WhatsApp +90312 963 1400 [email protected]

Tiroid Bezi Hastalıkları Nelerdir ve Nasıl Tedavi Edilir?

Tiroid bezi, vücudumuzun düzgün çalışması için hayati önem taşıyan hormonları üreten ve salgılayan küçük bir organdır. Bu hormonlar, metabolizma hızımızı, enerji üretimimizi ve birçok diğer önemli işlevi düzenler. Ancak bazen tiroid bezi, çeşitli nedenlerle işlevini tam olarak yerine getiremez ve bu durum çeşitli tiroid bezi hastalıklarına yol açar. Sizler için kaleme aldığımız bu yazıda, tiroid bezinin işleyişini, tiroid bezi hastalıklarının neler olduğunu ve nasıl tedavi edilebileceğini ele alacağız.

Tiroid Nedir?

Tiroid bezi, boynun ön kısmında, gırtlağın hemen altında yer alan kelebek şeklinde bir organdır. İki lop ve bunları birbirine bağlayan ince bir doku olan istmusdan oluşur. Tiroid bezi, vücudun enerji kullanımını, ısı üretimini ve hücrelerin oksijen kullanımını düzenleyen tiroid hormonlarını üretir ve salgılar. Bu hormonlar, triiyodotironin (T3) ve tiroksin (T4) olarak adlandırılır ve vücudun büyüme, gelişme ve genel metabolizma hızını kontrol eder.

Tiroid Bezi Nasıl Çalışır?

Tiroid bezinin çalışması, beyinde bulunan hipotalamus ve hipofiz bezleri tarafından düzenlenir. Hipotalamus, tiroid hormonlarının düzeylerini izler ve gerektiğinde tiroid uyarıcı hormon (TSH) salgılayan hipofiz bezine sinyal gönderir. TSH, tiroid bezine ulaştığında, T3 ve T4 hormonlarının üretimini ve salgılanmasını teşvik eder. Bu hormonlar daha sonra kan dolaşımına karışır ve vücudun enerji kullanımını ve metabolizma hızını düzenler.

Tiroid Bezi Hastalıkları Nelerdir?

Tiroid bezi hastalıkları, tiroid bezinin az çalışması (hipotiroidizm) veya fazla çalışması (hipertiroidizm) durumlarında ortaya çıkar. Bu hastalıkların bazı yaygın tipleri şunlardır;

 • Hashimoto hastalığı,
 • Graves hastalığı,
 • Tiroid nodülleri,
 • Tiroid kanseri,
 • Tiroidit,

Tiroid bezi hastalıklarının tedavisi, hastalığın tipine ve şiddetine bağlı olarak değişir. Hipotiroidizm durumunda, eksik olan tiroid hormonlarının yerine konması için oral ilaçlar kullanılır. Hipertiroidizmde ise, tiroid hormonlarının üretimini azaltan ilaçlar, radyoaktif iyot tedavisi veya cerrahi müdahale uygulanabilir. Tiroid nodülleri ve kanseri için ise genellikle cerrahi tedavi gerekmektedir. Tiroidit durumlarında ise, genellikle ağrı kesici ve anti-inflamatuar ilaçlar kullanılır ve altta yatan nedenlere yönelik tedavi uygulanır.

İyi Huylu Tiroid Hastalıkları Nelerdir?

Tiroid bezi, boynun ön kısmında bulunan ve hormon üreten küçük bir organdır. İyi huylu tiroid hastalıkları, tiroid bezinin normal işlevini etkileyebilir, ancak kansere neden olmaz. İyi huylu tiroid hastalıklarına şunlar dahildir;

Hipotiroidizm; Bu durum, tiroid bezinin yeterli miktarda tiroid hormonu üretmediği zaman meydana gelir. Hipotiroidizmin nedenleri arasında Hashimoto hastalığı, tiroid bezi ameliyatı ve radyoaktif iyot tedavisi bulunmaktadır. Hipotiroidizm belirtileri arasında yorgunluk, kilo artışı, soğuğa duyarlılık ve cilt kuruluğu bulunmaktadır.

Hipertiroidizm; Bu durum, tiroid bezinin aşırı miktarda tiroid hormonu ürettiği zaman meydana gelir. Hipertiroidizmin nedenleri arasında Graves hastalığı, tiroid nodülleri ve tiroidit bulunmaktadır. Hipertiroidizm belirtileri arasında sinirlilik, kilo kaybı, sıcak basması ve hızlı kalp atışı bulunmaktadır.

Guatr; Bu durum, tiroid bezinin anormal büyümesidir. Guatrın nedenleri arasında iyot eksikliği, tiroid hormonu üretimindeki dengesizlik ve tiroid nodülleri bulunmaktadır. Guatr belirtileri arasında boğazda şişkinlik, nefes alıp vermede zorluk ve yutkunma sorunları bulunmaktadır.

Tiroid nodülleri; Tiroid bezinde oluşan iyi huylu kitlelerdir. Çoğu zaman belirti göstermezler ve tesadüfen bulunurlar. Nadiren, büyük nodüller nefes alıp vermede ve yutkunmada zorluklara neden olabilir.

Tiroidit; Tiroid bezinin iltihaplanmasıdır. Tiroidit nedenleri arasında viral enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar ve radyasyon tedavisi bulunmaktadır. Tiroidit belirtileri arasında boğaz ağrısı, yorgunluk, ateş ve tiroid bezinde hassasiyet bulunmaktadır.

Kötü Huylu Tiroid Hastalıkları Nelerdir?

Kötü huylu tiroid hastalıkları, tiroid kanseri ile ilişkilidir. Tiroid kanseri türleri şunlardır;

Papiller tiroid kanseri; En yaygın tiroid kanseri türüdür. Genellikle yavaş büyür ve lenf düğümlerine yayılabilir.

Foliküler tiroid kanseri; İkinci en yaygın tiroid kanseri türüdür. Genellikle daha hızlı büyür ve kan yoluyla diğer organlara yayılabilir.

Medüller tiroid kanseri; Daha az yaygın olan bu tür, genellikle ailevi bir özellik taşır ve erken yaşlarda ortaya çıkabilir.

Anaplastik tiroid kanseri; Nadir görülen bu agresif tür, hızla büyür ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

Kimler Risk Altındadır?

Tiroid hastalıkları ve kanseri risk faktörleri şunları içerir;

 • Tiroid hastalığı veya kanseri olan akrabalarınız varsa, riskiniz artar.
 • Kadınlar ve yaşlı bireyler tiroid hastalıkları ve kanseri açısından daha yüksek risk altındadır.
 • Çocukluk döneminde baş ve boyun bölgesine radyasyon tedavisi uygulanmış kişilerde tiroid kanseri riski artar.
 • Hashimoto hastalığı ve Graves hastalığı gibi otoimmün tiroid hastalıkları olan kişilerde tiroid kanseri riski daha yüksektir.
 • İyot eksikliği olan bölgelerde yaşayan insanlar, özellikle guatr ve tiroid kanseri riski açısından daha yüksek risk altındadır.

Tiroid Testi Nasıl Yapılır?

Tiroid testi, tiroid bezinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kullanılan bir dizi kan testidir. Tiroid bezi, boynun ön kısmında bulunan kelebek şeklinde bir organdır ve vücuttaki hücrelerin enerji üretimi için gerekli olan hormonları üretir. Tiroid testleri, tiroid bezinin fazla çalışıp çalışmadığını (hipertiroidi) veya yetersiz çalışıp çalışmadığını (hipotiroidi) belirlemeye yardımcı olur.

Tiroid testi genellikle bir kan örneği alınarak yapılır. Hasta, laboratuvar teknisyeni tarafından uygun bir damardan kan alınır. Bu kan örneği, tiroid hormonlarının düzeylerini ölçmek için kullanılır.

Tiroid testi, genellikle tiroid bezinin ürettiği hormonların düzeylerini ölçer. Bu hormonlar, tiroksin (T4) ve triiyodotironin (T3) olarak adlandırılır. Hormon düzeyleri, tiroid bezinin ne kadar aktif olduğunu gösterir.

TSH, tiroid bezinin hormon üretmesini uyaran hipofiz bezinden salgılanan bir hormondur. Tiroid testi, TSH düzeylerini de ölçerek tiroid bezinin ne kadar iyi çalıştığını değerlendirmeye yardımcı olur. Eğer TSH düzeyi yüksekse, bu genellikle tiroid bezinin yetersiz çalıştığına işaret eder. TSH düzeyi düşükse, bu da tiroid bezinin aşırı aktif olduğunu gösterir.

Tiroid testi sonuçları, doktorunuz tarafından değerlendirilir ve tiroid bezinin durumuna göre uygun tedavi önerilir.

İyot (Atom) Tedavisi Nedir?

İyot tedavisi, aşırı aktif bir tiroid bezi (hipertiroidi) veya tiroid kanseri tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Bu tedavide, radyoaktif iyot (RAI) adı verilen radyoaktif bir madde kullanılır.

Radyoaktif iyot, tiroid bezine alındığında, tiroid hücrelerine zarar verir ve onların aktivitelerini azaltır. Bu, tiroid bezinin aşırı aktif olmasına neden olan durumları düzeltebilir ve tiroid kanseri hücrelerini yok edebilir.

İyot tedavisi, genellikle ağız yoluyla bir kapsül veya sıvı formunda alınır. Radyoaktif iyot, kan dolaşımına karışır ve tiroid hücrelerine ulaşır. Tedavi süreci, hastanın durumuna ve tedavinin amacına bağlı olarak birkaç hafta ile birkaç ay arasında değişebilir.

İyot tedavisinin bazı yan etkileri olabilir, ancak genellikle hafiftir ve geçicidir. Bu yan etkiler arasında mide bulantısı, kusma, tat alma duyusunda değişiklikler ve tükürük bezlerinde şişme bulunabilir.

İyot tedavisinden sonra, doktorunuz tiroid bezi işlevini ve tedavinin etkinliğini değerlendirmek için düzenli kontroller yapacaktır.

Tiroid Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Tiroid ameliyatı, tiroid bezi ile ilgili sorunların tedavisi için kullanılan cerrahi bir yöntemdir. Bu ameliyat, tiroid bezinin tamamen veya kısmen çıkarılması (tiroidektomi) olarak gerçekleştirilebilir.

Tiroid ameliyatından önce, doktorunuz hastanın durumunu değerlendirecek ve uygun ameliyat türünü belirleyecektir. Ayrıca, hastanın ameliyata hazır olup olmadığını kontrol etmek için bazı testler yapılabilir.

Tiroid ameliyatı, genellikle genel anestezi altında gerçekleştirilir. Bu, hastanın ameliyat sırasında bilinçsiz ve ağrısız olacağı anlamına gelir.

Tiroid ameliyatında, cerrah, tiroid bezine ulaşmak için boynun ön kısmında bir kesi yapar. Daha sonra, tiroid bezinin tamamını veya bir kısmını çıkarır. Ameliyatın süresi ve kapsamı, hastanın durumuna ve ameliyatın amacına bağlı olarak değişebilir.

Tiroid ameliyatından sonra, hastanın iyileşme süreci başlar. Bu süreçte, hastanın ağrı ve rahatsızlık hissetmesi normaldir. Doktor, ağrıyı kontrol etmek ve enfeksiyon riskini azaltmak için ilaçlar önerebilir. İyileşme süreci, hastanın durumuna ve ameliyatın kapsamına bağlı olarak birkaç hafta ile birkaç ay arasında değişebilir.

Tiroid ameliyatından sonra, doktorunuz düzenli kontroller yaparak hastanın iyileşme sürecini ve tiroid bezinin işlevini değerlendirecektir. Gerekirse, tiroid hormonları için ilaç tedavisi veya diğer tedaviler önerilebilir.

Türkiye’de Tiroid Tedavi Fiyatları

Türkiye sağlık alanında yaptığı yatırımlar ve çalışmalar ile dünyaya adını duyurmayı başarmıştır. Özellikle tanı ve tedavi işlemlerinde kullanılan son teknolojik cihazlar birçok hastalığa umut ışığı olmuştur. Bununla birlikte Türkiye’ye yapılan sağlık turizminde artış görülmüştür. 

 • Hastanelerin büyük, temiz, ferah ve teknolojik aletler bakımında tam donanımlı olması,
 • Türk doktorların alanında uzman, başarılı ve yetenekli olması,
 • Hemşirelerin ve hasta bakıcıların güler yüzlü ve şefkatli olması,
 • Sorulan soruların hızlı ve doğru bir şekilde yanıtlar bulması,
 • Hasta ile ilgilenen aracı firma da dahil olmak üzere tüm personelin sabırlı ve anlayışlı olması,
 • Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikleri ile tatil imkanı sunuyor olması,
 • Ulaşımın kolay olması,
 • Tanı, tedavi, barınma, yeme, içme, giyinme, tatil gibi ihtiyaçların uygun fiyata karşılanabiliyor olması,

gibi durumlar tercih sebepleri arasında gösterilmektedir. Türkiye’de Tiroid Tedavi Fiyatları ile ilgili, Türkiye’ye gelmek isteyen hasta ve hasta yakınlarının araştırma yaptıklarını görebiliyoruz. Fakat bu aşamada net bir fiyat bilgisi vermek doğru olmayacaktır. Hastalığın türü, evresi, tanılama süreci, tedavi süreci, Türkiye’de kalış süreci gibi bir çok etken fiyat konusunu etkilemektedir. Daha ayrıntılı fiyat bilgisine ulaşmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca tedavi olmak için Türkiye’ye bizim aracılığımız ile gelmeniz halinde tarafımızdan konsolosluğa gönderilen davet mektubu ile vize başvuru işlemlerinizi kolaylaştırabiliriz.

Source :

Yorum yapın