WhatsApp +90312 963 1400 [email protected]

Mesane Kanseri, Türkiye’de Mesane Kanseri Tedavisi

Mesane Kanseri, Türkiye’de Mesane Kanseri Tedavisi . Gelişen ve değişen teknoloji ile birlikte tıp şimdiki halini almıştır. Birçok hastalığa çözüm bulan doktorların, kanser araştırmalarında olan çalışmaları devam etmektedir. Bu kanserlerden bir tanesi de Mesane Kanseri ‘dir. 

Mesane Böbreklerin süzdüğü idrarı depolar ve dışarı atar. Mesane kanseri ise mesaneden başlayarak idrar yolu da dahil olmak üzere o kısımları saran bir tümördür. Bu tümör genellikle erkeklerde görülse de kadınlarda da görülmektedir. 

Görülme yaşı 50-60 yaşından sonra olmakla birlikte daha erken yaşlarda da meydana gelebilir. Bu kanserin en büyük sebebi sigara kullanımıdır. Oluşan kanserin 3’te 2’si tedavi edilebilir, fakat kalan 3’te 1’inde kanser tüm vücudu sarabilir.

Mesane Kanseri Nedir ?

Mesane Kanseri Nedir  sorusuna yanıt verecek olursak eğer: İnsanların boşaltım sisteminde bulunan mesane, idrarı içinde biriktirir, idrar miktarı kadar esner ve kasılma sonucunda idrarı dışarı atar. Bu şekilde işlevine devam eden idrar kesesi içerisindeki hücrelerin bir şekilde kontrolsüz artması sonucunda kanser meydana gelmektedir. İyi huylu ve kötü huylu olmak üzere iki türlü tümör bulunur. 

Eğer kontrol edilmezse, geç fark edilirse ve tüm organlara yayılırsa tedavi süreci güçleşebilir. Boşaltım sisteminde sıklıkla görülen bu kanser türü tedavi edilmesinin ardından tekrar edebilir.

Mesane Kanseri Belirtileri ?

İnsan vücudu bir hastalığa yakalandığı zaman belirli sinyaller göndererek bunu bize açıklamaya çalışır. Mesane kanserinde de bunu bize belli edecek bir takım belirtiler meydana gelmektedir. Kısaca bahsetmek gerekirse eğer Mesane Kanseri Belirtileri şu şekilde olabilir;

 • Kişi idrarını yaparken ağrı ve yanma meydana gelmesi,
 • Yavaş akış, zayıf akış ve kesintili akış olmak üzere idrara çıkmada zorluk yaşanması,
 • Yapılan idrar miktarında azalma meydana gelmesi
 • Sık aralıklarla idrara çıkma,
 • Kişinin kilo kaybetmesi ve zayıf olması,
 • İdrar veya kaka yaparken bunları kontrol edememe,
 • Eğer kanser ilerlemiş ise, kalçada, sırtta, kaburgalarda ve üst baldırlarda ağrı ve sertlik oluşması, gibi belirtiler görülebilir.

Mesane Kanseri Neden Olur ?

Mesane Kanseri Neden Olur sorusunun belirli bir cevabı yoktur. Fakat bazı dış faktörler bu kanseri tetikleyebilir. Bu Faktörlerden bahsedecek olursak eğer;

 • Sigara kullanımı,
 • Özellikle kemoterapi ilaçları da dahil olmak üzere düzenli bir şekilde ilaç kullanılması,
 • Ailede kanser öyküsü bulunması,
 • Mesanede bulunan taşlar,
 • Kişilerin günlük tükettiği sıvının oldukça az olması,
 • Kimyasal maddelere yoğun maruz kalınması,
 • Mesanede oluşan enfeksiyonlar,
 • İçerisinde aşırı katkı maddesi bulunan ve aşırı yağ içeren gıdaların tüketilmesi, gibi sebepler mesane kanserine sebep olabilir.

Mesane Kanseri Türleri ?

Mesane kanserinde birden fazla tür görülmektedir. Bu tüsler ise, tümörün görüldüğü hücreye, mesane duvarındaki kalınlığa, tümörün evresine göre ayrı bir şekilde sınıflandırılır. Sizler için Mesane Kanseri Türleri ‘ni şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Ürotelyal Karsinom
 • Adenokarsinom
 • Skuamöz Hücre Karsinom
 • İnvaziv Kanser
 • İnvaziv Olmayan Kanser
 • Düşük Dereceli Tümör
 • Yüksek Dereceli Tümör
 • Düz Karsinom
 • Papiller Ürotelyal Karsinom

Mesane Kanseri Evreleri ?

Her kanserde olduğu gibi Mesane Kanseri Evreleri de dört aşamada incelenir. Bunlar;

 1. Evre Mesane Kanseri; Mesanenin yalnızda içerisinde yer alan başka organlara sıçramayan evredir. 
 2. Evre Mesane Kanseri ; Bu evrede ise yine kanserli hücre diğer organlara sıçramamış fakat derin kas yapısına etki ettiği evre olarak tanımlayabiliriz.
 3. Evre Mesane Kanseri ; Mesanenin ardından lenf nodunda da görülmektedir. Fakat hala uzak organlara sıçramamıştır.
 4. Evre Mesane Kanseri ; Bu evre kanserli hücrelerin mesane dışındaki uzakta bulunan organlarda da yayılım gösterdiği görülmektedir.

Mesane Kanseri Nasıl Teşhis Edilir ?

Bu başlık altında Mesane Kanseri Nasıl Teşhis Edilir sorusuna yanıt arayacağız. Doktor muayenesinin ardından, doktor hastanın geçmiş sağlık öykülerini de dinler. Kanserden şüphelenmesi durumunda en sık kullanılan yöntemlerden biri olan sistoskopi yöntemi ile teşhis etmeye çalışır.

Bu muayenede anestezi etkisi ile, hastaya acı hissettirmeden, idrar yolundan ışıklı bir aletle girilerek tüm bölge incelenir. İnceleme sırasında gerek görülürse doktorun şüphe ettiği dokudan parça alınır. 

Bu muayenenin dışında görüntüleme testleri de tüm organları inceleyerek bize hastalık hakkında bilgi vermektedir.

Mesane Kanseri Tedavisi Nasıl Yapılır ?

Mesane kanserinde uygulanacak olan tedavi yöntemi hastanın durumuna ve hastalığın evresine göre çeşitlilik göstermektedir. Bu tedavi yöntemlerinden biri doktor muayenesinin ardından, doktorun uygun gördüğü şekilde yapılmaktadır. Mesane Kanseri Tedavisi Nasıl Yapılır sorusunun yanıtı ise şu şekilde olabilir.

 • Transüretral Rezeksiyon (TUR) Tedavisi
 • Sistektomi Tedavisi
 • Radyoterapi ve Kemoterapi Tedavisi
 • İmmünoterapi Tedavisi

Türkiye’de Mesane Kanseri Tedavisi Fiyatları

Türkiye birçok kanser tedavisinde üstün başarı göstererek bir çok yabancı vatandaşın ilgisini çekmiştir. Bu sebeple kanser tedavisi olmak için özellikle Türkiye’yi seçecek olan yabancı kişiler oldukça fazladır. 

Ülkeye gelmeden önce akıllarında bulunan pek çok soru yer almaktadır. Bunlardan bir tanesi de Türkiye’de Mesane Kanseri Tedavisi Fiyatları olmaktadır. Bu konu hakkında net bir bilgi vermemiz mümkün değildir. Zira her hastalık ve her hastalığın tedavi yöntemi birbirinden farklıdır. Fiyat konusunu etkileyen faktörler arasında, kanserin türü, kanserin evresi, gidilen doktor, tercih edilen hastane, tedavi süresi gibi başlıklar bulunmaktadır.

Bu sebeple aklınızda bulunan tüm sorular ve ayrıntılı fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca tedavi sürecinde bizim aracılığımız ile Türkiye’ye gelmek isterseniz tarafımızdan konsolosluğa gönderdiğimiz davet mektubu ile vize işlemlerinizi kolaylaştırabiliriz.