WhatsApp +90312 963 1400 [email protected]

Epilepsi ve Epilepsi Cerrahisi Nedir?

Epilepsi, insanların yaşamlarını etkileyen nörolojik bir hastalıktır ve dünya genelinde milyonlarca insanı etkilemektedir. Bu hastalık, beyindeki elektriksel aktivitenin anormal bir şekilde artması sonucu ortaya çıkan tekrarlayan nöbetlerle karakterizedir. Epilepsi cerrahisi ise, nöbetlerin kontrol altına alınamadığı durumlarda uygulanabilen bir tedavi yöntemidir. Sizler için hazırladığımız bu yazımızı okuyarak, epilepsi hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve epilepsi nedenleri, nöbet öncesi belirtileri ve cerrahi tedavi seçenekleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Epilepsi Nedir?

Epilepsi, beyindeki nöronlar arasındaki elektriksel aktivitenin anormal artışı sonucu ortaya çıkan ve tekrarlayan nöbetlerle seyreden kronik bir nörolojik hastalıktır. Nöbetler, nöronların anormal şekilde ateşlemesi ve iletişim kurması nedeniyle oluşur. Epileptik nöbetler, hafiften şiddetliye kadar değişebilir ve farklı semptomlarla kendini gösterebilir. Epilepsi, yaşamın herhangi bir döneminde başlayabilir ve her yaş grubunu etkileyebilir.

Epilepsi Neden Olur?

Epilepsinin kesin nedeni çoğu durumda bilinmemektedir. Ancak bazı faktörlerin epilepsi riskini artırdığı bilinmektedir. Bu faktörler şunlardır:

 • Genetik yatkınlık: Ailede epilepsi öyküsü olan kişilerin epilepsi geliştirme riski daha yüksektir.
 • Beyin hasarı: Travma, enfeksiyon, tümör veya inme gibi beyin hasarına neden olan durumlar epilepsiye yol açabilir.
 • Doğum sırasında yaşanan komplikasyonlar: Doğum sırasında oksijen eksikliği veya doğum travması, epilepsi gelişme riskini artırabilir.
 • Gelişimsel bozukluklar: Otizm ve nörofibromatozis gibi genetik veya gelişimsel bozukluklar epilepsi riskini artırabilir.

Epilepsi Nöbet Öncesi Belirtileri Nedir?

Epilepsi nöbetleri öncesi bazı belirtiler görülebilir. Bu belirtiler, nöbetin başlamasından kısa bir süre önce ortaya çıkan ve genellikle nöbetin geleceğini haber veren uyarılardır. Epilepsi nöbet öncesi belirtileri şunlardır:

 • Aura: Nöbet öncesinde hissedilen duyusal veya duygusal değişikliklerdir. Aura, bir koku, ses, görüntü veya duygu şeklinde olabilir.
 • Deja vu: Nöbet öncesi yaşanan, daha önce yaşanmış gibi hissetme durumu.
 • Baş dönmesi veya baş ağrısı: Nöbet öncesinde baş dönmesi veya hafif baş ağrısı yaşanabilir.
 • Göz kararması veya bulanık görme: Nöbet öncesi görme ile ilgili problemler yaşanabilir.
 • Konsantrasyon zorluğu: Nöbet öncesinde konsantrasyon bozukluğu yaşanabilir.

Epilepsi, yaşam kalitesini etkileyen önemli bir nörolojik hastalıktır. Epilepsi nedenleri ve nöbet öncesi belirtileri hakkında bilgi sahibi olmak, hastalığın yönetimine ve tedavisine katkıda bulunabilir. Epilepsi cerrahisi, ilaç tedavisine yanıt vermeyen hastalar için umut verici bir tedavi seçeneği olabilir.

Epilepsi Nöbetleri Sırasında Ne Yapmalıyız?

Epilepsi, beyindeki elektriksel aktivitenin anormal bir şekilde artması sonucu ortaya çıkan ve nöbetlerle karakterize bir hastalıktır. Epilepsi nöbetleri sırasında, kişinin çevresindekilerin doğru ve hızlı bir şekilde müdahale etmeleri önemlidir. İşte epilepsi nöbetleri sırasında yapılması gerekenler:

 • Sakin ve panik yapmamaya özen gösterin: Nöbet esnasında sakin kalmak ve çevredeki diğer kişilere de sakin olmalarını söylemek önemlidir. Panik yapmak, durumu daha da kötüleştirebilir.
 • Kişiyi güvende tutun: Nöbet sırasında hastanın başını ve vücudunu yumuşak bir zemine yerleştirin. Başını yastık veya bir kıyafetle destekleyin. Keskin ve sert nesneleri çevreden uzaklaştırarak, hastanın zarar görmesini önleyin.
 • Solunumunu kontrol edin: Nöbet sırasında hastanın solunumunu kontrol etmek önemlidir. Eğer solunum güçlüğü çekiyorsa, yan yatırarak solunum yolunu açık tutun.
 • Zamanı takip edin: Nöbetin ne kadar sürdüğünü takip etmek önemlidir. Eğer nöbet 5 dakikadan fazla sürerse veya ard arda nöbetler yaşanıyorsa, acil tıbbi yardım çağırın.
 • Kişinin üzerinde baskı uygulamayın: Nöbet sırasında hastanın üzerine ağırlık koymak veya onu sıkıca tutmak doğru değildir. Bu durum, hastanın solunumunu daha da güçleştirebilir.
 •  Ağzına bir şey koymayın: Nöbet sırasında hastanın ağzına bir şey koymak veya dilini tutmaya çalışmak tehlikelidir. Bu durum, hastanın boğulmasına veya dişlerinin kırılmasına neden olabilir.
 • Nöbet sonrası destek olun: Nöbet geçtikten sonra hastaya destek olun ve ona neler olduğunu anlatın. Nöbet sonrası hasta bir süreliğine hafıza kaybı yaşayabilir ve ne olduğunu hatırlamayabilir.

Epilepsi Kronik midir?

Epilepsi, çoğunlukla kronik bir hastalık olarak kabul edilir. Epilepsi, tekrarlayan nöbetlerle seyreden ve genellikle ömür boyu süren bir hastalıktır. Ancak, hastalığın seyri ve tedavisi kişiden kişiye değişir. Bazı hastalar, uygun tedavi ve ilaçlarla nöbetlerini kontrol altına alabilir ve uzun süreli remisyon dönemleri yaşayabilirler. Diğer hastalar ise, nöbetlerini tamamen durduramaz veya sıklığını azaltamaz. Bu nedenle, epilepsinin kronik bir hastalık olduğu söylenebilir, ancak tedaviye yanıt ve yaşam kalitesi bireysel farklılıklar gösterir.

Epilepsi Türleri Nelerdir?

Epilepsi, nöbetlerin özelliklerine ve nedenlerine göre farklı türlere ayrılır. İşte bazı temel epilepsi türleri:

 • Fokal (parçalı) nöbetler: Bu tür nöbetler, beyinde sadece belirli bir bölgenin etkilendiği durumlarda meydana gelir. Fokal nöbetler, farkındalığın korunduğu veya kaybolduğu şeklinde ikiye ayrılır.
 • Genel nöbetler: Genel nöbetler, beyindeki her iki yarım kürenin birden etkilendiği durumlarda meydana gelir. Bu tür nöbetler, tonik-klonik, absans, atonik, miyoklonik ve tonik nöbetler gibi alt türlere ayrılır.
 • Bilinmeyen başlangıçlı nöbetler: Bu tür nöbetler, başlangıç noktasının belirlenemediği durumlarda ortaya çıkar. Bu nöbetler, daha sonra fokal veya genel nöbetlere dönüşebilir.
 • Semptomatik epilepsi: Bu tür epilepsi, beyin hasarı veya başka bir tıbbi durumun neden olduğu nöbetlerle karakterizedir.
 • İdiyopatik epilepsi: İdiyopatik epilepsi, nöbetlerin belirgin bir nedeni olmadığı durumlarda ortaya çıkar. Genetik faktörlerin önemli bir rol oynadığı düşünülür.
 • Kriptojenik epilepsi: Kriptojenik epilepsi, nöbetlerin nedeninin bilinmediği durumlarda ortaya çıkar. Bu tür epilepsi, genellikle diğer epilepsi türlerine göre daha zor tedavi edilir.

Epilepsi Belirtileri Nelerdir?

Epilepsi, beynin anormal elektriksel aktivitesi sonucu ortaya çıkan nöbetlerle karakterize bir nörolojik hastalıktır. Epilepsi belirtileri, nöbet türüne ve beynin hangi bölümünün etkilendiğine bağlı olarak değişkenlik gösterir. İşte epilepsi belirtilerinin bazıları:

 • Jeneralize tonik-klonik nöbetler (grand mal nöbetler): Bu nöbetlerde hastalar bilinç kaybı yaşar, kasılmalar ve titreme görülür. Nefes alıp verme zorlaşabilir ve idrar kaçırma yaşanabilir.
 • Absans nöbetler (petit mal nöbetler): Bu nöbetlerde kısa süreli bilinç kaybı yaşanır ve hastalar genellikle boş bir şekilde bakarlar. Bu nöbetler sıklıkla çocukluk döneminde başlar ve saniyeler içinde başlayıp biten hızlı nöbetlerdir.
 • Parçalı (fokal) nöbetler: Bu nöbetlerde sadece beynin bir bölümü etkilenir ve belirtiler etkilenen bölgeye göre değişir. Parçalı nöbetler iki türe ayrılır:
 • Basit fokal nöbetler: Bu nöbetlerde bilinç etkilenmez. Kasılma, duyusal veya otomatik hareketler gibi belirtiler görülür.
 • Kompleks fokal nöbetler: Bu nöbetlerde bilinç kaybı yaşanır ve hastalar otomatik hareketler yapabilir, örneğin ellerini ovuşturabilir veya dudaklarını yalayabilir.
 • Atonik nöbetler: Bu nöbetlerde kas tonusu kaybolur ve hastalar ani olarak düşebilir.
 • Miyoklonik nöbetler: Bu nöbetlerde ani ve hızlı kasılma hareketleri yaşanır.
 • Klonik nöbetler: Bu nöbetlerde ritmik kasılma ve gevşeme hareketleri görülür.

Epilepsi Teşhisi Nasıl Yapılır?

Epilepsi teşhisi, hastanın nöbet öyküsü, fiziksel ve nörolojik muayene, laboratuvar testleri ve beyin görüntüleme yöntemleri kullanılarak konur. İşte epilepsi teşhisinde kullanılan bazı yöntemler:

 • Elektroensefalografi (EEG): EEG, beyin dalgalarını kaydeden ve anormal elektriksel aktiviteyi gösteren bir testtir. Epilepsi tanısında en sık kullanılan yöntemdir.
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): MRG, beynin ayrıntılı görüntülerini elde etmek için kullanılır ve epilepsiye neden olabilecek anormallikleri tespit etmeye yardımcı olur.
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT): BT, beynin kesitsel görüntülerini elde etmek için kullanılır ve epilepsiye neden olabilecek anormallikleri tespit etmeye yardımcı olur.
 • Kan testleri: Kan testleri, epilepsiye neden olabilecek metabolik veya genetik bozuklukları tespit etmeye yardımcı olabilir.

Epilepsi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Epilepsi tedavisi, epilepsi tipine, nedenine ve hastanın yaşına bağlı olarak değişir. İşte epilepsi tedavisinde kullanılan bazı yöntemler:

 • İlaç tedavisi: Epilepsi tedavisinde ilk adım genellikle antiepileptik ilaçlardır. Bu ilaçlar, nöbet sıklığını ve şiddetini azaltmaya yardımcı olur. İlaçlar hastadan hastaya değişir ve doktorun önerisi doğrultusunda kullanılır.
 • Vagus sinir stimülatörü (VNS): VNS, göğüs bölgesine yerleştirilen ve vagus sinirine düzenli elektriksel uyarılar gönderen bir cihazdır. Bu uyarılar, nöbet sıklığını ve şiddetini azaltmaya yardımcı olabilir.
 • Ketojenik diyet: Ketojenik diyet, yüksek yağ ve düşük karbonhidrat içeren bir diyet planıdır. Bu diyet, özellikle ilaçlara dirençli çocuklarda nöbet kontrolüne yardımcı olabilir.
 • Cerrahi tedavi: Epilepsi nöbetlerinin belirli bir beyin bölgesinden kaynaklandığı ve bu bölgenin çıkarılmasının hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabileceği durumlarda cerrahi tedavi uygulanabilir.
 • Derin beyin stimülasyonu (DBS): DBS, beyindeki belirli bölgelere elektriksel uyarılar göndererek nöbet aktivitesini azaltmaya çalışan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem, ilaçlara dirençli epilepsi hastaları için bir seçenek olabilir.

Türkiye’de Epilepsi Tedavi Fiyatları

Türkiye sağlık alanında yaptığı yatırımlar ve çalışmalar ile dünyaya adını duyurmayı başarmıştır. Özellikle tanı ve tedavi işlemlerinde kullanılan son teknolojik cihazlar birçok hastalığa umut ışığı olmuştur. Bununla birlikte Türkiye’ye yapılan sağlık turizminde artış görülmüştür. 

 • Hastanelerin büyük, temiz, ferah ve teknolojik aletler bakımında tam donanımlı olması,
 • Türk doktorların alanında uzman, başarılı ve yetenekli olması,
 • Hemşirelerin ve hasta bakıcıların güler yüzlü ve şefkatli olması,
 • Sorulan soruların hızlı ve doğru bir şekilde yanıtlar bulması,
 • Hasta ile ilgilenen aracı firma da dahil olmak üzere tüm personelin sabırlı ve anlayışlı olması,
 • Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikleri ile tatil imkanı sunuyor olması,
 • Ulaşımın kolay olması,
 • Tanı, tedavi, barınma, yeme, içme, giyinme, tatil gibi ihtiyaçların uygun fiyata karşılanabiliyor olması,

gibi durumlar tercih sebepleri arasında gösterilmektedir.Türkiye’de Epilepsi Tedavi Fiyatları ile ilgili, Türkiye’ye gelmek isteyen hasta ve hasta yakınlarının araştırma yaptıklarını görebiliyoruz. Fakat bu aşamada net bir fiyat bilgisi vermek doğru olmayacaktır. Hastalığın türü, evresi, tanılama süreci, tedavi süreci, Türkiye’de kalış süreci gibi bir çok etken fiyat konusunu etkilemektedir. Daha ayrıntılı fiyat bilgisine ulaşmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca tedavi olmak için Türkiye’ye bizim aracılığımız ile gelmeniz halinde tarafımızdan konsolosluğa gönderilen davet mektubu ile vize başvuru işlemlerinizi kolaylaştırabiliriz.

Source :

Yorum yapın