WhatsApp +90312 963 1400 [email protected]

Ergoterapi Nedir? Ergoterapi Hakkında Detaylı Bilgiler

Ergoterapi, bireylerin yaşamlarını daha bağımsız ve verimli bir şekilde sürdürmelerini sağlamak amacıyla yapılan, iş ve aktivite analizi ve uyarlamalarını içeren bir sağlık disiplinidir. Günümüz dünyasında önemi giderek artan bu alan, bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedeflerken, aynı zamanda toplumun sağlık ve refah düzeyine de katkıda bulunmaktadır. Sizler için hazırladığımız bu yazıda, ergoterapi hakkında detaylı bilgilere ulaşabileceğiniz alt başlıkları inceleyeceğiz.

Ergoterapi Nedir?

Ergoterapi, bireylerin fiziksel, duygusal ve sosyal yeteneklerini geliştirerek yaşamlarındaki günlük aktiviteleri daha kolay ve verimli hale getirmeyi amaçlayan bir sağlık disiplinidir. Ergoterapistler, yaşam kalitesini artırmak için bireylerin yaş, cinsiyet, meslek ve yaşam tarzlarına uygun terapiler ve aktiviteler düzenlerler. Bu terapiler, bireylerin yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olacak beceri ve yeteneklerin geliştirilmesine odaklanır. Ergoterapi, özellikle yaşlılar, engelli bireyler ve kronik hastalıklara sahip olanlar için büyük önem taşımaktadır.

Ergoterapi Eğitimi Verilen Üniversiteler Hangileridir?

Ergoterapi eğitimi veren üniversiteler, ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Türkiye’de ergoterapi eğitimi veren üniversiteler arasında;

 • Hacettepe Üniversitesi, 
 • İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, 
 • Ege Üniversitesi, 
 • Başkent Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi bulunmaktadır. 

Dünya genelinde ise ergoterapi eğitimi veren üniversiteler arasında;

 • Boston Üniversitesi, 
 • Sydney Üniversitesi, 
 • Oxford Brookes Üniversitesi ve Toronto Üniversitesi gibi prestijli kurumlar yer almaktadır.

Ergoterapi Bölümünde Alınan Dersler Nelerdir?

Ergoterapi bölümünde alınan dersler, temel olarak bireylerin yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olacak beceri ve yeteneklerin geliştirilmesine yönelik bilgi ve uygulamaları içermektedir. 

Bu dersler arasında Anatomi, Fizyoloji, Biyomekanik, Kinesiyoloji, Nöroloji, Pediatri, Geriatri, Psikiyatri, İş ve İşlem Analizi, Ergoterapi Değerlendirme ve Planlama, Ergoterapi Uygulama ve Yöntemleri, Hasta Eğitimi ve Danışmanlık, Grup Dinamikleri ve İletişim, Araştırma ve Etik gibi konular bulunmaktadır. Bu dersler, ergoterapist adaylarının alanlarına yönelik geniş bir bilgi birikimi ve uygulama becerisi kazanmalarına yardımcı olmaktadır.

Ergoterapinin Çalışma Alanları Nelerdir?

Ergoterapi, bireylerin yaşamlarını sürdürmelerini ve günlük aktivitelerini gerçekleştirmelerini engelleyen fiziksel, zihinsel veya sosyal sorunları çözmeye yönelik terapötik bir yaklaşımdır. Ergoterapinin temel amacı, bireylerin yaşam kalitelerini artırmak ve bağımsızlıklarını sağlamaktır. Ergoterapinin çalışma alanları oldukça geniştir ve aşağıdaki gibi çeşitli alanlarda uygulanabilir:

Fiziksel Rehabilitasyon: Ergoterapistler, kas-iskelet sistemi, nöromüsküler ve kardiyovasküler sistem sorunları yaşayan bireylerin tedavisinde rol alır. Bu alanda çalışan ergoterapistler, hastaların fonksiyonel yeteneklerini artırmaya ve günlük yaşamlarına dönmelerine yardımcı olmak için terapötik teknikler ve adaptif cihazlar kullanır.

Zihinsel Sağlık: Ergoterapistler, duygusal, bilişsel ve sosyal problemler yaşayan bireylerin tedavisine katkıda bulunur. Bu alanda çalışan ergoterapistler, hastaların sosyal becerilerini, problem çözme yeteneklerini ve stres yönetimini geliştirmeye yardımcı olur.

Pediatrik Ergoterapi: Çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine destek veren ergoterapistler, özellikle öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi durumlarla başa çıkmalarına yardımcı olur.

Geriatrik Ergoterapi: Yaşlı bireylerin bağımsız yaşamlarını sürdürmelerine ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olan ergoterapistler, yaşlılıkla ilgili fiziksel ve zihinsel problemlerin üstesinden gelmeye yönelik stratejiler geliştirir.

Ergonomi ve İş Sağlığı: İşyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak ve iş performanslarını artırmak için ergoterapistler, işyeri tasarımı, ekipman seçimi ve çalışma yöntemlerinin iyileştirilmesi gibi konularda destek sağlar.

Ergoterapistler Nerelerde Çalışabilir?

Ergoterapistler, çeşitli sağlık ve sosyal hizmet kuruluşlarında çalışabilir. İş imkanları şunları içerir:

a) Hastaneler,

b) Özel Klinikler,

c) Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezleri,

d) Okullar,.

e) İşyerleri ve Fabrikalar,

f) Üniversiteler ve Araştırma Merkezleri,

Ergoterapistler Nasıl Çalışırlar?

Ergoterapistler, bireylerin yaşamlarını sürdürmelerini ve günlük aktivitelerini gerçekleştirmelerini engelleyen sorunları çözmeye yönelik terapötik bir yaklaşım kullanarak çalışır. Ergoterapistlerin çalışma süreci şu şekildedir:

 • Ergoterapistler, hastaların fiziksel, zihinsel ve sosyal durumlarını değerlendirmek için kapsamlı bir değerlendirme yapar.
 • Değerlendirmenin ardından, ergoterapistler hastaların ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun hedefler belirler.
 • Hedeflere ulaşmak için ergoterapistler, bireysel ihtiyaçlara uygun tedavi planı oluşturur.
 • Ergoterapistler, hastaların hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için çeşitli terapötik yöntemler ve adaptif cihazlar kullanır.
 • Tedavi sürecinde ergoterapistler, hastaların ilerlemelerini izler ve değerlendirir. Gerekli durumlarda tedavi planında değişiklikler yapabilir.
 • Ergoterapistler, hastaların ve ailelerinin yaşam kalitelerini artırmak için eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunar.

Ergoterapi Yaklaşım Örnekleri

Ergoterapi, bireylerin günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirebilme becerilerini geliştirerek yaşam kalitelerini artırmayı amaçlayan bir terapi yöntemidir. Bu terapi yöntemi, fiziksel, zihinsel veya duygusal sorunlar yaşayan kişilere uygulanabilir. İşte ergoterapi yaklaşım örnekleri:

Bilişsel-Behavioral Yaklaşım, Bu yaklaşım, bireyin düşünce ve davranışlarını değiştirerek problemlerini çözmeye yönelik çalışmalar yapar. Ergoterapist, bireyin negatif düşünce kalıplarını ve davranışlarını belirleyerek, bunların değiştirilmesi için stratejiler geliştirir.

Nörogelişimsel Yaklaşım, Bu yaklaşım, beyin hasarı sonucu ortaya çıkan motor ve bilişsel problemleri ele alır. Ergoterapist, bireyin nöromotor becerilerini geliştirerek günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirebilme kapasitesini artırmaya çalışır.

Sensory Integration Yaklaşımı, Bu yaklaşım, bireyin duyusal işlemleme yeteneklerini geliştirerek yaşam kalitesini artırmayı amaçlar. Ergoterapist, bireyin duyu organlarını uyaran çeşitli etkinlikler ve malzemeler kullanarak, duyusal uyum sağlama becerisini geliştirir.

Kognitif Adaptasyon Yaklaşımı, Bu yaklaşım, bilişsel bozukluğu olan bireylerin günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirebilme becerilerini geliştirir. Ergoterapist, bireyin zihinsel işleyişini destekleyici stratejiler ve adaptasyonlar kullanarak, yaşam kalitesini artırmaya çalışır.

Biyomekanik Yaklaşım, Bu yaklaşım, bireyin fiziksel işlevlerini ve hareket kabiliyetini geliştirerek yaşam kalitesini artırmayı amaçlar. Ergoterapist, bireyin kas-iskelet sistemi üzerinde çalışarak, güç, esneklik ve dayanıklılığı artırmaya yönelik çalışmalar yapar.

Ergoterapide Kullanılan Yardımcı Cihazlar

Ergoterapide kullanılan yardımcı cihazlar, bireyin günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirebilme becerilerini geliştirmeye yöneliktir. İşte ergoterapide kullanılan bazı yardımcı cihazlar:

 • El ve Bilek Destekleri,
 • Yürüme Yardımcıları,
 • Oturma ve Yatak Yardımcıları,
 • Yemek Yeme Yardımcıları,
 • Giyinme Yardımcıları,
 • Banyo ve Tuvalet Yardımcıları,
 • İletişim Yardımcıları,

Türkiye’de Ergoterapi Fiyatları

Türkiye sağlık alanında yaptığı yatırımlar ve çalışmalar ile dünyaya adını duyurmayı başarmıştır. Özellikle tanı ve tedavi işlemlerinde kullanılan son teknolojik cihazlar birçok hastalığa umut ışığı olmuştur. Bununla birlikte Türkiye’ye yapılan sağlık turizminde artış görülmüştür. 

 • Hastanelerin büyük, temiz, ferah ve teknolojik aletler bakımında tam donanımlı olması,
 • Türk doktorların alanında uzman, başarılı ve yetenekli olması,
 • Hemşirelerin ve hasta bakıcıların güler yüzlü ve şefkatli olması,
 • Sorulan soruların hızlı ve doğru bir şekilde yanıtlar bulması,
 • Hasta ile ilgilenen aracı firma da dahil olmak üzere tüm personelin sabırlı ve anlayışlı olması,
 • Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikleri ile tatil imkanı sunuyor olması,
 • Ulaşımın kolay olması,
 • Tanı, tedavi, barınma, yeme, içme, giyinme, tatil gibi ihtiyaçların uygun fiyata karşılanabiliyor olması,

gibi durumlar tercih sebepleri arasında gösterilmektedir. Türkiye’de Ergoterapi Fiyatları

 ile ilgili, Türkiye’ye gelmek isteyen hasta ve hasta yakınlarının araştırma yaptıklarını görebiliyoruz. Fakat bu aşamada net bir fiyat bilgisi vermek doğru olmayacaktır. Hastalığın türü, evresi, tanılama süreci, tedavi süreci, Türkiye’de kalış süreci gibi bir çok etken fiyat konusunu etkilemektedir. Daha ayrıntılı fiyat bilgisine ulaşmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca tedavi olmak için Türkiye’ye bizim aracılığımız ile gelmeniz halinde tarafımızdan konsolosluğa gönderilen davet mektubu ile vize başvuru işlemlerinizi kolaylaştırabiliriz.

Source :

Yorum yapın