WhatsApp +90312 963 1400 [email protected]

Omurga Cerrahisi

Omurga, vücudumuzun temel destek yapılarından biri olup, hareket kabiliyetimizi sağlarken, aynı zamanda merkezi sinir sistemimizi de korur. Omurga sağlığı, yaşam kalitesi ve genel sağlık açısından büyük öneme sahiptir. Bu nedenle, omurga sorunları yaşayan bireylerin doğru teşhis ve tedavi süreçlerini takip etmeleri önemlidir. Sizler için kaleme aldığımız bu yazıda, omurga cerrahisi hakkında genel bilgi vererek, omurga hastalıklarının belirtilerine ve çeşitlerine değineceğiz.

Omurga Cerrahisi Nedir?

Omurga cerrahisi, omurga hastalıklarının teşhis ve tedavisi için kullanılan cerrahi yöntemlerin uygulandığı bir tıp dalıdır. Omurga cerrahisi, travma, deformite, tümör, enfeksiyon ve dejeneratif hastalıklar gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkan omurga problemlerini tedavi etmeyi amaçlar. Omurga cerrahisi alanında çalışan doktorlar, nöroşirurjenler ve ortopedi uzmanlarıdır. Bu cerrahi müdahaleler, hastanın yaşam kalitesini artırmak ve ağrı, hareket kısıtlılığı gibi sorunları gidermek amacıyla gerçekleştirilir.

Omurga Hastalıklarının Belirtileri Nelerdir?

Omurga hastalıklarının belirtileri, hastalığın türüne ve şiddetine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ancak, genel olarak omurga hastalıklarında sıkça görülen belirtiler şunlardır;

 • Sırt, bel veya boyun ağrısı,
 • Hareket kısıtlılığı,
 • Kas zayıflığı ve güçsüzlük,
 • Yürüme ve denge problemleri,
 • Uyku bozuklukları,
 • Baş dönmesi ve baş ağrısı,
 • Sinir basısı nedeniyle kollarda veya bacaklarda uyuşma, karıncalanma ve ağrı,
 • İdrar ve dışkı kontrolünde zorluk,

Omurga Hastalıkları Nelerdir?

Omurga hastalıkları, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan ve omurga fonksiyonlarını etkileyen hastalıklar olarak tanımlanabilir. Omurga hastalıklarından bazıları şu şekilde sıralanabilir;

 • Skolyoz; Omurganın yanlara doğru eğrildiği bir deformitedir.
 • Kifoz; Omurganın öne doğru eğrildiği bir deformitedir.
 • Disk hernisi; Omurga disklerinde meydana gelen hasar nedeniyle sinir köklerine baskı uygulayan bir durumdur.
 • Spinal stenoz; Omurga kanalının daralması sonucu sinirlerin sıkışmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır.
 • Spondilolistezis; Omurga kemiklerinin birbirine göre kayması durumudur.
 • Osteoporoz; Kemik yoğunluğunun azalması nedeniyle omurga kırıklarının oluşma riskinin arttığı bir hastalıktır.
 • Omurga tümörleri; Omurga kemikleri veya omurilikte meydana gelen iyi veya kötü huylu tümörlerdir.
 • Omurga enfeksiyonları; Bakteriyel, viral veya mantar enfeksiyonlarının omurga kemiklerini veya omuriliği etkilemesi durumudur.

Omurga hastalıklarının teşhis ve tedavisi, hastalığın türüne ve şiddetine göre değişir. Omurga cerrahisi, hastaların yaşam kalitesini artırmak ve omurga sağlığını korumak için önemli bir tedavi seçeneğidir. Omurga problemleri yaşayan bireylerin, konusunda uzman doktorlar tarafından değerlendirilerek doğru tedavi yöntemlerinin uygulanması önemlidir.

Omurga Cerrahları Neyle Uğraşır?

Omurga cerrahları, omurga hastalıkları ve yaralanmalarının teşhis ve tedavisinde uzmanlaşmış sağlık profesyonelleridir. Omurga, vücudun ana destek yapısıdır ve omurilik gibi önemli sinir yapılarını içerir. Omurga cerrahları, omurga problemlerinin çeşitli nedenlerini ve tedavi seçeneklerini anlamada eğitimli ve deneyimlidirler.

Omurga cerrahları, aşağıdaki gibi omurga hastalıkları ve durumları ile uğraşır;

 • Skolyoz,
 • Kifoz,
 • Disk hernisi,
 • Omurga stenozu,
 • Omurga kırıkları,
 • Spondilolistezis,
 • Omurga tümörleri,
 • Enfeksiyonlar,

Omurga cerrahları, bu hastalıkların ve durumların teşhis ve tedavisinde konservatif (cerrahi olmayan) ve cerrahi yöntemler kullanır. Cerrahi müdahale gerektiren durumlarda, omurga cerrahları, minimal invaziv cerrahi teknikler, füzyon cerrahisi ve disk protezleri gibi çeşitli prosedürler gerçekleştirirler.

Omurga Hastalıklarında Tanı Nasıl Konur?

Omurga hastalıklarının teşhisi, hastanın şikayetleri, fizik muayene ve gerekli görülen tıbbi görüntüleme yöntemleri ile gerçekleştirilir. İlk olarak, hastanın ağrı, uyuşma, güçsüzlük ve hareket kısıtlılığı gibi semptomları değerlendirilir. Ardından, omurga cerrahı, hastanın duruşunu, omurga hareketliliğini, kas gücünü ve reflekslerini kontrol eden fiziksel bir muayene yapar.

Gerekli görüldüğünde, omurga cerrahı aşağıdaki tıbbi görüntüleme yöntemlerinden birini veya birkaçını kullanarak daha ayrıntılı bir değerlendirme yapar;

 • Röntgen,
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI),
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT),
 • Elektromiyografi (EMG),

Bu görüntüleme yöntemleri ve testler, omurga cerrahının hastalığın nedenini ve şiddetini belirlemesine ve uygun tedavi seçeneklerini değerlendirmesine yardımcı olur.

Omurga Cerrahisinde Yenilikler Nelerdir?

Omurga cerrahisinde son yıllarda önemli yenilikler ve gelişmeler yaşanmıştır. Bu yenilikler, daha etkili ve güvenli tedavi yöntemleri sunarak hastaların yaşam kalitesini artırmaktadır. Omurga cerrahisindeki bazı yenilikler şunlardır;

 • Minimal invaziv cerrahi,
 • Robotik cerrahi,
 • Navigasyon sistemleri,
 • Yapay disk protezleri,
 • Biyolojik tedaviler,

Omurga cerrahisindeki bu yenilikler ve gelişmeler, hastaların daha hızlı ve etkili bir şekilde iyileşmelerine ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olmaktadır.

Omurga Cerrahları Ağrı Uygulamaları Yapar mı?

Omurga cerrahları, omurga ve sinir sistemi ile ilgili hastalıkların tanı ve tedavisi konusunda uzmanlaşmış doktorlardır. Omurga cerrahlarının temel amacı, hastaların yaşam kalitesini artırmak ve omurga ile ilgili ağrı ve rahatsızlıkları gidermektir. Bu nedenle, omurga cerrahları ağrı uygulamaları yaparlar ve bu uygulamalar, cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemlerle gerçekleştirilir.

Cerrahi olmayan ağrı uygulamaları, ilaç tedavisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, enjeksiyonlar ve diğer konservatif yöntemlerle yapılmaktadır. Bu yöntemler, hastaların ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur ve cerrahi müdahaleye gerek kalmadan yaşam kalitelerini artırır.

Cerrahi ağrı uygulamaları ise, omurga cerrahisinin gerektiği durumlarda yapılmaktadır. Omurga cerrahisi, omurga ile ilgili ağrı ve rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılan bir dizi teknik ve prosedürü içerir. Bu teknikler arasında, omurga füzyonu, disk protezi, laminoplasti ve mikrodiskektomi bulunmaktadır. Cerrahi ağrı uygulamaları, hastaların ağrılarını hafifletir ve yaşam kalitelerini önemli ölçüde artırır.

Omurga Cerrahisinde Biyopsiye Gerek Var mı?

Omurga cerrahisinde biyopsi, omurga dokusundan örnek alınarak hastalığın doğru teşhisinin konulması ve uygun tedavi yönteminin belirlenmesi amacıyla yapılan bir işlemdir. Omurga biyopsisi, şüpheli tümörler, enfeksiyonlar veya diğer omurga hastalıklarının teşhisinde önemli bir rol oynar.

Omurga cerrahisinde biyopsiye gerek olup olmadığı, hastanın durumuna ve belirtilerine bağlıdır. Eğer omurga ile ilgili bir hastalığın teşhisi konulamıyorsa veya teşhisin doğrulanması gerekiyorsa, omurga cerrahı biyopsi yapabilir. Biyopsi, hastalığın doğru teşhisinin konulmasına yardımcı olarak, hastaların en uygun tedavi yöntemleriyle tedavi edilmelerini sağlar.

Omurga Cerrahisinde Acil Ameliyatlar Ne Zaman Yapılmalıdır?

Omurga cerrahisinde acil ameliyatlar, omurga ve sinir sistemi ile ilgili yaşamı tehdit eden veya kalıcı hasar bırakma potansiyeli olan durumlarda yapılmalıdır. Acil ameliyat gerektiren durumlar şu şekilde sıralanabilir;

 • Travma,
 • Kauda Equina Sendromu,
 • Spinal Kitleler ve Tümörler,
 • Spinal Enfeksiyonlar,
 • Spinal Stenoz,

Türkiye’de Omurga Cerrahisi Tedavi Fiyatları

Türkiye sağlık alanında yaptığı yatırımlar ve çalışmalar ile dünyaya adını duyurmayı başarmıştır. Özellikle tanı ve tedavi işlemlerinde kullanılan son teknolojik cihazlar birçok hastalığa umut ışığı olmuştur. Bununla birlikte Türkiye’ye yapılan sağlık turizminde artış görülmüştür. 

 • Hastanelerin büyük, temiz, ferah ve teknolojik aletler bakımında tam donanımlı olması,
 • Türk doktorların alanında uzman, başarılı ve yetenekli olması,
 • Hemşirelerin ve hasta bakıcıların güler yüzlü ve şefkatli olması,
 • Sorulan soruların hızlı ve doğru bir şekilde yanıtlar bulması,
 • Hasta ile ilgilenen aracı firma da dahil olmak üzere tüm personelin sabırlı ve anlayışlı olması,
 • Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikleri ile tatil imkanı sunuyor olması,
 • Ulaşımın kolay olması,
 • Tanı, tedavi, barınma, yeme, içme, giyinme, tatil gibi ihtiyaçların uygun fiyata karşılanabiliyor olması,

gibi durumlar tercih sebepleri arasında gösterilmektedir. Türkiye’de Omurga Cerrahisi Tedavi Fiyatları ile ilgili, Türkiye’ye gelmek isteyen hasta ve hasta yakınlarının araştırma yaptıklarını görebiliyoruz. Fakat bu aşamada net bir fiyat bilgisi vermek doğru olmayacaktır. Hastalığın türü, evresi, tanılama süreci, tedavi süreci, Türkiye’de kalış süreci gibi bir çok etken fiyat konusunu etkilemektedir. Daha ayrıntılı fiyat bilgisine ulaşmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca tedavi olmak için Türkiye’ye bizim aracılığımız ile gelmeniz halinde tarafımızdan konsolosluğa gönderilen davet mektubu ile vize başvuru işlemlerinizi kolaylaştırabiliriz.

Source :

Yorum yapın