Böbrek Nakli

Böbrek Nakli

İnsanların hayatını devam ettirebilmesi için sağlıklı bir vücuda ve sağlıklı organlara ihtiyacı vardır. Vücuttaki tek bir hücrenin bile işlemini yapamaması hastalıkları beraberinde getirmektedir. Çoğu organımız bizim için hayati önem taşımaktadır. Bunlardan bir tanesi de her sağlıklı bireyde iki adet bulunan böbreklerdir.

Böbrekler boşaltım sisteminin büyük bir parçasını oluştururlar. Kişinin vücudunda filtre görevi gören böbrekler, kan içerisinde bulunan zararlı maddeleri filtreleyerek idrar yolu ile dışarı atmaktadırlar. 

Bazı durumlarda kişinin böbrekleri iflas eder yarı veya tam olarak işlevini yerine getiremez olurlar. Bu durumda ise böbreklerin yerine diyaliz adı verilen cihaz ile boşaltım sistemi devam ettirilmektedir. Belli aralıklarla diyalize girmek zorunda kalan hastalar, bu süreç içerisinde oldukça zaman ve efor kaybetmektedirler. Diyaliz uzun soluklu bir tedavi yöntemi olmamakla birlikte kişinin durumunun daha kötüye gitmesi bile görülebilir.

Bu durumda ise böbrek nakli denilen cerrahi bir operasyon devreye girmektedir. Böbrek yetmezliği yaşayan kişiye, canlı veya ölmüş olan bir donörün, hala aktif olarak çalışan böbreğinin cerrahi operasyon ile nakledilmesiyle, kişi sağlıklı normal yaşamına dönebilir.

Bunun için de vücuda uygun böbreklerin bulunması gerekmektedir. Bazı durumlarda vücut bu böbrekleri reddeder. Bu durumun olmaması ve böbreğin vücuda bağışık olması için, ameliyattan sonra doktor kontrolünde bağışıklığı baskılayıcı ilaçlar kullanılabilir.

Kimler Böbrek Nakline İhtiyaç Duyar ?

Böbrek nakli, böbrek hastaları için umut ışığı olan bir operasyon girişimidir. Bu nakil, hasta olan bireylere uygulanır ve hastanın günlük yaşantısına dönmesi beklenir. Böbrek yetmezliği teşhisi konmuş kişilere doktor tarafından nakil isteyip istemediği sorulur.

Eğer hasta böbrek nakli işlemini kabul ederse ismi, nakil bekleyen diğer hastaların da bulunduğu listeye eklenir. Hasta, kendisine sıra gelene ve uygun organ bulunana kadar diyalize girerek, böbreklerinin işlevini cihaza yaptırmaya devam eder. 

Bu süreç hastanın kabul etmesi ve böbreğin bulunması ile bitmemektedir. Kişinin bu ağır ameliyatı kaldıracak ciddi sağlık sorunlarının olmaması gerekmektedir. Örneğin daha önce kanser tedavisi gören veya aktif olarak kanser hastası olan bireylere bu nakil işlemi uygulanmamaktadır. Yine aynı şekilde kemiklerde olan enfeksiyon hastalığı, Hepatit B hastalığı gibi bir takım ciddi hastalıklarda bu nakil için risk oluşturacak hastalıklardır.

Eğer nakil için, böbrek yetmezliği dışında ciddi bir hastalığınız yok ise ve ameliyata girmeye engel bir sonuç ortaya çıkmazsa bu nakil işlemini olabilirsiniz.

Nakilden sonraki hayat da yine oldukça önem arz etmektedir. Ameliyattan sonra böbreklerin bağışıklık sistemi tarafından reddedilmesini önlemek amacıyla doktorun tavsiye ve kurallarına riayet etmelisiniz.

Böbrek Nakli Nasıl Yapılır ?

Böbrek nakli son derece ciddi bir operasyondur. Bu nakil iki şekilde gerçekleştirilir. Ya canlı bir donör böbreğini vermek ister ya da hayatta olmayan ve organlarını bağışlamış olan ölü bireylerden alınır. 

Kendi isteği ile böbrek bağışlamak isteyen kişi, doktor ve hasta ile bu operasyonun planı yapılarak ameliyat işlemi başlatılır. Bu ameliyat planlı olarak ilerlerken, ölü vücuttan alınacak olan böbrek nakillerinde ameliyat plansız olarak acilen yapılır. 

Başta kaza geçirmiş olmak gibi beyin ölümü gerçekleşmiş fakat tüm organları sağlam olan bireylerden alınacak olan organların, işlevselliğini yitirmemesi için ameliyatın hızlı bir şekilde başlatılması gerekmektedir.

Bu iki yöntemde de hasta genel anestezi ile uyutularak tedaviye alınır. Karın bölgesinden kesiler atılarak, sağlıklı organ kişiye nakledilir. Sağlıksız olan organ ise hastaya zarar vermeyecek ise içeride bırakılarak ameliyata devam edilir.

Bu işlemler sırasında doktor dikkat ve özenli bir şekilde damarları birbirine dikmektedir. Dikim işleminin ardından böbrek ve damarlar arasında kan akışı başlamaktadır. Ardından sağlıklı böbreğin üreter kısmı da mesaneye bağlanır. Bu işlemin ardından ise hasta idrar yapma işlemini sağlıklı bir şekilde yapmaya başlayabilir.

Oldukça ciddi bir ameliyat girişimi olan böbrek nakli işleminde bazı komplikasyonların oluşması riski mevcuttur. Hasta anesteziyi kaldıramayabilir. Ameliyat sırasında hastada yoğun kanama meydana gelebilir. Pıhtı, sızıntı, tıkanma gibi sorunlar ile karşılaşma riski vardır. Son olarak nakledilen böbreğin vücut tarafından reddedilmesi sorunu da yaşanabilir. Bu ve bunun gibi meydana gelebilecek olan tüm riskler hasta ile paylaşılmalıdır. Bunların kabulü sonrasında hasta ameliyat edilmelidir.

Böbrek Naklinin Bağışçı İçin Riskleri Nelerdir ?

Böbrek nakli ameliyatlarında kahraman olarak anılan kişi, hiç şüphesiz ki organı bağışlayan kişi olacaktır. Hastaya yeni bir hayat hediye eden bağışçı herkes için oldukça kıymetlidir. Ameliyat öncesi bağış yapmak isteyen kişiye ayrıntılı bir şekilde test ve tetkikler yapılmaktadır. Olası her durum için riskler gözden geçirilir. 

Bu testlerin ardından hastanede toplanan konsey, bağışçıdan böbreğin alınıp alınmayacağına karar verir. Yani bu sadece doktor, hasta ve bağışçının karar vereceği kadar basit bir işlem değildir. Ameliyata onay verildikten sonra tüm riskler hastaya ve bağışçıya anlatılır.

Her ameliyatta olduğu gibi bu ameliyatta da belli riskler söz konusudur. Fakat yapılan araştırmalar sonucu, bu ameliyat sırasında 3000 hastadan sadece birinin ölümle sonuçlandığı kanıtlanmıştır.

Yara oluşması, idrar yolu enfeksiyonun oluşması, gibi komplikasyonlar gelişebilir. Ameliyattan sonra 4-5 gün içerisinde bağışçı taburcu olurken bir takım ağrı şikayetleri de olabilir. Tam iyileşme iki ay sonra yaşanır ve bağışçı 2 ayın ardından rutin yaşamına dönebilir.

Nakil Sonrası Neler Yapılması Gerekir ?

Böbrek nakli oldukça ciddi bir operasyondur ve nakilden sonra hasta çok sıkı bir şekilde takip edilmelidir. Ameliyatın ardından meydana gelebilecek herhangi bir aksi durumun oluşması ihtimaline karşı hasta 7 gün hastanede kalmaktadır. 

Nakilden sonra bir süre kadar daha diyalize ihtiyaç duyulabilir. Yeni böbreğin vücuda alışması ve işlemine devam etmesi için biraz zaman tanınmalıdır. Ameliyattan sonra kişi idrara çıkmaya başlayabilmektedir.

Ameliyat bitimini takip eden 2 aylık süreç sonunda hasta rutin hayatına dönebilir. Fakat hasta ve böbrek sıkı takip altına alınarak, vücudun böbreği reddetme riski kontrol altında tutulmalıdır. Bunun oluşmaması için de hastanın ömür boyu kullanması gereken ilaçlar verilebilir. Bu ilaçlar sayesinde vücut böbreği reddetmez.

Türkiye’de Böbrek Nakli Fiyatları

Kişilerin, bir takım nedenler sebebiyle işlevini yerine getirmediği böbrekleri yüzünden, hayatının bir bölümünü diyaliz cihazları ile geçirdiği bilinmektedir. Bu süreç oldukça yorucu ve zaman kaybettirici bir süreçtir.

Bu hastalığın ise çözümü böbrek naklinden geçmektedir. Böbrek nakli son derece ciddi ve ağır bir cerrahi müdahaledir. Bu işlem Türkiye’de yüksek başarı oranı ile yapılmaktadır. Teknolojik anlamda tıp alanında ciddi ilerleme kaydeden Türkiye, doktorların yetenekleri ve tecrübeleri ile de bilinmektedir.

Bu tecrübeler yabancı hastaların da dikkatini çekerek, böbrek nakli ameliyatı için Türkiye’yi tercih etmelerine sebep olmuştur. Tam donanımlı hastaneler, doktorların tecrübeli ve yetenekli olması, hastane personelinin ve hasta bakıcıların oldukça güler yüzlü ve yardımsever olması da diğer tercih sebepleri arasında gösterilebilir.

Üstelik tüm bunlarla beraber hasta uygun fiyat ile sağlığına kavuşabilmektedir. Sizler de Türkiye’de böbrek nakli olmak istiyorsanız, tüm sorularınız ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kimlerden Böbrek Alınmaz ?

Böbrek nakli için bir takım gerekli tedbirlerin alınması gerekir. Ameliyat sırasında ve sonrasında komplikasyonların oluşmaması için her türlü durumun gözden geçirilmesi oldukça önemli bir konudur. 

Bu operasyonun planlanmasında bağış yapacak olan kişi de önemli bir detaydır. Bazı durumlarda bağışçı kendisi donör olmak istese de doktorlar bunu kabul etmez.

  • Bağışçının 18 yaşını doldurmamış olması,
  • Bağışçının hipertansiyon hastası olması ve ilaç kullanması,
  • Bağışçının diyabet hastası olması,
  • İdrara aşırı protein geçmesi olarak bilinen proteinüri rahatsızlığının olması,
  • Tekrar böbrek taşı problemi yaşayanlar,
  • Hamile olanlar,
  • Bulaşıcı hastalığı olanlar,

Yukarıda saydığımız bu ve bunlar gibi bir takım sağlık sorunları olan kişiler böbrek naklinde verici olamazlar.

Böbrek Nakli Ameliyatı Kaç Saat Sürer ?

Böbrek nakli ciddi ve ağır bir operasyondur. Bu operasyon ameliyathanede yaşanacak komplikasyonlar gelişmediği sürece ortalama 3-4 saat kadar sürmektedir. Bu sürenin bir bölümü hazırlık aşamasında, bir bölümü operasyon sırasında diğer kısmı ise kontrol aşamasında geçmektedir.  Tüm işler yolunda gittiği takdirde hasta ve bağışçı odaya çıkarılmaktadır.

Eşler Birbirine Böbrek Verebilir Mi ?

Böbrek nakli işleminin yapılması, belli bir akrabalık veya kan bağı gerektirmemektedir. Önemli olan şey dokuların birbiriyle olan uyumudur. Bu uyum birbiri ile kan bağı olmayan eşlerde vaya kişilerde yakalandığı takdirde, kişi bağışçı olabilir.

This post is also available in: English العربية

Sağlık rehberi içeriklerimiz, yalnızca bilgilendirme amaçlı ve kayıt tarihindeki bilimsel verilerle hazırlanmıştır. Sağlığınızla ilgili tüm sorularınız, endişeleriniz, teşhis veya tedavi için mutlaka doktorunuza veya sağlık kuruluşuna başvurunuz.