinmeyen hastalar: Böbrek yetmezliğinin nedeni bilinmeyen hastalara böbrek nakli yapılmaz.

Böbrek Naklinin Yararları Nelerdir?

Böbrek yetmezliği, böbreklerin vücuttaki atıkları ve fazla suyu filtreleme yeteneğini kaybetmesidir. Böbrek yetmezliği olan hastalar, diyaliz veya böbrek nakli ile tedavi edilebilir. Diyaliz, böbreklerin işlevlerini yerine getirmek için makinelerin kullanıldığı bir tedavi yöntemidir. Böbrek nakli ise, hastanın böbrekleri işlevini yitirdiğinde, donörden alınan sağlıklı bir böbreğin hastanın vücuduna nakledilmesi işlemidir.

Böbrek nakli, diyaliz tedavisine göre birçok avantaja sahiptir. Böbrek nakli olan hastalar, diyaliz hastalarına göre daha iyi bir yaşam kalitesine sahiptir. Böbrek nakli olan hastalar, diyaliz hastalarına göre daha fazla enerjiye sahiptir ve daha aktif bir yaşam sürebilirler. Ayrıca, böbrek nakli olan hastalar, diyaliz hastalarına göre daha az enfeksiyon riskine sahiptir.

Böbrek naklinin başlıca faydaları şunlardır:

 • Daha iyi yaşam kalitesi: Böbrek nakli olan hastalar, diyaliz hastalarına göre daha iyi bir yaşam kalitesine sahiptir. Böbrek nakli olan hastalar, diyaliz hastalarına göre daha fazla enerjiye sahiptir ve daha aktif bir yaşam sürebilirler.
 • Daha uzun yaşam süresi: Böbrek nakli olan hastalar, diyaliz hastalarına göre daha uzun bir yaşam süresine sahiptir. Canlı böbrek nakli olan hastaların yarısı 25 yıla, kadavra böbrek nakli olan hastaların yarısı 10 yıla diyalizden uzak ve sağlıklı yaşar.
 • Daha az enfeksiyon riski: Böbrek nakli olan hastalar, diyaliz hastalarına göre daha az enfeksiyon riskine sahiptir. Diyaliz, bağışıklık sistemini zayıflatan bir tedavi yöntemidir. Böbrek nakli ise, bağışıklık sistemini güçlendiren bir tedavi yöntemidir.

Böbrek nakli, böbrek yetmezliği olan hastalar için en iyi tedavi yöntemidir. Böbrek nakli, hastaların yaşam kalitesini ve yaşam süresini önemli ölçüde iyileştirebilir.

Böbrek Nakli 2024 3 Bobrek Nakli1
Böbrek Nakli 2024 17 Bobrek Nakli1

Böbrek Nakli Hangi Hastalıklarda Uygulanmaktadır?

Böbrek nakli, böbrek yetmezliği olan hastalara uygulanan bir cerrahi işlemdir. Böbrek yetmezliği, böbreklerin vücuttaki atıkları ve fazla suyu filtreleme yeteneğini kaybetmesidir. Böbrek yetmezliği olan hastalar, diyaliz veya böbrek nakli ile tedavi edilebilir.

Böbrek nakli, aşağıdaki durumlarda uygulanabilir:

Kronik böbrek yetmezliği: Kronik böbrek yetmezliği, böbreklerin işlevini yavaş yavaş kaybetmesidir. Kronik böbrek yetmezliği, diyabet, yüksek tansiyon, lupus ve polikistik böbrek hastalığı gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir.

Akut böbrek yetmezliği: Akut böbrek yetmezliği, böbreklerin ani ve geçici olarak işlevini kaybetmesidir. Akut böbrek yetmezliği, enfeksiyon, travma, ilaçların yan etkileri ve diğer çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir.

Hemodializ tedavisinin yetersiz kaldığı durumlarda:
Hemodiyaliz, böbreklerin işlevlerini yerine getirmek için makinelerin kullanıldığı bir tedavi yöntemidir. Hemodiyaliz tedavisi, böbrek yetmezliği olan hastaların yaşam kalitesini ve yaşam süresini iyileştirebilir. Ancak, bazı durumlarda hemodiyaliz tedavisi yetersiz kalabilir. Bu durumlarda, böbrek nakli hastanın yaşam kalitesini ve yaşam süresini iyileştirmek için tek seçenek olabilir.

Böbrek nakli, canlı vericilerden veya kadavralardan alınan böbrekler ile yapılabilir. Canlı vericilerden alınan böbrekler, kadavralardan alınan böbreklere göre daha uzun süre dayanır. Ancak, canlı vericilerden böbrek nakli olan hastaların, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanması gerekir. Bu ilaçlar, enfeksiyon riskini artırabilir.

Böbrek Nakli Ameliyatının Olası Riskleri ve Yan Etkileri Nelerdir?

Böbrek nakli, böbrek yetmezliği olan hastalara uygulanan bir cerrahi işlemdir. Böbrek nakli, canlı vericilerden veya kadavralardan alınan böbrekler ile yapılabilir. Böbrek nakli ameliyatı, genel anestezi altında yapılır ve yaklaşık 3-4 saat sürer.

Böbrek nakli ameliyatının olası riskleri ve yan etkileri şunlardır:

 • Anestezi riskleri: Anestezi, her cerrahi işlemde olduğu gibi böbrek nakli ameliyatında da risk taşır. Anestezi ile ilişkili riskler arasında solunum durması, kalp krizi ve felç yer alır.
 • Kanama riski: Böbrek nakli ameliyatında, böbreklerin bağlandığı damarlardan kanama olabilir. Bu durum, kan transfüzyonu ihtiyacını doğurabilir.
 • Enfeksiyon riski: Böbrek nakli ameliyatından sonra enfeksiyon riski vardır. Bu enfeksiyonlar, ameliyat yerinde, idrar yollarında veya kan dolaşımında gelişebilir.
 • Bağışıklık sistemi tepkisi: Böbrek nakli olan hastaların, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanması gerekir. Bu ilaçlar, enfeksiyon riskini artırabilir. Ayrıca, bağışıklık sistemi tepkisi nedeniyle böbrek nakli başarısız olabilir.
 • Diğer riskler: Böbrek nakli ameliyatı ile ilişkili diğer riskler arasında, yara sızıntıları, tromboz ve emboli yer alır.

Böbrek nakli ameliyatının olası riskleri ve yan etkileri, hastanın genel sağlık durumu ve ameliyatın türüne göre değişebilir.

Böbrek Nakli Sonrası Bakım

Böbrek nakli olan hastaların, ameliyattan sonra düzenli olarak doktor kontrollerini yaptırması gerekir. Bu hastalar, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanmalıdır.

Böbrek nakli olan hastalar, aşağıdakilere dikkat etmelidir:

 • İlaçları düzenli olarak kullanmak
 • Enfeksiyondan korunmak
 • Sağlıklı beslenmek
 • Düzenli egzersiz yapmak

Transplantasyon Diyalize Göre Avantaj Sağlar mı?

Böbrek yetmezliği, böbreklerin vücuttaki atıkları ve fazla suyu filtreleme yeteneğini kaybetmesidir. Böbrek yetmezliği olan hastalar, diyaliz veya böbrek nakli ile tedavi edilebilir. Diyaliz, böbreklerin işlevlerini yerine getirmek için makinelerin kullanıldığı bir tedavi yöntemidir. Böbrek nakli ise, hastanın böbrekleri işlevini yitirdiğinde, donörden alınan sağlıklı bir böbreğin hastanın vücuduna nakledilmesi işlemidir.

Transplantasyon, diyalize göre birçok avantaja sahiptir. Transplantasyon, diyalize göre daha iyi bir yaşam kalitesi ve daha uzun bir yaşam süresi sağlar.

Transplantasyonun Diyalize Göre Avantajları

 • Daha iyi yaşam kalitesi: Transplantasyon olan hastalar, diyaliz hastalarına göre daha iyi bir yaşam kalitesine sahiptir. Transplantasyon olan hastalar, diyaliz hastalarına göre daha fazla enerjiye sahiptir ve daha aktif bir yaşam sürebilirler.
 • Daha uzun yaşam süresi: Transplantasyon olan hastalar, diyaliz hastalarına göre daha uzun bir yaşam süresine sahiptir. Canlı böbrek nakli olan hastaların yarısı 25 yıla, kadavra böbrek nakli olan hastaların yarısı 10 yıla diyalizden uzak ve sağlıklı yaşar.
 • Daha az enfeksiyon riski: Transplantasyon olan hastalar, diyaliz hastalarına göre daha az enfeksiyon riskine sahiptir. Diyaliz, bağışıklık sistemini zayıflatan bir tedavi yöntemidir. Transplantasyon ise, bağışıklık sistemini güçlendiren bir tedavi yöntemidir.

Transplantasyonun Dezavantajları

Transplantasyon, diyalize göre bazı dezavantajlara da sahiptir. Transplantasyon, diyalize göre daha pahalı bir tedavi yöntemidir. Ayrıca, transplantasyon olan hastaların, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanması gerekir. Bu ilaçlar, enfeksiyon riskini artırabilir.

Transplantasyon Kimlere Uygulanır?

Transplantasyon, böbrek yetmezliği olan hastalara uygulanabilir. Transplantasyon, diyaliz tedavisine uyum sağlayamayan hastalara, diyaliz tedavisinin risklerini taşıyan hastalara ve diyaliz tedavisine rağmen yaşam kalitesini iyileştirmek isteyen hastalara uygulanabilir.

Transplantasyon Nasıl Yapılır?

Transplantasyon, genel anestezi altında yapılan bir ameliyattır. Ameliyatta, donörden alınan sağlıklı böbrek, hastanın vücuduna nakledilir. Böbrek nakli, genellikle karın bölgesinden yapılır.

Transplantasyon ameliyatı, yaklaşık 3-4 saat sürer. Ameliyattan sonra, hasta birkaç gün hastanede kalır.

Transplantasyon Sonrası Bakım

Transplantasyon olan hastalar, ameliyattan sonra düzenli olarak doktor kontrollerini yaptırmalıdır. Transplantasyon olan hastaların, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanması gerekir.

Transplantasyon olan hastalar, aşağıdakilere dikkat etmelidir:

 • İlaçları düzenli olarak kullanmalıdır.
 • Enfeksiyondan korunmalıdır.
 • Sağlıklı beslenmelidir.
 • Düzenli egzersiz yapmalıdır.

Transplantasyon, böbrek yetmezliği olan hastalar için en iyi tedavi yöntemidir. Transplantasyon, hastaların yaşam kalitesini ve yaşam süresini önemli ölçüde iyileştirebilir.

Canlı Vericili Böbrek Naklinin Avantajları Nelerdir?

Böbrek nakli, böbrek yetmezliği olan hastalara uygulanan bir cerrahi işlemdir. Böbrek nakli, canlı vericilerden veya kadavralardan alınan böbrekler ile yapılabilir. Canlı vericili böbrek nakli, kadavra böbrek nakline göre bazı avantajlara sahiptir.

Canlı Vericili Böbrek Naklinin Avantajları

 • Daha erken nakil: Canlı vericili böbrek naklinde, böbrek nakli için bekleme süresi daha kısadır. Bu, hastaların daha erken diyaliz tedavisinden kurtulmasına olanak tanır.
 • Daha iyi uyumluluk: Canlı vericilerden alınan böbrekler, kadavra böbreklere göre hastanın bağışıklık sistemine daha uyumludur. Bu, böbrek naklinin başarısı için önemlidir.
 • Daha uzun ömür: Canlı vericili böbrek naklinin, kadavra böbrek nakline göre daha uzun ömürlü olduğu gösterilmiştir.

Canlı vericili böbrek naklinde, vericinin aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekir:

 • Yaşı 18-65 arasında olmalıdır.
 • Böbrek fonksiyonları normal olmalıdır.
 • Kronik hastalık veya enfeksiyonu olmamalıdır.
 • Aile öyküsünde böbrek hastalığı olmamalıdır.

Canlı vericili böbrek nakli olan hastaların, kadavra böbrek nakli olan hastalar ile aynı bakıma ihtiyacı vardır. Bu hastalar, ameliyattan sonra düzenli olarak doktor kontrollerini yaptırmalıdır. Bu hastalar, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanmalıdır.

Böbrek Nakli Nasıl Yapılır ?

Böbrek nakli son derece ciddi bir operasyondur. Bu nakil iki şekilde gerçekleştirilir. Ya canlı bir donör böbreğini vermek ister ya da hayatta olmayan ve organlarını bağışlamış olan ölü bireylerden alınır. 

Kendi isteği ile böbrek bağışlamak isteyen kişi, doktor ve hasta ile bu operasyonun planı yapılarak ameliyat işlemi başlatılır. Bu ameliyat planlı olarak ilerlerken, ölü vücuttan alınacak olan böbrek nakillerinde ameliyat plansız olarak acilen yapılır. 

Başta kaza geçirmiş olmak gibi beyin ölümü gerçekleşmiş fakat tüm organları sağlam olan bireylerden alınacak olan organların, işlevselliğini yitirmemesi için ameliyatın hızlı bir şekilde başlatılması gerekmektedir.

Bu iki yöntemde de hasta genel anestezi ile uyutularak tedaviye alınır. Karın bölgesinden kesiler atılarak, sağlıklı organ kişiye nakledilir. Sağlıksız olan organ ise hastaya zarar vermeyecek ise içeride bırakılarak ameliyata devam edilir.

Bu işlemler sırasında doktor dikkat ve özenli bir şekilde damarları birbirine dikmektedir. Dikim işleminin ardından böbrek ve damarlar arasında kan akışı başlamaktadır. Ardından sağlıklı böbreğin üreter kısmı da mesaneye bağlanır. Bu işlemin ardından ise hasta idrar yapma işlemini sağlıklı bir şekilde yapmaya başlayabilir.

Oldukça ciddi bir ameliyat girişimi olan böbrek nakli işleminde bazı komplikasyonların oluşması riski mevcuttur. Hasta anesteziyi kaldıramayabilir. Ameliyat sırasında hastada yoğun kanama meydana gelebilir. Pıhtı, sızıntı, tıkanma gibi sorunlar ile karşılaşma riski vardır. Son olarak nakledilen böbreğin vücut tarafından reddedilmesi sorunu da yaşanabilir. Bu ve bunun gibi meydana gelebilecek olan tüm riskler hasta ile paylaşılmalıdır. Bunların kabulü sonrasında hasta ameliyat edilmelidir.

Böbrek Naklinin Bağışçı İçin Riskleri Nelerdir ?

Böbrek Nakli 2024 5 Bobrek Nakli 20190225162319
Böbrek Nakli 2024 18 Bobrek Nakli 20190225162319

Böbrek nakli ameliyatlarında kahraman olarak anılan kişi, hiç şüphesiz ki organı bağışlayan kişi olacaktır. Hastaya yeni bir hayat hediye eden bağışçı herkes için oldukça kıymetlidir. Ameliyat öncesi bağış yapmak isteyen kişiye ayrıntılı bir şekilde test ve tetkikler yapılmaktadır. Olası her durum için riskler gözden geçirilir. 

Bu testlerin ardından hastanede toplanan konsey, bağışçıdan böbreğin alınıp alınmayacağına karar verir. Yani bu sadece doktor, hasta ve bağışçının karar vereceği kadar basit bir işlem değildir. Ameliyata onay verildikten sonra tüm riskler hastaya ve bağışçıya anlatılır.

Her ameliyatta olduğu gibi bu ameliyatta da belli riskler söz konusudur. Fakat yapılan araştırmalar sonucu, bu ameliyat sırasında 3000 hastadan sadece birinin ölümle sonuçlandığı kanıtlanmıştır.

Yara oluşması, idrar yolu enfeksiyonun oluşması, gibi komplikasyonlar gelişebilir. Ameliyattan sonra 4-5 gün içerisinde bağışçı taburcu olurken bir takım ağrı şikayetleri de olabilir. Tam iyileşme iki ay sonra yaşanır ve bağışçı 2 ayın ardından rutin yaşamına dönebilir.

Böbrek Nakli Ameliyatı

Böbrek nakli ameliyatı, böbrek yetmezliği yaşayan hastalara yaşamlarını sürdürebilmeleri için yapılan önemli bir cerrahi müdahaledir. Bu işlem, bir donörden alınan sağlıklı bir böbreğin, alıcı hastanın vücuduna nakledilmesini içerir. Böbrek nakli, kronik böbrek hastalığı, diyabet, yüksek tansiyon gibi nedenlerle böbrek fonksiyonlarını kaybeden hastalar için hayat kurtarıcı bir seçenek olabilir.

Ameliyat, genellikle iki şekilde gerçekleştirilir: canlı donörden alınan böbrek veya kadavradan alınan böbrek. Canlı donörden alınan böbrek daha yaygın bir seçenek olup, verici genellikle akraba veya uygun bir eş olur. Kadavradan alınan böbrek ise beyin ölümü gerçekleşmiş bir donörden alınır.

Böbrek nakli ameliyatı, hem alıcı hem de verici için özenle planlanır ve uzman bir cerrahi ekibin denetiminde gerçekleştirilir. Ameliyat sonrası dönemde hastalar düzenli olarak takip edilir ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanılır. Başarılı bir böbrek nakli, hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilir ve yaşam süresini uzatabilir.

Sonuç olarak, böbrek nakli ameliyatı, böbrek yetmezliği yaşayan hastalar için yaşamsal bir tedavi seçeneği sunar. Uygun donör bulunması ve dikkatli bir cerrahi müdahale ile bu işlem, hastaların hayatlarını yeniden kazanmalarına yardımcı olabilir. Ancak, böbrek nakli adaylarının, ameliyat ve sonrası süreç hakkında tam bilgi sahibi olmaları ve doktorlarıyla işbirliği yapmaları çok önemlidir.

Böbrek Nakli 2024 7 Bobrek Bobrek Nakli Getty 1897719
Böbrek Nakli 2024 19 Bobrek Bobrek Nakli Getty 1897719

Böbrek Nakli Sonrası İyileşme Süresi

Böbrek nakli, böbrek yetmezliği olan hastalara uygulanan bir cerrahi işlemdir. Böbrek nakli ameliyatı, genel anestezi altında yapılır ve yaklaşık 3-4 saat sürer.

Böbrek nakli sonrası iyileşme süresi, hastanın genel sağlık durumu ve ameliyatın türüne göre değişebilir. Genel olarak, böbrek nakli olan hastaların, ameliyattan sonra birkaç gün hastanede kalması gerekir.

Böbrek Nakli Sonrası İyileşme Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • İlaçları düzenli olarak kullanmak: Böbrek nakli olan hastaların, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanması gerekir. Bu ilaçlar, enfeksiyon riskini artırabilir. Bu nedenle, ilaçların düzenli olarak kullanılması önemlidir.
 • Enfeksiyondan korunmak: Böbrek nakli sonrası, enfeksiyon riski artar. Bu nedenle, hastaların enfeksiyondan korunması önemlidir. Hastaların, ellerini sık sık yıkaması, kalabalık ortamlardan kaçınması ve aşılarını zamanında yaptırması gerekir.
 • Sağlıklı beslenmek: Böbrek nakli olan hastaların, sağlıklı beslenmesi önemlidir. Hastaların, protein, potasyum ve fosfor gibi mineralleri dengeli bir şekilde tüketmesi gerekir.
 • Düzenli egzersiz yapmak: Düzenli egzersiz yapmak, böbrek nakli sonrası iyileşmeyi hızlandırabilir. Ancak, hastaların, egzersiz yapmaya başlamadan önce doktoruyla konuşması gerekir.

Böbrek nakli sonrası iyileşme süreci, aşağıdaki aşamaları içerir:

 • Ameliyattan sonraki ilk günler: Bu dönemde, hastanın ağrısı ve yorgunluğu olabilir. Hastanın, doktorunun önerdiği ilaçları düzenli olarak kullanması gerekir.
 • Ameliyattan sonraki birkaç hafta: Bu dönemde, hastanın ağrısı azalır ve yorgunluğu geçer. Hasta, yavaş yavaş normal aktivitelerine dönmeye başlayabilir.
 • Ameliyattan sonraki birkaç ay: Bu dönemde, hastanın böbreği tamamen işlev görmeye başlar. Hastanın, doktorunun önerdiği düzenli kontrollere devam etmesi gerekir.

Nakil Sonrası Neler Yapılması Gerekir?

Böbrek nakli oldukça ciddi bir operasyondur ve nakilden sonra hasta çok sıkı bir şekilde takip edilmelidir. Ameliyatın ardından meydana gelebilecek herhangi bir aksi durumun oluşması ihtimaline karşı hasta 7 gün hastanede kalmaktadır. 

Nakilden sonra bir süre kadar daha diyalize ihtiyaç duyulabilir. Yeni böbreğin vücuda alışması ve işlemine devam etmesi için biraz zaman tanınmalıdır. Ameliyattan sonra kişi idrara çıkmaya başlayabilmektedir.

Ameliyat bitimini takip eden 2 aylık süreç sonunda hasta rutin hayatına dönebilir. Fakat hasta ve böbrek sıkı takip altına alınarak, vücudun böbreği reddetme riski kontrol altında tutulmalıdır. Bunun oluşmaması için de hastanın ömür boyu kullanması gereken ilaçlar verilebilir. Bu ilaçlar sayesinde vücut böbreği reddetmez.

Böbrek Naklinden Sonra Kaç Yıl Yaşanır?

Böbrek Nakli 2024 9 Adsiz Tasarim 1
Böbrek Nakli 2024 20 Adsiz Tasarim 1

“Böbrek naklinden sonra kaç yıl yaşanır?” sorusu, böbrek nakli sonrası hastaların sıkça merak ettiği bir konudur. Ancak böbrek nakli sonrası yaşam süresi kişiden kişiye değişebilir ve birçok faktöre bağlıdır. İşte bu faktörler:

Donör Uygunluğu: Böbrek nakli için uygun bir donör bulunması önemlidir. Uygun bir donörden alınan böbrekler, nakil sonrası daha uzun süre işlevselliğini koruyabilir.

Bağışıklık Sistemi Baskılayıcı İlaçlar: Böbrek nakli sonrası hastalar, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanmak zorundadır. Bu ilaçlar, vücudun yeni böbreği reddetmesini önler. Ancak uzun vadede enfeksiyon riskini artırabilir.

Hastanın Genel Sağlığı: Nakil adaylarının genel sağlık durumu, yaşam süresini etkileyebilir. Diyabet, yüksek tansiyon gibi ek sağlık sorunları, nakil sonrası yaşam süresini etkileyebilir.

Tıbbi Takip ve Bakım: Böbrek nakli sonrası düzenli tıbbi takip ve bakım, komplikasyonları önlemeye yardımcı olabilir ve yaşam süresini uzatabilir.

Sağlıklı Yaşam Tarzı: Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve sigara/alkol kullanımından kaçınma gibi sağlıklı yaşam tarzı faktörleri, nakil sonrası yaşam süresini olumlu etkileyebilir.

Sonuç olarak, böbrek nakli sonrası yaşam süresi birçok faktöre bağlıdır ve her hasta farklıdır. Ancak uygun bir donör, düzenli tıbbi takip, sağlıklı yaşam tarzı ve ilaç tedavileri ile birlikte, birçok böbrek nakli hastası uzun, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürebilir.

Böbrek Nakli Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Türkiye’de böbrek nakli fiyatlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden bazıları şunlardır:

 • Hastanenin ve Doktorun Deneyimi: Hastane ve doktorun uzmanlığı ve tecrübesi, operasyonun maliyetini etkileyen önemli faktörlerdir. Daha deneyimli ve uzman bir sağlık ekibi, genellikle daha yüksek fiyatlarla hizmet sunar.
 • Hastanın Durumu: Hastanın sağlık durumu, tedavi sürecinin karmaşıklığı ve ihtiyaç duyulan tıbbi müdahaleler, fiyatı belirleyen diğer önemli unsurlardır. Bazı hastalar için ek tedaviler veya özel bakım gerekebilir, bu da maliyetleri artırabilir.
 • Sigorta Kapsamı: Hastanın sigorta kapsamı, böbrek nakli maliyetini doğrudan etkileyebilir. Tam kapsamlı bir sigorta poliçesi, hastanın nakil maliyetinin bir kısmını veya tamamını karşılayabilir.

Kimlerden Böbrek Alınmaz ?

Böbrek nakli için bir takım gerekli tedbirlerin alınması gerekir. Ameliyat sırasında ve sonrasında komplikasyonların oluşmaması için her türlü durumun gözden geçirilmesi oldukça önemli bir konudur. 

Bu operasyonun planlanmasında bağış yapacak olan kişi de önemli bir detaydır. Bazı durumlarda bağışçı kendisi donör olmak istese de doktorlar bunu kabul etmez.

 • Bağışçının 18 yaşını doldurmamış olması,
 • Bağışçının hipertansiyon hastası olması ve ilaç kullanması,
 • Bağışçının diyabet hastası olması,
 • İdrara aşırı protein geçmesi olarak bilinen proteinüri rahatsızlığının olması,
 • Tekrar böbrek taşı problemi yaşayanlar,
 • Hamile olanlar,
 • Bulaşıcı hastalığı olanlar,

Yukarıda saydığımız bu ve bunlar gibi bir takım sağlık sorunları olan kişiler böbrek naklinde verici olamazlar.

Böbrek Nakli 2024 11 Robotik Yontemle Bobrek Nakli
Böbrek Nakli 2024 21 Robotik Yontemle Bobrek Nakli

Yaşlı Vericilerden Nakil Olabilir mi?

Böbrek nakli, böbrek yetmezliği olan hastalara uygulanan bir cerrahi işlemdir. Böbrek yetmezliği, böbreklerin vücuttaki atıkları ve fazla suyu filtreleme yeteneğini kaybetmesidir. Böbrek nakli, diyaliz tedavisine göre daha iyi bir yaşam kalitesi ve daha uzun bir yaşam süresi sağlar.

Böbrek nakli, canlı vericilerden veya kadavralardan alınan böbrekler ile yapılabilir. Canlı vericilerden alınan böbrekler, kadavralardan alınan böbreklere göre daha uzun süre dayanır. Ancak, canlı vericilerden böbrek nakli olan hastaların, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanması gerekir. Bu ilaçlar, enfeksiyon riskini artırabilir.

Yaşlı vericilerden böbrek nakli, canlı böbrek nakli için bir seçenektir. Yaşlı vericilerden alınan böbrekler, genç vericilerden alınan böbreklere göre daha az işlevsel olabilir. Ancak, yaşlı vericilerden alınan böbrekler, kadavralardan alınan böbreklere göre daha uzun süre dayanır.

Yaşlı vericilerden böbrek nakli, aşağıdaki avantajlara sahiptir:

 • Kadavra böbreklerine göre daha uzun bekleme süresi: Kadavra böbreklerinin sayısı sınırlıdır. Bu nedenle, hastaların böbrek nakli için uzun süre beklemesi gerekebilir. Yaşlı vericilerden böbrek nakli, kadavra böbreklerine göre daha kısa bekleme süresi sağlar.
 • Daha kişisel bir deneyim: Yaşlı vericilerden böbrek nakli, hastanın yakın birinden aldığı bir böbrektir. Bu, hasta için daha kişisel bir deneyim olabilir.

Yaşlı vericilerden böbrek nakli, aşağıdaki dezavantajlara sahiptir:

 • Daha az işlevsel böbrek: Yaşlı vericilerden alınan böbrekler, genç vericilerden alınan böbreklere göre daha az işlevsel olabilir. Bu, hastanın böbrek fonksiyonlarına daha fazla dikkat etmesi gerekeceği anlamına gelir.
 • Daha yüksek risk: Yaşlı vericilerden böbrek nakli, genç vericilerden alınan böbrek nakline göre daha yüksek risk taşır. Bu riskler, böbrek naklinin başarısız olması veya hastanın enfeksiyon kapması gibi durumları içerebilir.

Yaşlı vericilerden böbrek nakli için, vericinin aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekir:

 • 60 yaş veya üzeri
 • Böbrek fonksiyonları normal
 • Kronik hastalık veya enfeksiyon yok
 • Aile öyküsünde böbrek hastalığı yok
 • Yaşlı Vericilerden Böbrek Nakli Sonrası Bakım

Yaşlı vericilerden böbrek nakli olan hastaların, aşağıdakilere dikkat etmesi gerekir:

 • Böbrek fonksiyonlarını düzenli olarak kontrol ettirmek
 • İlaçları düzenli olarak kullanmak
 • Enfeksiyondan korunmak
 • Sağlıklı beslenmek
 • Düzenli egzersiz yapmak

Sonuç olarak, yaşlı vericilerden böbrek nakli, böbrek yetmezliği olan hastalar için bir seçenektir. Yaşlı vericilerden alınan böbrekler, kadavralardan alınan böbreklere göre daha uzun süre dayanır. Ancak, yaşlı vericilerden alınan böbrekler, genç vericilerden alınan böbreklere göre daha az işlevsel olabilir ve daha yüksek risk taşır.

Böbrek Nakli 2024 13 Bobrek Nakli Nedir Buyuk Anadolu Hastaneleri
Böbrek Nakli 2024 22 Bobrek Nakli Nedir Buyuk Anadolu Hastaneleri

Robotik Böbrek Nakli Nedir?

Böbrek nakli, böbrek yetmezliği olan hastalara uygulanan bir cerrahi işlemdir. Böbrek nakli, canlı vericilerden veya kadavralardan alınan böbrekler ile yapılabilir. Klasik böbrek nakli ameliyatı, açık cerrahi yöntemi ile yapılır. Açık cerrahi yönteminde, hastanın karın bölgesinde büyük bir kesi yapılır ve böbrek nakli bu kesiden yapılır.

Robotik böbrek nakli, laparoskopik cerrahi yöntemi ile yapılır. Laparoskopik cerrahi yönteminde, hastanın karın bölgesinde birkaç küçük kesi yapılır ve bu kesilerden içeriye kamera ve cerrahi aletler sokulur. Robotik böbrek naklinde, cerrah robot kollarını kullanarak böbrek naklini gerçekleştirir.

Robotik Böbrek Naklinin Avantajları

 • Kesiler daha küçüktür: Robotik böbrek naklinde yapılan kesilerin boyutu, açık cerrahi yöntemine göre daha küçüktür. Bu, hastanın iyileşme sürecini hızlandırır ve yara izinin daha az görünür olmasını sağlar.
 • Kan kaybı daha azdır: Robotik böbrek naklinde kan kaybı, açık cerrahi yöntemine göre daha azdır. Bu, hastanın ameliyat sonrası kan transfüzyonu ihtiyacını azaltır.
 • Ameliyat süresi daha kısadır: Robotik böbrek naklinin ameliyat süresi, açık cerrahi yöntemine göre daha kısadır. Bu, hastanın hastanede kalış süresini azaltır.
 • Hastanın iyileşme süreci daha hızlıdır: Robotik böbrek naklinde hastanın iyileşme süreci, açık cerrahi yöntemine göre daha hızlıdır. Bu, hastanın daha kısa sürede normal hayatına dönmesini sağlar.

Robotik Böbrek Naklinin Dezavantajları

Maliyeti daha yüksektir: Robotik böbrek naklinin maliyeti, açık cerrahi yöntemine göre daha yüksektir.
Deneyimli cerrah gerektirir: Robotik böbrek nakli, açık cerrahi yöntemine göre daha karmaşık bir işlemdir. Bu nedenle, robotik böbrek nakli için deneyimli bir cerrah gerekir.

Robotik Böbrek Nakli Kimlere Uygulanır?

 • Klasik böbrek nakline uygun olan hastalar
 • Açık cerrahi yöntemine uygun olmayan hastalar
 • Açık cerrahi yönteminden daha az riskli bir ameliyat isteyen hastalar
 • Robotik Böbrek Nakli Nasıl Yapılır?

Robotik böbrek naklinde, hastanın karın bölgesine 3-4 küçük kesi yapılır. Bu kesilerden içeriye kamera ve cerrahi aletler sokulur. Cerrah, robot kollarını kullanarak böbrek naklini gerçekleştirir.

Böbrek nakli için, donörden alınan böbrek, hastanın vücuduna nakledilir. Böbrek, hastanın karın boşluğuna yerleştirilir ve böbrek atardamarına ve toplardamarına bağlanır. Böbrek, hastanın idrar yollarına bağlanır.

Robotik Böbrek Nakli Sonrası Bakım

Robotik böbrek nakli olan hastaların, klasik böbrek nakli olan hastalar ile aynı bakıma ihtiyacı vardır. Bu hastalar, ameliyattan sonra düzenli olarak doktor kontrollerini yaptırmalıdır. Bu hastalar, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanmalıdır.

Sonuç olarak, robotik böbrek nakli, böbrek yetmezliği olan hastalar için güvenli ve etkili bir tedavi yöntemidir. Robotik böbrek nakli, klasik böbrek nakline göre daha küçük kesiler, daha az kan kaybı, daha kısa ameliyat süresi ve daha hızlı iyileşme süresi gibi avantajlara sahiptir.

Böbrek Nakli Ameliyatı Kaç Saat Sürer ?

Böbrek nakli ciddi ve ağır bir operasyondur. Bu operasyon ameliyathanede yaşanacak komplikasyonlar gelişmediği sürece ortalama 3-4 saat kadar sürmektedir. Bu sürenin bir bölümü hazırlık aşamasında, bir bölümü operasyon sırasında diğer kısmı ise kontrol aşamasında geçmektedir.  Tüm işler yolunda gittiği takdirde hasta ve bağışçı odaya çıkarılmaktadır.

Eşler Birbirine Böbrek Verebilir Mi ?

Böbrek nakli işleminin yapılması, belli bir akrabalık veya kan bağı gerektirmemektedir. Önemli olan şey dokuların birbiriyle olan uyumudur. Bu uyum birbiri ile kan bağı olmayan eşlerde vaya kişilerde yakalandığı takdirde, kişi bağışçı olabilir.