WhatsApp +90312 963 1400 [email protected]

Ankaradaki Kalp ve Damar Cerrahisi Doktorları

Ankara, sağlık sektöründe çeşitli uzmanlık alanlarında hizmet sunan birçok sağlık merkezinin bulunduğu önemli bir şehirdir. Bu alanlardan biri de Kalp ve Damar Cerrahisi’dir. Ankara’daki Kalp ve Damar Cerrahisi Doktorları, kalp ve damar sistemiyle ilgili ciddi sağlık sorunlarının teşhis, tedavi ve cerrahi müdahalelerini gerçekleştiren uzman tıbbi profesyonellerdir. 

Kalp ve damar hastalıkları, sağlık alanında büyük bir öneme sahip olup, hayati riskler taşıyan durumları içerir. Ankara şehrinin sağlık altyapısında yer alan Kalp ve Damar Cerrahisi Doktorları, modern tıbbi teknoloji ve ileri cerrahi yöntemleri ile hastaların kalp ve damar sağlığını koruma ve iyileştirme amacıyla çalışırlar.  Bu uzman doktorlar, koroner arter hastalıkları, anjiyoplasti, baypas cerrahisi, kalp kapak ameliyatları gibi çeşitli kalp ve damar cerrahisi müdahalelerini gerçekleştirirler. Ayrıca aort anevrizmaları, damar tıkanıklıkları ve varis gibi damar hastalıklarının tedavisi de uzmanlık alanlarına dahildir. 

Ankara’daki Kalp ve Damar Cerrahisi Doktorları, hastaların yaşamlarını daha sağlıklı ve kalp-damar sistemine uygun bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak için çaba sarf ederler. Kalp ve damar sağlığı, vücudun temel fonksiyonlarını etkilediğinden, bu doktorlar hastaların tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini titizlikle yöneterek hastaların yaşam kalitesini artırmayı hedeflerler.

Ankaradaki Kalp ve Damar Cerrahisi Doktorları

  • PROF. DR. ERTEKİN UTKU ÜNAL
  • Prof.Dr. Ufuk TÜTÜN

Kalp ve Damar Cerrahisi Doktorları Neye Bakar?

Kalp ve Damar Cerrahisi Doktorları, kalp ve damar sistemiyle ilgili ciddi sağlık sorunlarının teşhis, tedavi ve cerrahi müdahalelerini gerçekleştiren uzman tıbbi profesyonellerdir. Bu doktorlar, kalp ve damar sağlığını korumak, hastaların yaşam kalitesini artırmak ve hayatlarını kurtarmak için önemli bir rol oynarlar. İşte Kalp ve Damar Cerrahisi Doktorlarının uzmanlık alanları:

Koroner Arter Hastalıkları: Koroner arterlerdeki tıkanıklıkların teşhis ve tedavisi, anjiyoplasti veya baypas cerrahisi gibi yöntemlerle.

Kalp Kapak Hastalıkları: Kalp kapaklarının darlık veya yetersizliklerinin cerrahi veya minimal invaziv yöntemlerle tedavisi.

Aort Anevrizmaları: Aortun genişlemesi veya şişmesinin cerrahi müdahale gerektiren durumlarının tedavisi.

Kalp Pili Cerrahisi: Kalp ritim bozukluklarına bağlı olarak kalp pilleri veya kardiyoverter-defibrilatörlerin yerleştirilmesi veya değiştirilmesi.

Damar Tıkanıklıkları: Damarlardaki tıkanıklıkların teşhisi ve gerekirse anjiyoplasti veya stent yerleştirilmesi.

Varis Tedavisi: Varislerin skleroterapi veya cerrahi müdahale ile tedavisi.

Damar Greftleri: Damar greftleri ile kan akışının düzeltilmesi (örneğin, arteriyovenöz fistüller veya şantlar).

Damar Kanseri Cerrahisi: Damarlarda gelişen tümörlerin cerrahi tedavisi.

Minimal İnvaziv Cerrahi: Cerrahi müdahalelerin minimal invaziv yöntemlerle gerçekleştirilmesi.

Rekonstrüktif Cerrahi: Doğuştan gelen kalp ve damar anomalilerinin düzeltilmesi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Doktorları, hastaların yaşamlarını kurtarmak ve kalitelerini artırmak için yoğun bir çaba sarf ederler. Gelişmiş tıbbi teknoloji ve cerrahi becerilerle, hastaların kalp ve damar sağlığına yönelik riskleri en aza indirmeyi hedeflerler. Ankara’da faaliyet gösteren bu uzmanlar, hastaların sağlık sorunlarına özel tedavi planları oluşturarak kalp ve damar sağlığını en iyi şekilde koruma amacıyla çalışırlar.

Yorum yapın