WhatsApp +90312 963 1400 [email protected]

Lösemi (Kan Kanseri) Nedir?

Lösemi, halk arasında kan kanseri olarak bilinen ve kan hücrelerinin anormal bir şekilde çoğalması sonucu ortaya çıkan ciddi bir hastalıktır. Bu kanser türü, kemik iliği ve kan hücrelerini etkileyerek vücudun normal işleyişini bozar ve bağışıklık sistemini zayıflatır. Lösemi, genellikle çocukluk çağında ortaya çıkmakla birlikte yetişkinlerde de görülebilir. Sizler için kaleme aldığımız bu yazıda, lösemi çeşitleri, nedenleri ve belirtileri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Lösemi Çeşitleri Nelerdir?

Lösemi, başlıca dört farklı türde sınıflandırılabilir. Bunlar ise aşağıdaki gibidir;

Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL); Genellikle çocuklarda görülen bu lösemi türü, lenfosit adı verilen beyaz kan hücrelerinin anormal çoğalmasıyla ortaya çıkar.

Akut Miyeloid Lösemi (AML); Hem çocuklar hem de yetişkinlerde görülebilen bu tür, miyeloid hücrelerin anormal çoğalması sonucu meydana gelir.

Kronik Lenfositik Lösemi (CLL); Genellikle yetişkinlerde görülen bu lösemi türü, yavaş ilerleyen bir seyir izler ve lenfosit hücrelerinin anormal çoğalmasına bağlıdır.

Kronik Miyeloid Lösemi (CML); Yetişkinlerde daha sık rastlanan bu tür, miyeloid hücrelerin yavaş ve sürekli olarak çoğalmasıyla karakterizedir.

Kan Kanserinin (Lösemi) Nedenleri Nelerdir?

Lösemiye neden olan kesin faktörler henüz tam olarak bilinmemekle birlikte, bazı risk faktörleri şunlardır;

 • Genetik faktörler,
 • Radyasyona maruz kalma,
 • Kimyasal maddelere maruz kalma,
 •  Bağışıklık sistemi ile ilgili hastalıklar,
 • Kromozom bozuklukları,

Kan Kanserinin (Lösemi) Belirtileri Nelerdir?

Lösemi belirtileri, hastalığın türüne ve ilerleyişine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ancak genel olarak şu belirtiler görülebilir;

 • Halsizlik ve yorgunluk,
 • Ateş ve enfeksiyonlar,
 • Kanama ve morarma,
 • Kilo kaybı ve iştahsızlık,
 • Lenf düğümlerinde şişme,

Lösemi, erken teşhis ve uygun tedavi ile kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Eğer belirtilerden herhangi biri yaşanıyorsa, vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulmalıdır.

Lösemi Tanısı Nasıl Konulur?

Lösemi, kan hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde çoğalması ve olgunlaşamaması sonucu ortaya çıkan bir kanser türüdür. Lösemi tanısı koymak için doktorlar, hastanın şikayetleri, fiziksel muayene ve laboratuvar testleri gibi çeşitli yöntemler kullanır.

İlk olarak, hastanın şikayetleri ve özgeçmişi değerlendirilir. Halsizlik, ateş, kilo kaybı, enfeksiyonlara yatkınlık, kanama ve morarma gibi belirtiler lösemiye işaret edebilir. Daha sonra fiziksel muayene yapılır ve lenf bezleri, dalak ve karaciğer gibi organların büyüyüp büyümediği kontrol edilir.

Lösemi tanısı için en önemli testlerden biri tam kan sayımıdır. Bu test, kandaki alyuvar, akyuvar ve trombosit sayısını ölçer. Lösemi hastalarında genellikle akyuvar sayısı artar ve diğer hücrelerin sayısı azalır. Ancak, tam kan sayımı sonuçları yalnızca lösemi şüphesi oluşturur ve kesin tanı için daha ileri testlere ihtiyaç duyulur.

Kesin tanı için kemik iliği biyopsisi yapılır. Bu işlem sırasında, hastanın kalça kemiğinden küçük bir kemik iliği örneği alınır ve mikroskop altında incelenir. Lösemi hücrelerinin varlığı ve tipi bu şekilde belirlenir.

Lösemi tanısı konulduktan sonra, hastalığın evresini ve yayılımını belirlemek için ek testler yapılabilir. Bu testler arasında bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve radyoizotop taramaları gibi görüntüleme yöntemleri bulunur.

Kan Kanseri (Lösemi) Nasıl Tedavi Edilir?

Lösemi tedavisi, hastalığın türüne, evresine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Temel tedavi yöntemleri şunlardır;

 • Kemoterapi,
 • Radyasyon tedavisi,
 • Hedefe yönelik tedavi,
 • İmmünoterapi,
 • Kemik iliği nakli,

Kemik İliği Nakli Nasıl Yapılır?

Kemik iliği nakli, lösemi ve diğer kan hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. İşlem, hastanın kemik iliğinin sağlıklı hücrelerle değiştirilmesini içerir.

Kemik iliği nakli öncesi, hastanın kemik iliği ve kanser hücrelerinin tamamen yok edilmesi için yüksek dozda kemoterapi ve bazen radyasyon tedavisi uygulanır. Daha sonra, hastaya sağlıklı kemik iliği hücreleri verilir. Bu hücreler, uyumlu bir donörden veya hastanın kendi hücrelerinden alınabilir.

Kemik iliği hücreleri, damar yoluyla verilir ve hastanın kemik iliğine yerleşerek yeni kan hücrelerinin üretimine başlar. Nakil sonrası, hastanın bağışıklık sistemi yeniden oluşana kadar enfeksiyon ve komplikasyon riski yüksektir. Bu nedenle, hastaların nakil sürecinde ve sonrasında yakından takip edilmesi ve uygun önlemler alınması önemlidir.

1- Kemik İliği Kimlerden Alınır?

Kemik iliği nakli, hastalıklı veya hasar görmüş kemik iliğinin sağlıklı bir donörden alınan iliğin hastaya aktarılması işlemidir. Kemik iliği, kan hücrelerinin üretildiği ve vücudun bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olan bir doku türüdür. Kemik iliği nakli gerektiren hastalıklar arasında lösemi, lenfoma, myeloma, aplastik anemi ve bazı bağışıklık sistemi bozuklukları bulunmaktadır.

Kemik iliği nakli için donörler genellikle şu şekilde sınıflandırılabilir;

Otolog donör; Bu durumda, hastanın kendi kemik iliği kullanılır. İşlem öncesinde, hastanın kemik iliği alınır ve dondurularak saklanır. Daha sonra kemoterapi veya radyoterapi ile hastanın hastalıklı kemik iliği yok edildikten sonra, sağlıklı kemik iliği hastaya geri verilir.

Akraba donör; Kemik iliği nakli için en uygun donörler genellikle hastanın kardeşleri veya akrabalarıdır. Bunun nedeni, akrabaların doku uyumu açısından daha yüksek bir uyum şansına sahip olmalarıdır. Akraba donörlerde başarı şansı daha yüksektir.

Allojenik donör; Akraba olmayan bir donörden alınan kemik iliği, allojenik kemik iliği nakli olarak adlandırılır. Bu durumda, doku uyumu için uygun bir donör bulmak zor olabilir ve uyum sağlanamadığında komplikasyon riski artar.

Kemik İliği Nakli Sonrası Neler Yapılır?

Kemik iliği nakli sonrası hastaların izlemeye alındığı ve süreçte dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır;

Kemik iliği nakli sonrası hastaların bağışıklık sistemi zayıflar ve enfeksiyonlara karşı hassas hale gelir. Bu nedenle, hastaların hijyen kurallarına dikkat etmesi, enfeksiyon belirtilerine karşı uyanık olması ve doktorun önerdiği antibiyotik ve ilaçları düzenli olarak kullanması önemlidir.

Kemik iliği nakli sonrası hastaların sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen göstermesi, vücut direncini artırmak ve iyileşme sürecini hızlandırmak için önemlidir.

Kemik iliği nakli sonrası hastaların düzenli olarak doktor kontrollerine gitmesi ve doktorun önerdiği tetkik ve testleri yaptırması gerekmektedir. Bu süreçte hastanın durumu yakından takip edilir ve herhangi bir komplikasyonun erken teşhisi sağlanır.

Kemik İliği Nakli Hangi Durumlarda Uygulanır?

Kemik iliği nakli, özellikle aşağıdaki durumlarda uygulanır;

 • Lösemi,
 • Lenfoma,
 • Myeloma,
 • Aplastik anemi,
 • Bağışıklık sistemi bozuklukları,

 Lösemi Tedavisinin Başarı Oranı Nedir?

Lösemi, kan ve kemik iliği kanseridir ve çeşitli tipleri bulunmaktadır. Bu hastalığın tedavisinde kullanılan yöntemler ve başarı oranları, lösemi türüne, hastanın yaşı ve sağlık durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Ancak genel olarak lösemi tedavisinde son yıllarda önemli gelişmeler kaydedilmiştir ve başarı oranları artmıştır.

Lösemi tedavisinde kullanılan yöntemler arasında kemoterapi, radyasyon tedavisi, hedefe yönelik tedaviler, immünoterapi ve kök hücre nakli bulunmaktadır. Bu tedavilerin amacı, kanser hücrelerini yok etmek ve sağlıklı kan hücrelerinin üretimini yeniden başlatmaktır. Başarı oranları, tedavi yöntemlerinin etkinliği ve hastanın durumuna bağlı olarak değişir.

Akut lenfoblastik lösemi (ALL) tedavisinde başarı oranları, özellikle çocuklarda yüksektir. Çocuklarda ALL tedavi başarı oranı %80-90 arasında değişirken, yetişkinlerde bu oran %40 civarındadır. Akut miyeloid lösemi (AML) tedavisinde ise başarı oranları, hastanın yaşına ve lösemi alt türüne bağlı olarak %20-80 arasında değişmektedir.

Kronik lösemi türlerinde ise tedavi başarı oranları daha farklıdır. Kronik lenfositik lösemi (CLL) tedavisinde, hastaların çoğu uzun süreli remisyon dönemleri yaşayabilir ve yaşam kaliteleri yüksek olabilir. Kronik miyeloid lösemi (CML) tedavisinde ise, hedefe yönelik tedaviler ve tirozin kinaz inhibitörleri sayesinde hastaların %90’ından fazlası uzun süreli remisyona girebilir.

Lösemi tedavisinin başarı oranı hastalığın türüne, hastanın yaşına ve sağlık durumuna bağlı olarak değişmektedir. Tedavi yöntemlerindeki gelişmeler sayesinde lösemi hastalarının yaşam süreleri ve kaliteleri artmıştır. Ancak lösemi tedavisinde hala önemli zorluklar bulunmakta ve bu nedenle erken teşhis ve tedavi büyük önem taşımaktadır.

Türkiye’de Lösemi Tedavi Fiyatları

Türkiye sağlık alanında yaptığı yatırımlar ve çalışmalar ile dünyaya adını duyurmayı başarmıştır. Özellikle tanı ve tedavi işlemlerinde kullanılan son teknolojik cihazlar birçok hastalığa umut ışığı olmuştur. Bununla birlikte Türkiye’ye yapılan sağlık turizminde artış görülmüştür. 

 • Hastanelerin büyük, temiz, ferah ve teknolojik aletler bakımında tam donanımlı olması,
 • Türk doktorların alanında uzman, başarılı ve yetenekli olması,
 • Hemşirelerin ve hasta bakıcıların güler yüzlü ve şefkatli olması,
 • Sorulan soruların hızlı ve doğru bir şekilde yanıtlar bulması,
 • Hasta ile ilgilenen aracı firma da dahil olmak üzere tüm personelin sabırlı ve anlayışlı olması,
 • Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikleri ile tatil imkanı sunuyor olması,
 • Ulaşımın kolay olması,
 • Tanı, tedavi, barınma, yeme, içme, giyinme, tatil gibi ihtiyaçların uygun fiyata karşılanabiliyor olması,

gibi durumlar tercih sebepleri arasında gösterilmektedir. Türkiye’de Lösemi Tedavi Fiyatları ile ilgili, Türkiye’ye gelmek isteyen hasta ve hasta yakınlarının araştırma yaptıklarını görebiliyoruz. Fakat bu aşamada net bir fiyat bilgisi vermek doğru olmayacaktır. Hastalığın türü, evresi, tanılama süreci, tedavi süreci, Türkiye’de kalış süreci gibi bir çok etken fiyat konusunu etkilemektedir. Daha ayrıntılı fiyat bilgisine ulaşmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca tedavi olmak için Türkiye’ye bizim aracılığımız ile gelmeniz halinde tarafımızdan konsolosluğa gönderilen davet mektubu ile vize başvuru işlemlerinizi kolaylaştırabiliriz.

Source :

Yorum yapın