WhatsApp +90312 963 1400 [email protected]

Beyin Kanseri Nedir, Belirtileri ve Türkiye’de Beyin Kanseri Tedavisi

Günümüzde en ciddi hastalıklardan bir tanesi de beyinde meydana gelen hastalıklardır. Bu hastalıklar kişinin yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle beyinde meydana gelen kanserler veya başka organda üreyip beyne yayılan kanserler oldukça ciddi komplikasyonları da beraberinde getirmektedir. Her hastalıkta olduğu gibi beyin kanserinde de erken teşhis tedavi sürecini olumlu etkilemektedir. Erken tanısı konulan bu hastalığın tedavisinin uzman ve tecrübeli cerrahlar tarafından yapılması durumunda tedavi edilme şansı oldukça yüksek olmaktadır. Fakat ileri düzeyde olan ve geç fark edilen beyin kanserlerindeki tedavi amacı ise, kişinin yaşamını uzatmak ve olası komplikasyonların önüne geçmektir. Peki Beyin Kanseri Nedir ve Tedavisi Nasıldır gelin birlikte inceleyerek öğrenelim.

Beyin Kanseri Nedir ?

Kanserlerin oluş biçimi, kontrolsüz bir şekilde gereğinden fazla çoğalan hücrelerin oluşturduğu kitle şeklinde açıklanabilir. Bu kitleler iyi veya kötü huylu olarak ikiye ayrılmaktadır. İyi huylu olanlar belli bir yayılım göstermezken kötü huylu olanlar ise yayılım göstererek tüm vücuda yayılabilir. Beyin Kanseri Nedir sorusunu ise size şu şekilde açıklayabiliriz.

 • Beyinde,
 • Beyin zarında,
 • Beyin sinirlerinde, 
 • Kafatasında,
 • Beyin ve kafatasında bulunan kaslarda,
 • Vücudun başka yerinde meydana gelen kanserin beyne yayılması ile,

beyin kanseri oluşabilir. Bu aşamada tecrübeli ve uzman doktorlar tarafından bu kanserin incelenmesi ve tedavi planının en etkili ve olumlu seyredecek yönde planlanması gerekmektedir.

Beyin Kanseri Neden Olur ?

Diğer kanserlerde olduğu gibi beyin kanserlerinde de nedenler henüz tam olarak netleşmemiştir. Fakat beyin kanserine neden olabilecek bir takım dış etkenler bulunmaktadır. Beyin Kanseri Neden Olur sizler için kısaca şu şekilde listeleyebiliriz.

 • Ailesinde ve akrabalarında beyin kanseri tanısı bulunan kişiler,
 • Yaşın ilerlemesi,
 • Sigara, alkol, uyuşturucu gibi zararlı maddelerin kullanımı,
 • Bazı kimyasal maddelere maruz kalma,
 • Vücutta meydana gelen bazı enfeksiyonlar,

beyinde tümör oluşumunu tetikleyebilir.

Beyin Kanseri Nasıl Oluşur ?

Her kanser gibi beyin kanserinde de oluşum, hücrelerin kontrolsüz ve gereğinden fazla çoğalmasıyla meydana gelir. Bu da iki şekilde meydana gelir. Başka organlarda bulunan kanserin yayılarak beyinde tutulma yapması sonucunda beyin kanseri meydana gelir. Bir diğer beyin kanserinin oluşumu ise, kendi kendine yani kendi hücrelerinin kontrolsüz çoğalmasının ardından meydana gelmesidir. Bu şekilde meydana gelen beyin kanserinde ise iyi huylu ve kötü huylu olarak içi çeşit bulunmaktadır. İyi huylu beyin kanserine benign, kötü huylu olana ise malign adı verilir. Beyin Kanseri Nasıl Oluşur  kısaca bu şekilde açıklanabilir.

Beyin Kanseri Belirtileri Nelerdir ?

Beyin kanseri kişinin yaşamını derinden etkileyen hastalıklardan bir tanesidir. Erken teşhis edilmesi durumunda kişi sağlığına kavuşabilse de erken teşhis edilemediği durumlarda kişinin hayatını son derece tehdit eden bir hastalıktır. Bu hastalık da her hastalıkta olduğu gibi belirti vererek meydana gelmektedir. Kişi kendisini iyi tanımalı ve meydana gelen en ufak farklılıkta hemen doktora başvurmalıdır. Peki Beyin Kanseri Belirtileri Nelerdir gelin birlikte öğrenelim.

 • Belirtiler hastalığın evresine göre değişiklik göstermektedir.
 • Geçmeyen şiddetli baş ağrısı,
 • Kişide meydana gelen şiddetli bulantı hissi ve kusma durumu,
 • Kişinin beynini kullanması gerektiği bilişsel yeteneklerinde azalma meydana gelmesi,
 • Kişinin dış organlarını hareket ettirmesinde güçlük yaşaması,
 • Vücudun herhangi bir yerinde meydana gelen his kayıpları,
 • Uyuşma hissi,
 • Görmede azalma,
 • Gözleri hareket ettirememe, bu sebeple gözlerin tek bir noktaya bakması,
 • Kişinin konuşmasında bir takım bozuklukların meydana gelmesi ve konuşamama durumunun oluşması,
 • Hafıza kaybı oluşması,
 • Unutkanlık meydana gelmesi,
 • Bayılma durumu,
 • Kişiliğin değişimi

gibi durumlar belirtiler arasında yer alabilir.

Beyin Kanseri Teşhisi Nasıl Konur ?

Herkes tarafından merak edilen konuların arasında Beyin Kanseri Teşhisi Nasıl Konur sorusu gelmektedir. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz.

 • Fiziki muayene ile tanılama yöntemi,
 • Nörolojik muayene  ile tanılama yöntemi,
 • Bilgisayarlı tomografi görüntüleme yöntemi  ile tanılama yöntemi,
 • MR görüntüleme yöntemi  ile tanılama yöntemi,
 • Anjiyografi  ile tanılama yöntemi,
 • BOS incelemesi  ile tanılama yöntemi,
 • Biyopsi  ile tanılama yöntemi,
 • İğne Biyopsisi  ile tanılama yöntemi,
 • Stereotaksik Biyopsi  ile tanılama yöntemi,

Beyin Kanseri Tedavisinde Neler Yapılır ?

Kişiye beyin kanseri tanısı konulmasının ardından bir takım tedavi seçenekleri gözden geçirilmektedir. Beyin Kanseri Tedavisinde Neler Yapılır şu şekilde sıralanabilir.

 • Kemoterapi tedavi yöntemi,
 • Radyoterapi tedavi yöntemi,
 • Akıllı ilaçlarla tedavi yöntemi,
 • Cerrahi operasyon ile tedavi yöntemi,

Bunların yanı sıra uzuvların etkilenmesi durumunda fizik tedavi, konuşmanın etkilendiği durumlarda ise konuşma terapisi tedavi yöntemleri ile de desteklenmektedir.

Beyin Kanseri Evreleri Nelerdir ?

Her hastalıkta olduğu gibi beyin kanserinde de erken teşhis önemli rol oynamaktadır. Bu hastalığın geç teşhis edilmesi ve geç tedavi edilmesi çok kötü sonuçlar doğurabilir. Tedaviyi etkileyen faktörlerden birisi de kanserin evresidir. Peki Beyin Kanseri Evreleri Nelerdir gelin birlikte inceleyelim

 1. Evre Beyin Kanseri; Bu evrede belirtiler ve oluşum daha yenidir. Doktor muayenesinin ardından kişi ameliyata alınır ve ardından kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavi yöntemleri kullanılır. Buradaki amaç kanserli hücrelerin tamamen temizlenmesidir. Bu aşamada kişinin yaşamı ciddi oranda uzatılabilmektedir. Yine bu evrede ilk belirtiler ve baş ağrıları meydana gelir.
 2. Evre Beyin Kanseri; İlk evredeki tedavi süreci uygulanır ve yaşam süresi yine o kadar uzatılabilir. Teşhis ve tedavi için geç kalınmamıştır. Baş ağrısı gibi belirtilere kusma, bulantı ve halsizlik belirtileri de eklenir.
 3. Evre Beyin Kanseri; Bu evrede yaşam süresi tümörün çeşidine ve yerine göre değişiklik gösterir. İlerleyen kanserde bir takım belirtiler meydana gelir. Bunlar unutkanlık, baş ağrısı, bilinçte bulanıklaşma, uzuvları hareket ettirememe, konuşamama gibi belirtiler meydana gelebilir.
 4. Evre Beyin Kanseri; Son derece geç kalınmış ve ilerlemiş kanser evresidir. Tedavi süreci oldukça zorlayıcı geçmektedir. Yine kemoterapi ve radyoterapi tedavi yöntemleri ile meydana gelen komplikasyonlar ve belirtiler en aza indirilmeye çalışılır. Bu aşamada yapılan tedavilerin amacı, kişinin yaşam kalitesini ve süresini arttırmaktır.

Beyin Kanseri Çeşitleri Nelerdir ?

Beyin kanserinde, oluşan yere ve huyuna göre birçok farklı kanser türü bulunmaktadır. Öncelikle kanser türleri ikiye ayrılarak incelenir. İyi huylu ve kötü huylu olanlar olarak adlandırılır. DSÖ’ye göre ise Beyin Kanseri Çeşitleri Nelerdir şu şekilde açıklayabiliriz.

 • Diffüz astrositik ve oligodendroglial kanserler,
 • Ependimal kanserler,
 • Koroid pleksus kanserler,
 • Nöronal ve nöroglial kanserler,
 • Pineal bölge kanserler,
 • Embrional kanserler,
 • Sinir kılıfı kanserler,
 • Meningiomlar kanserler,
 • Mezenkimal kanserler,
 • Melanositik kanserler,
 • Lenfomalar kanserler,
 • Histiositik kanserler,
 • Germ hücreli kanserler,
 • Sellar bölge kanserler,
 • Metastatik kanserler, 

Beyin Kanseri Ameliyatı Nasıl Yapılır ?

Genellikle 5-14 saat arası süren beyin ameliyatlarında genel anestezi kullanılmaktadır. Bazı vakalarda ise kişinin bilincinin ve yapabildiği işlemlerin (konuşma, hareket etme gibi) kontrol edilmesi amacıyla lokal olarak da anestezi verildiği görülmüştür. Bu yöntemler insanlara çok şaşılacak durumlar gibi görünse de beyin cerrahları için normal bir durum olarak karşılanmaktadır. Peki Beyin Kanseri Ameliyatı nasıl Yapılır kısaca birlikte göz atalım.

Öncelikle doktor tarafından da, hasta tarafından da, hasta yakını tarafından da ameliyatın ne denli ciddi olduğu idrak edilmeli ve ona göre davranılmalıdır. Hastaya tedavi sürecinde hiçbir baskı yapılmamalı onun istediği kadar destek sağlanmalıdır. Ameliyat süreci uzun süreceğinden, doktor tarafından ciddi bir planlama yapılmalıdır. Ameliyat öncesinde ve sırasında yapılması gereken tüm detaylar titizlikle incelenmeli ve yerine getirilmelidir. 

Beyin ameliyatına başlamadan önce hastanın saçları, steril bir ortam oluşturmak adına kesilmektedir. Ardından kafatasında açılan kesi ile kafatası kemiği kesilmektedir. Daha önceden konumu belirlenen tümörün dikkatli bir şekilde temizliği yapılır. Bu aşamada meydana gelecek olan komplikasyonlar hastanın yaşamını son derece ciddi olarak etkilemektedir. Bu sebeple ameliyatın uzman ve tecrübeli ellerde olmasında fayda vardır. Temizlik aşamasının ardından kafatası kapatılarak işlem sona erdirilir. Eğer ameliyatın ardından gerekiyor ise, kemoterapi ve radyoterapi tedavi yöntemlerine devam edilmektedir.

Yapılacak olan ameliyatların, gelişmiş ve teknoloji olarak tam donanımlı hastanelerde yapılması son derece önemlilik arz etmektedir. Kullanılan başka cerrahi yöntemler ise şu şekilde sıralanabilir.

 • Mikrocerrahi yöntemi,
 • Ultrasonik Aspirasyon yöntemi,
 • Laparoskopik Beyin Ameliyatı yöntemi,
 • Nöronavigasyon yöntemi,
 • Nöromonitorizasyon yöntemi,
 • İntraoperatif Ultrasonografi yöntemi,
 • Endoskopi yöntemi,
 • Gliolan Boyama Tekniği yöntemi,
 • Uyanık kraniotomi yöntemi,
 • İntraoperatif BT yöntemi,

Beyin Kanseri Yaşam Süresi Nedir ?

Beyin Kanseri Yaşam Süresi Nedir herkes tarafından merak edilen bir konudur. Fakat doktor kontrolü olmadan buradan net bir bilgi vermek kafa karışıklığına sebep olacağından doğru olmayacaktır. 

Kanserlerde yaşama süresi, kanserin evresine, tanı ve tedavi sürecine, kişiye verdiği hasara, kişinin savaşma şekline, yaşına göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple eğer böyle bir hastalığınız var ise öncelikle doktor kontrolüne giderek tüm bu sorularınıza yanıt bulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve tedavi süreci için de bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Türkiye’de Beyin Kanseri Tedavisi Fiyatları

Türkiye yaptığı ciddi ameliyatlar ile dünya gündemine oturmuştur. Bu ameliyatlar ve tedavi süreçleri birçok yabancı vatandaşın dikkatini çekmiştir. Bu sebeple kendi ülkelerinde bulamadıkları tedavi ve tedavi yöntemlerini Türkiye’de bularak hastalıklarına umut olacak süreci tercih etmişlerdir. Beyin kanserleri de bu hastalıklardan bir tanesidir. Başka ülkelerde görev yapan doktorların muayene etmeye bile cesaret edemedikleri hastaların tedavisi Türkiye’de yüksek başarı oranı ile yapılmaktadır. Fakat unutulmamalıdır ki her hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da bir takım riskler ve ameliyat sırasında meydana gelebilecek komplikasyonlar bulunmaktadır. 

Kişilerin tedavi için Türkiye’yi tercih etmesinde birçok sebep bulunmaktadır. Bu tercih sebeplerini ise sizlere şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Türkiye’de kullanılan tanı ve tedavi yöntemlerinin son teknolojik ve güncel olması,
 • Türkiye’deki hastanelerin son derece güncel ve teknolojik cihazlarla tam donanımlı olması,
 • Hastanelerin büyük ve konforlu olması,
 • Doktorların alanında uzman ve tecrübeli olması,
 • Hemşirelerin alanında uzman ve tecrübeli olması,
 • Hasta ile ilgilenen tüm personelin, alanında uzman, tecrübeli, yardımsever, güler yüzlü, misafirperver, anlayışlı, empatik yaklaşımlı kişiler olması,
 • Türkiye’de tatil imkanlarının bulunuyor olması,
 • Türkiye’deki tedavi, konaklama, yeme, içme, giyinme, tatil gibi ihtiyaçların uygun fiyata karşılanıyor olması,

gibi etkenler tercih sebepleri arasında gösterilebilir. Türkiye’ye tedavi için gelmeden önce, Türkiye’de Beyin Kanseri Tedavisi Fiyatları tüm yabancı vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Fakat bu aşamada net bir bilgi vermek sağlıklı değildir. Çünkü,

 • Kanserin türü,
 • Kanserin yeri,
 • Kanserin evresi,
 • Kullanılacak tanı ve tedavi yöntemleri,
 • Tedavi süreci,
 • Hastalığın kişiye verdiği hasar,
 • Hastanın kanserle savaşma becerisi,
 • Hastanın yaşı,

gibi faktörler fiyat konusunu doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple Beyin kanseri  tedavisi ve fiyatları için bizimle iletişime geçerek aklınıza takılan her soruyu rahatlıkla sorabilirsiniz. Ayrıca kanser tedavisi için Türkiye’ye bizim aracılığımız ile gelmeniz halinde, tarafımızdan konsolosluğa gönderdiğimiz davet mektubu ile vize başvuru işlemlerinizi kolaylaştırabiliriz.

Yorum yapın