WhatsApp +90312 963 1400 [email protected]

Hepato – Pankreato – Biliyer Cerrahi (HPB Sistem Cerrahisi)

Hepato-Pankreato-Biliyer (HPB) Cerrahi, karaciğer, pankreas ve safra yolları gibi hayati organlar ve sistemlerle ilgili hastalıkların teşhis ve tedavisine odaklanan özel bir cerrahi alanıdır. Bu alan, son yıllarda gelişen teknoloji ve cerrahi teknikler sayesinde önemli başarılar elde etmiştir. HPB cerrahisi, cerrahi onkoloji, transplantasyon ve gastrointestinal cerrahinin birleşimi olarak kabul edilir ve bu nedenle oldukça karmaşık ve zorlu bir alandır. Sizler için hazırladığımız bu yazımızda, Hepato – Pankreato – Biliyer Cerrahi (HPB Sistem Cerrahisi) hakkında merak edilen soruları yanıtlamaya çalışacağız.

Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Nedir?

Hepato-Pankreato-Bilier (HPB) Cerrahi, karaciğer, pankreas ve safra yolları gibi organların ve sistemlerin hastalıklarının teşhis ve tedavisine yönelik cerrahi işlemleri içeren bir alanıdır. Bu cerrahi dal, özellikle kanserli hastalıkların tedavisinde önemli rol oynamaktadır. HPB cerrahisi, gelişmiş laparoskopik ve robotik cerrahi teknikleri, canlı verici karaciğer transplantasyonu ve pankreas nakli gibi yenilikçi ve etkili tedavi yöntemlerini kullanarak hastaların yaşam kalitesini artırmayı amaçlar.

Hepatobiliyer Kanser Nedir?

Hepatobiliyer kanser, karaciğer ve safra yolları kökenli malign tümörlerdir. Bu kanser türleri, dünya genelinde sık görülen ve ölümcül sonuçlara yol açabilen kanser türlerindendir. Hepatobiliyer kanser, genellikle hepatoselüler karsinom (HCC) ve kolanjiyokarsinom (safra kanalı kanseri) olmak üzere iki ana türe ayrılır. Bu kanserlerin erken teşhisi ve etkili tedavisi, hastaların yaşam süresini ve kalitesini önemli ölçüde etkiler.

Hangi Sorunlarda Hepatobiliyer Cerrahi Yöntemler Kullanılır?

Hepatobiliyer cerrahi yöntemler, aşağıdaki gibi çeşitli sorunların tedavisinde kullanılabilir.

 • Karaciğer ve safra yolları kanserleri,
 • Pankreas kanseri,
 • Karaciğer sirozu ve karaciğer yetmezliği,
 • Safra taşları ve safra yolu tıkanıklıkları,
 • Pankreatit ve pankreas kistleri,

Pankreas Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?

Pankreas kanseri, pankreas hücrelerinde başlayan ve hızla yayılan agresif bir kanser türüdür. Erken teşhis edilmesi zor olduğundan, pankreas kanseri genellikle ileri evrelerde fark edilir ve tedavisi zorlaşır. Pankreas kanseri tedavisi, kanserin evresine, hastanın genel sağlık durumuna ve yaşına bağlı olarak değişir. Temel tedavi seçenekleri şunlardır:

Eğer kanser erken evrede teşhis edilirse ve sadece pankreasta sınırlı kalmışsa, cerrahi ile tümörün tamamen çıkarılması mümkündür. Cerrahi seçenekler arasında Whipple prosedürü, distal pankreatektomi ve total pankreatektomi bulunur. Ancak, bu ameliyatlar yüksek risklidir ve deneyimli cerrahlar tarafından yapılmalıdır.

Radyasyon tedavisi, yüksek enerjili X-ışınları veya protonlar kullanarak kanser hücrelerini öldürmeye veya büyümelerini yavaşlatmaya çalışır. Radyasyon tedavisi, cerrahi öncesi veya sonrası olarak uygulanabilir ve kemoterapi ile birleştirilebilir.

Kemoterapi, kanser hücrelerinin büyümesini durduran veya yavaşlatan ilaçlar kullanır. Kemoterapi, pankreas kanseri tedavisinde sıklıkla kullanılır ve farklı ilaç kombinasyonlarıyla uygulanabilir. Kemoterapi, cerrahi öncesi veya sonrası olarak, radyasyon tedavisi ile birlikte veya palyatif tedavi amacıyla kullanılabilir.

Hedefe yönelik tedavi, kanser hücrelerinin belirli özelliklerini hedef alan ilaçlar kullanır. Bu ilaçlar, kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını önlemeye veya yavaşlatmaya çalışır. Pankreas kanserinde kullanılan hedefe yönelik ilaçlar arasında erlotinib ve everolimus bulunur.

İmmünoterapi, vücudun bağışıklık sistemini kansere karşı savaşmak için uyarır. Pankreas kanseri tedavisinde kullanılan immünoterapi ilaçları arasında pembrolizumab ve nivolumab bulunur.

Karaciğer Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?

Karaciğer kanseri, karaciğer hücrelerinde başlayan ve hızla yayılan bir kanser türüdür. Karaciğer kanseri tedavisi, kanserin evresine, hastanın genel sağlık durumuna ve yaşına bağlı olarak değişir. Temel tedavi seçenekleri ise şu şekilde sıralanabilir;

Eğer kanser erken evrede teşhis edilirse ve sadece karaciğerde sınırlı kalmışsa, cerrahi ile tümörün tamamen çıkarılması veya karaciğerin bir kısmının alınması (parçalı hepatektomi) mümkündür. Karaciğer nakli de, uygun hastalar için bir seçenek olabilir.

Ablasyon tedavisi, kanser hücrelerini yok etmek için radyo frekans ablazyonu, mikrodalga ablazyonu veya kriyoablazyon gibi yöntemler kullanır. Bu yöntemler, tümörün çevre dokuya zarar vermeden yok edilmesini sağlar.

Embolizasyon tedavisi, kanser hücrelerine giden kan akışını keserek tümörün beslenmesini engeller. Bu yöntemler arasında transarteryel kemoembolizasyon (TACE), radyoembolizasyon ve arteriyel embolizasyon bulunur.

Radyasyon tedavisi, yüksek enerjili X-ışınları kullanarak kanser hücrelerini öldürmeye veya büyümelerini yavaşlatmaya çalışır. Karaciğer kanserinde eksternal ışın tedavisi veya internal radyasyon tedavisi (brakiterapi) kullanılabilir.

Karaciğer kanseri tedavisinde kullanılan ilaçlar arasında kemoterapi ve hedefe yönelik tedavi bulunur. Bu ilaçlar, kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını önlemeye veya yavaşlatmaya çalışır.

İmmünoterapi, vücudun bağışıklık sistemini kansere karşı savaşmak için uyarır. Karaciğer kanseri tedavisinde kullanılan immünoterapi ilaçları arasında pembrolizumab, nivolumab ve ipilimumab bulunur.

Safra Kanalı Kisti Nedir?

Safra kanalı kisti, safra kanallarında anormal genişlemelerin olduğu bir durumdur. Safra kanalları, karaciğerden safra kesesine ve ince bağırsağa safra taşıyan tüplerdir. Safra kanalı kistleri, safra akışını engelleyebilir ve enfeksiyon, karaciğer hasarı veya kansere neden olabilir.

Safra kanalı kistlerinin belirtileri arasında karın ağrısı, sarılık, ateş ve kusma bulunur. Safra kanalı kistlerinin teşhisi, ultrason, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi (MRCP) ve endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP) gibi görüntüleme yöntemleri kullanılarak konulur.

Safra kanalı kistlerinin tedavisi genellikle cerrahidir. Cerrahi, kistin çıkarılması, safra kanalının yeniden yapılandırılması ve safra akışının sağlanması amacıyla yapılır. Cerrahi tedavi, safra kanalı kistlerinin neden olduğu komplikasyonları önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olur.

Safra Kesesi Sorunlarının Nedeni Nedir?

Safra kesesi, karaciğer tarafından üretilen safranın depolandığı ve yoğunlaştığı küçük bir organdır. Safra, yağların sindirimine yardımcı olan ve atık maddelerin atılmasına katkı sağlayan bir sıvıdır. Safra kesesi sorunları, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir ve bu durum, kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Safra kesesi sorunlarının başlıca nedenleri ise şu şekilde sıralanabilir;

 • Safra kesesi sorunlarının en yaygın sebebi, safra taşlarıdır. Safra taşları, safra kesesinde sertleşen ve kristalleşen safranın oluşturduğu küçük katı yapıdır. Safra taşları, safra kesesinin içinde veya safra kanalında tıkanıklığa yol açarak ağrı ve iltihaplanmaya neden olabilir.
 • Safra kesesinin iltihaplanması durumuna kolesistit denir. Kolesistit, genellikle safra taşlarından kaynaklanır ve safra kesesinin şişmesine, ağrıya ve ateşe neden olabilir. Kolesistit, akut veya kronik olabilir.
 • Safra kesesinin iç yüzeyinde oluşan küçük, genellikle zararsız büyümelerdir. Çoğu zaman belirti göstermezler ve tesadüfen tespit edilirler. Ancak büyük polipler, safra akışını engelleyerek sorunlara yol açabilir.
 • Nadir görülen bir durum olsa da, safra kesesi kanseri de safra kesesi sorunlarına neden olabilir. Safra kesesi kanseri, genellikle ileri evrede teşhis edildiğinden tedavisi zordur.
 • Bu durum, safra kesesinin düzensiz kasılması nedeniyle safra akışının bozulması olarak tanımlanır. Biliyer diskinezi, safra kesesi ağrısı ve sindirim problemleriyle sonuçlanabilir.

Safrayla İlgili Sorunların Tedavi Prosedürleri

Safrayla ilgili sorunların tedavisi, sorunun türüne ve şiddetine bağlı olarak değişir. Safrayla ilgili sorunların tedavi prosedürlerini ise şu şekilde sıralamamız mümkündür;

 • Küçük safra taşları, genellikle belirtilere neden olmaz ve tedavi gerektirmez. Ancak büyük safra taşları, ağrı ve tıkanıklığa neden olduğunda cerrahi müdahale gerekebilir. Kolesistektomi adı verilen bu işlem, safra kesesinin ameliyatla çıkarılmasıdır.
 • Akut kolesistit, antibiyotik tedavisi ve ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilir. Kronik kolesistit durumunda ise, safra kesesinin cerrahi olarak çıkarılması gerekebilir.
 • Küçük polipler, genellikle tedavi gerektirmez ve düzenli takip ile kontrol altında tutulabilir. Büyük polipler, safra akışını engellediğinde veya kanser riski taşıdığında, kolesistektomi ile tedavi edilebilir.
 • Safra kesesi kanserinin tedavisi, kanserin evresine ve yayılımına bağlı olarak değişir. Cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi gibi yöntemlerle tedavi uygulanabilir.
 • Biliyer diskinezi tedavisinde, diyet değişiklikleri, ilaçlar ve stres yönetimi gibi yaşam tarzı değişiklikleri önemli rol oynar. Ağrı ve semptomlar kontrol altına alınamazsa, kolesistektomi düşünülebilir.

Türkiye’de Hepato – Pankreato – Bilier Tedavi Fiyatları

Türkiye sağlık alanında yaptığı yatırımlar ve çalışmalar ile dünyaya adını duyurmayı başarmıştır. Özellikle tanı ve tedavi işlemlerinde kullanılan son teknolojik cihazlar birçok hastalığa umut ışığı olmuştur. Bununla birlikte Türkiye’ye yapılan sağlık turizminde artış görülmüştür. 

 • Hastanelerin büyük, temiz, ferah ve teknolojik aletler bakımında tam donanımlı olması,
 • Türk doktorların alanında uzman, başarılı ve yetenekli olması,
 • Hemşirelerin ve hasta bakıcıların güler yüzlü ve şefkatli olması,
 • Sorulan soruların hızlı ve doğru bir şekilde yanıtlar bulması,
 • Hasta ile ilgilenen aracı firma da dahil olmak üzere tüm personelin sabırlı ve anlayışlı olması,
 • Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikleri ile tatil imkanı sunuyor olması,
 • Ulaşımın kolay olması,
 • Tanı, tedavi, barınma, yeme, içme, giyinme, tatil gibi ihtiyaçların uygun fiyata karşılanabiliyor olması,

gibi durumlar tercih sebepleri arasında gösterilmektedir. Türkiye’de Hepato – Pankreato – Bilier Tedavi Fiyatları ile ilgili, Türkiye’ye gelmek isteyen hasta ve hasta yakınlarının araştırma yaptıklarını görebiliyoruz. Fakat bu aşamada net bir fiyat bilgisi vermek doğru olmayacaktır. Hastalığın türü, evresi, tanılama süreci, tedavi süreci, Türkiye’de kalış süreci gibi bir çok etken fiyat konusunu etkilemektedir. Daha ayrıntılı fiyat bilgisine ulaşmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca tedavi olmak için Türkiye’ye bizim aracılığımız ile gelmeniz halinde tarafımızdan konsolosluğa gönderilen davet mektubu ile vize başvuru işlemlerinizi kolaylaştırabiliriz.

Source :

Yorum yapın