WhatsApp +90312 963 1400 [email protected]

Hipermetropi Nedir ve Nasıl Oluşur?

Hipermetropi, yaygın olarak halk arasında “uzağı görememe” olarak bilinen göz kusurudur. Bu durum, gözün optik sistemi ile ilgili bir sorundan kaynaklanır ve kişinin yakını net görememesine neden olur. Hipermetropi, yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilecek bir göz kusurudur ve doğru tedavi ile düzeltilmesi mümkündür. Sizler için kaleme aldığımız bu yazımızda Hipermetropi Nedir ve Nasıl Oluşur sorularına yanıt bulmaya çalışacağız.

Hipermetropi Nedir?

Hipermetropi, gözün odak noktasının retina arkasında oluşması nedeniyle yakını net görememe durumudur. Bu durum, gözün kornea ve mercek kısımlarının ışığı doğru şekilde odaklayamaması sonucu ortaya çıkar. Hipermetropi olan kişiler, uzağı daha iyi görebilirken yakını odaklamakta zorluk yaşarlar. Bu durum, özellikle okuma ve yakın mesafede yapılan işlerde sıkıntı yaratır. Hipermetropi, genellikle doğuştan gelen bir durumdur ve yaş ilerledikçe belirtileri daha belirgin hale gelir.

Hipermetropi Dereceleri

Hipermetropi dereceleri, gözün kırılma kusurunun şiddetine göre sınıflandırılır. Bu dereceler şu şekilde açıklanabilir;

 • Hafif Hipermetropi +0.25 ila +2.00 dioptri arasında olan kırılma kusurudur. Bu derecede olan kişiler, genellikle yakın mesafedeki nesnelere odaklanmakta zorluk yaşarlar.
 • Orta Hipermetropi +2.25 ila +5.00 dioptri arasında olan kırılma kusurudur. Bu derecede olan kişilerde, yakın mesafedeki nesnelere odaklanma sorunu daha belirgin hale gelir ve gözlük veya kontakt lens kullanımı gerekebilir.
 • Yüksek Hipermetropi +5.25 dioptri ve üzerinde olan kırılma kusurudur. Bu derecede olan kişilerde, hem yakın hem de uzak mesafedeki nesnelere odaklanma sorunu yaşanır ve gözlük veya kontakt lens kullanımı zorunludur.

Hipermetropi Türleri

Hipermetropi, oluşum şekline göre iki türe ayrılır. Bunlar da aşağıdaki gibidir;

Basit Hipermetropi; Gözün kornea ve mercek kısımlarının doğuştan kısa olması nedeniyle ortaya çıkan hipermetropidir. Bu durum, genellikle yaşla birlikte belirginleşir ve gözlük veya kontakt lens kullanımı ile düzeltilir.

Patolojik Hipermetropi; Gözün kornea, mercek veya göz küresi gibi yapılarında meydana gelen hastalıklar veya yaralanmalar sonucu ortaya çıkan hipermetropidir. Bu durum, genellikle daha ciddi görme problemlerine yol açar ve gözlük, kontakt lens veya cerrahi müdahale ile düzeltilmesi gerekebilir.

Hipermetropi Kimlerde Görülür?

Hipermetropi, yaygın olarak halk arasında “uzağı görebilme, yakını görememe” olarak bilinen bir göz kusurudur. Hipermetropi, her yaş grubunda görülebilir, ancak genellikle doğuştan olan ve yaşla ilerleyen bir durumdur. Hipermetropi, çocuklarda ve yaşlılarda daha sık rastlanan bir durumdur.

Çocuklarda hipermetropi, doğuştan veya erken yaşlarda başlayan bir durumdur ve genellikle zamanla düzelir. Ancak düzelmediği takdirde, çocukluk döneminde başlayan hipermetropi yetişkinlik dönemine kadar devam edebilir. Yaşlılarda ise, yaşa bağlı olarak gözün doğal merceği olan kristalin esnekliğinin azalması ve göz kaslarının zayıflaması nedeniyle hipermetropi daha sık görülür.

Hipermetropi, her iki cinsiyette de görülebilir ve genetik faktörler nedeniyle ailelerde yaygın olarak görülebilir. Ayrıca, bazı hastalıklar ve göz ameliyatları sonrasında da hipermetropi gelişebilir.

Hipermetrop Belirtileri Nelerdir?

Hipermetropi belirtileri, kişiden kişiye değişiklik gösterebilir ve şiddeti hafiften şiddetliye kadar değişebilir. Hipermetropi belirtileri şu şekilde açıklanabilir;

 • Yakın nesnelere odaklanmada zorluk,
 • Yakın nesnelere bakarken göz yorgunluğu ve baş ağrısı,
 • Uzak nesnelere odaklanmada zorluk (şiddetli hipermetropi durumlarında),
 • Gözlerde sulanma ve yanma,
 • Gözlerde kızarıklık ve tahriş,
 • Çift görme veya bulanık görme,
 • Gözleri kısarak veya başı öne eğerek okuma,
 • Gözlerin sürekli olarak uyum sağlamaya çalışması nedeniyle göz kaslarında aşırı yorgunluk,

Hipermetrop Neden Olur?

Hipermetropi, gözün kırma kusurlarından biri olarak, gözün şekli veya gözün içindeki yapıların doğru çalışmaması nedeniyle ortaya çıkar. Hipermetropi, gözün kornea ve merceğinin ışığı doğru bir şekilde odaklayamaması sonucu oluşur. Bu durumda, ışık ışınları retinanın arkasında odaklanır ve net bir görüntü oluşmaz.

Hipermetropinin temel nedenleri şu şekilde açıklanabilir;

 • Gözün ön-arka çapının kısa olması,
 • Korneanın kıvrılığının az olması,
 • Yaşa bağlı olarak kristalin esnekliğinin azalması,
 • Genetik faktörler,

Hipermetrop Nasıl Görür?

Hipermetropi, yaygın olarak hipermetrop olarak bilinen, gözün ışığı doğru bir şekilde odaklayamaması nedeniyle oluşan bir göz kusurudur. Hipermetroplu kişiler, yakın nesneleri bulanık görebilirken, uzaktaki nesneleri daha net görebilirler. Bu durum, gözün kırılma gücünün az olması veya gözün ön-arka ekseni boyunca çok kısa olması nedeniyle ortaya çıkar.

Hipermetroplu bireylerin görüşü, ışığın retina üzerine düşmesi gerekirken, retina arkasında odaklanır. Bu da yakın nesnelerin net görülmesini zorlaştırır. Hipermetroplu bireyler genellikle okuma ve yazma gibi yakın mesafede yapılan aktivitelerde zorlanır. Ayrıca, uzun süreli yakın mesafede çalışma sonucu baş ağrısı, göz yorgunluğu ve gözlerde yanma hissi gibi şikayetler yaşayabilirler.

Hipermetropi Tanısı Nasıl Konur?

Hipermetropi tanısı, göz muayenesi sırasında konur. Göz doktoru, hastanın şikayetlerini dinledikten sonra, gözün iç yapısını ve kırılma gücünü incelemek için çeşitli testler uygular. Bu testler ise şu şekilde açıklanabilir;

 • Görsel keskinlik testi,
 • Retinoskopi,
 • Otorefraktometre,
 • Biyomikroskopi,

Hipermetropi Nasıl Tedavi Edilir?

Hipermetropi tedavisi, hastanın yaşına, göz sağlığına ve hipermetropi derecesine bağlı olarak değişir. Hipermetropi tedavisi için şu yöntemler kullanılabilir;

 • Hipermetroplu hastalar için uygun camlar ile yapılan gözlükler, yakın mesafede yapılan aktivitelerde rahatlık sağlar. Gözlük, özellikle okuma ve yazma gibi işlerde kullanılabilir.
 • Gözlük kullanmak istemeyen hastalar için, uygun numaralı kontakt lensler tercih edilebilir. Kontakt lensler, gözün kırılma gücünü düzelten ve daha rahat bir görüş sağlayan ince plastik disklerdir.
 • Hipermetropi, uygun hastalarda lazer tedavisi ile düzeltilebilir. Lazer tedavisi, gözün kornea tabakasının şeklini değiştirerek, ışığın doğru bir şekilde odaklanmasını sağlar. Lazer tedavisi, genellikle 18 yaşından büyük ve göz numarası stabil olan hastalarda uygulanır.
 • Şiddetli hipermetropi vakalarında, göz içine yerleştirilen özel lensler kullanılabilir. Bu lensler, gözün kırılma gücünü düzelten ve daha net bir görüş sağlayan kalıcı çözümlerdir.

Hipermetropi tedavisi, hastanın yaşam kalitesini artırmak ve görsel problemleri minimize etmek için önemlidir. Erken teşhis ve uygun tedavi yöntemleri, hipermetroplu bireylerin daha rahat ve sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olur.

Hipermetrop Tedavisi İçin Cerrahi Yöntemler

Hipermetrop, yaygın olarak halk arasında uzağı iyi görebilme, yakını görememe olarak bilinen bir göz kusurudur. Hipermetropi, kırma kusuru olarak da adlandırılır ve gözün optik sistemi, ışığı retinanın önünde odaklar. Bu durum, yakındaki nesnelerin bulanık görülmesine neden olur. Hipermetrop tedavisi için çeşitli cerrahi yöntemler mevcuttur. Bu makalede, hipermetrop tedavisi için kullanılan başlıca cerrahi yöntemler hakkında bilgi verilmektedir.

Lazerle Göz Ameliyatı (Refraktif Cerrahi)

Lazerle göz ameliyatı, hipermetrop tedavisinde yaygın olarak kullanılan ve başarılı sonuçlar elde edilen bir yöntemdir. Refraktif cerrahi, korneanın şeklini değiştirerek ışığın doğru bir şekilde odaklanmasını sağlar. Hipermetrop tedavisinde kullanılan lazerle göz ameliyatı yöntemleri şunlardır;

 • LASIK (Lazer İn Situ Keratomileusis). Bu yöntemde, korneada ince bir flep oluşturulur ve korneanın altındaki dokuya lazer uygulanır. Daha sonra flep geri yerleştirilir. LASIK, hızlı iyileşme süreci ve minimal ağrı ile bilinir.
 • PRK (Fotorefraktif Keratektomi). PRK yönteminde, korneanın en üst tabakası çıkarılır ve lazerle kornea dokusuna müdahale edilir. Korneanın üst tabakası daha sonra doğal olarak yeniden oluşur. PRK, LASIK’a göre daha uzun iyileşme sürecine sahip olsa da, bazı durumlarda daha uygun bir seçenek olabilir.

Lens İmplantasyonu

Lens implantasyonu, hipermetrop tedavisinde kullanılan diğer bir cerrahi yöntemdir. Bu yöntemde, gözün doğal merceği ile birlikte çalışacak şekilde, gözün içine özel bir lens yerleştirilir. Lens implantasyonu, özellikle yüksek hipermetropi derecesine sahip olan ve lazerle göz ameliyatına uygun olmayan hastalar için uygundur. Lens implantasyonu yöntemleri şunlardır;

 • ICL (İmplantabl Kontakt Lens). İmplantabl kontakt lens, gözün doğal merceği ile birlikte çalışacak şekilde gözün içine yerleştirilir. Bu yöntem, yüksek hipermetropi ve astigmat tedavisinde etkili sonuçlar sunar.
 • RLE (Refraktif Lens Değişimi). RLE yönteminde, gözün doğal merceği çıkarılır ve yerine suni bir lens yerleştirilir. Bu yöntem, özellikle yaşa bağlı hipermetropi ve katarakt tedavisinde kullanılır.

Konduktif Keratoplasti (CK)

Konduktif keratoplasti, hipermetrop tedavisinde kullanılan daha az invaziv bir yöntemdir. Bu yöntemde, radyo frekans enerjisi kullanılarak kornea dokusunun sıcaklığı yükseltilir ve korneanın şekli değiştirilir. CK, düşük hipermetropi derecesine sahip olan ve lazerle göz ameliyatına uygun olmayan hastalar için uygundur.

Sonuç olarak, hipermetrop tedavisi için çeşitli cerrahi yöntemler mevcuttur. Hastanın göz yapısı, hipermetropi derecesi ve yaşam tarzı gibi faktörlere göre en uygun yöntem seçilir. Hipermetrop tedavisi için cerrahi yöntemleri değerlendiren hastaların, göz sağlığı uzmanları ile detaylı bir değerlendirme yaparak en uygun seçeneği belirlemeleri önemlidir.

Türkiye’de Hipermetrop Tedavi Fiyatları

Türkiye sağlık alanında yaptığı yatırımlar ve çalışmalar ile dünyaya adını duyurmayı başarmıştır. Özellikle tanı ve tedavi işlemlerinde kullanılan son teknolojik cihazlar birçok hastalığa umut ışığı olmuştur. Bununla birlikte Türkiye’ye yapılan sağlık turizminde artış görülmüştür. 

 • Hastanelerin büyük, temiz, ferah ve teknolojik aletler bakımında tam donanımlı olması,
 • Türk doktorların alanında uzman, başarılı ve yetenekli olması,
 • Hemşirelerin ve hasta bakıcıların güler yüzlü ve şefkatli olması,
 • Sorulan soruların hızlı ve doğru bir şekilde yanıtlar bulması,
 • Hasta ile ilgilenen aracı firma da dahil olmak üzere tüm personelin sabırlı ve anlayışlı olması,
 • Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikleri ile tatil imkanı sunuyor olması,
 • Ulaşımın kolay olması,
 • Tanı, tedavi, barınma, yeme, içme, giyinme, tatil gibi ihtiyaçların uygun fiyata karşılanabiliyor olması,

gibi durumlar tercih sebepleri arasında gösterilmektedir. Türkiye’de Hipermetrop Tedavi Fiyatları ile ilgili, Türkiye’ye gelmek isteyen hasta ve hasta yakınlarının araştırma yaptıklarını görebiliyoruz. Fakat bu aşamada net bir fiyat bilgisi vermek doğru olmayacaktır. Hastalığın türü, evresi, tanılama süreci, tedavi süreci, Türkiye’de kalış süreci gibi bir çok etken fiyat konusunu etkilemektedir. Daha ayrıntılı fiyat bilgisine ulaşmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca tedavi olmak için Türkiye’ye bizim aracılığımız ile gelmeniz halinde tarafımızdan konsolosluğa gönderilen davet mektubu ile vize başvuru işlemlerinizi kolaylaştırabiliriz.

Source :

Yorum yapın