WhatsApp +90312 963 1400 [email protected]

Vücut Kitle Endeksi Nedir? Vücut Kitle Endeksi Nasıl Hesaplanır?

Vücut Kitle Endeksi, sağlıklı bir yaşamın sürdürülebilmesi için oldukça önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Bu endeks, bireylerin kilo durumlarını belirlemeye yarayan bir hesaplama yöntemi olup, sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve olası sağlık sorunlarını önceden tespit etmek adına büyük önem taşımaktadır. Sizler için kaleme aldığımız bu yazımızda, Vücut Kitle Endeksi’nin ne olduğunu, ne için hesaplandığını ve nasıl hesaplanacağını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Vücut Kitle Endeksi Nedir?

Vücut Kitle Endeksi (VKİ), bir kişinin kilosunun, boy uzunluğunun karesine oranı olarak tanımlanır. Bu endeks sayesinde, bireylerin kilolarının boy uzunluklarına göre uygun olup olmadığı değerlendirilir. Vücut Kitle Endeksi, dünya genelinde kullanılan ve kabul gören bir yöntemdir ve sağlık profesyonelleri tarafından sıklıkla başvurulan bir ölçüttür.

Vücut Kitle Endeksi Ne İçin Hesaplanır?

Vücut Kitle Endeksi, bireylerin kilo durumlarını değerlendirmek için hesaplanır. VKİ, bireylerin kilolarının, boy uzunluklarına göre ideal olup olmadığını gösterir. Bu sayede, bireylerin sağlık durumları hakkında fikir sahibi olunabilir ve olası sağlık sorunları önceden tespit edilebilir. VKİ’nin hesaplanması, obezite, kalp hastalıkları ve diyabet gibi sağlık sorunlarının riskini değerlendirmek için önemlidir. Ayrıca, bireylerin yaşam tarzlarını ve beslenme alışkanlıklarını düzenlemeleri için de bir rehber niteliği taşır.

Vücut Kitle Endeksi Nasıl Hesaplanır?

Vücut Kitle Endeksi’nin hesaplanması oldukça basit bir matematiksel işlemle gerçekleştirilir. İlk olarak, bireyin kilosu (kg) ve boy uzunluğu (m) ölçülür. Daha sonra, kilo değeri, boy uzunluğunun karesine bölünür ve VKİ değeri elde edilir. İşlem şu şekildedir:

VKİ = Kilo (kg) / Boy Uzunluğu (m)²

Elde edilen VKİ değeri, Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği kategorilere göre değerlendirilir ve bireylerin kilo durumları hakkında bilgi sahibi olunur. Bu kategoriler şu şekildedir;

 • VKİ < 18,5: Zayıf,
 • 18,5 ≤ VKİ < 24,9: Normal kilolu,
 • 25 ≤ VKİ < 29,9: Fazla kilolu,
 • 30 ≤ VKİ < 34,9: Obez (Sınıf 1),
 • 35 ≤ VKİ < 39,9: Obez (Sınıf 2),
 • VKİ ≥ 40: Aşırı obez (Sınıf 3),

Vücut Kitle Endeksi, bireylerin kilo durumlarını değerlendirmek için önemli bir araç olmakla birlikte, tek başına sağlık durumunu belirleyici bir gösterge değildir. Bu nedenle, sağlık profesyonelleri ile iletişim halinde olmak ve düzenli sağlık kontrolleri yaptırmak büyük önem taşır.

Vücut Kitle Endeksi Değerleri Ne Anlama Gelmektedir?

Vücut Kitle Endeksi (VKİ), bir bireyin kilosunun, boyunun karesine oranlanmasıyla hesaplanan ve sağlık açısından ideal kiloyu belirlemeye yardımcı olan bir değerdir. VKİ değerleri, bireylerin vücut yağ oranlarını ve sağlık risklerini değerlendirmek için kullanılır. VKİ değerleri şu şekildedir;

 • 18,5’ten düşük, Zayıf,
 • 18,5 – 24,9, Normal kilolu,
 • 25 – 29,9, Fazla kilolu,
 • 30 – 34,9, Obez (1. derece),
 • 35 – 39,9, Obez (2. derece),
 • 40 ve üzeri, Aşırı obez (3. derece),

VKİ değerleri, bireylerin yaş, cinsiyet ve kas kütlesi gibi faktörleri göz önünde bulundurmadan sadece kilo ve boy oranına göre hesaplandığından, herkes için kesin bir sağlık ölçütü olmamakla birlikte, genel bir değerlendirme sunar.

Yaşa Göre İdeal Vücut Kitle Endeksi

Yaşa göre ideal VKİ değerleri, gençler, yetişkinler ve yaşlılar için farklılık gösterir. Genel olarak, yaş ilerledikçe vücut yağ oranı ve VKİ değerleri de artar. İdeal VKİ değerleri şu şekildedir;

 • 19-24 yaş: 19-24,
 • 25-34 yaş: 20-25,
 • 35-44 yaş: 21-26,
 • 45-54 yaş: 22-27,
 • 55-64 yaş: 23-28,
 • 65 yaş ve üzeri: 24-29,

Bu değerler, yaşa göre sağlıklı kabul edilen VKİ aralıklarını gösterir. Ancak, bireysel farklılıklar ve yaşam tarzı gibi faktörler de dikkate alınmalıdır.

Çocuklarda ve Gençlerde Vücut Kitle İndeksi:

Çocuklar ve gençler için VKİ hesaplamaları yetişkinlere göre farklıdır, çünkü gelişim süreçlerini tamamlamamışlardır ve yaş, cinsiyet ve büyüme hızlarına göre değişkenlik gösterir. Çocuklar ve gençler için VKİ değerlendirmeleri, aynı yaş ve cinsiyetteki diğer bireylerle karşılaştırılır ve yüzdelik dilimlerle ifade edilir. Bu değerlendirmeler şu şekildedir;

 • Yüzdelik dilimi <5; Zayıf,
 • Yüzdelik dilimi 5-84; Normal kilolu,
 • Yüzdelik dilimi 85-94; Fazla kilolu,
 • Yüzdelik dilimi ≥95; Obez,

Çocuklar ve gençler için VKİ değerlendirmeleri, büyüme ve gelişmelerini takip etmek ve sağlık risklerini belirlemek için önemlidir. Aileler, çocuklarının ve gençlerinin sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmelerine yardımcı olarak VKİ değerlerini düzenlemekte önemli bir rol oynarlar.

Vücut Kitle Endeksi Kimlerde Kullanılmaz?

Vücut Kitle Endeksi (VKİ), bir kişinin kilosunun, boyunun karesine bölünmesi ile elde edilen bir değerdir. Genel olarak, sağlıklı bir vücut ağırlığı ve yağ oranını belirlemek için yaygın olarak kullanılır. Ancak, VKİ’nin herkes için uygun bir ölçüm olmadığı durumlar vardır. VKİ’nin kullanılmaması gereken bazı durumlar şu şekildedir;

 • VKİ, çocuklar ve gençler için uygun bir ölçüm değildir çünkü büyüme ve gelişme süreçleri devam etmektedir. Bu yaş grubu için, doktorlar genellikle yaş ve cinsiyete göre percentil sıralaması kullanarak sağlıklı bir vücut ağırlığını değerlendirirler.
 • Hamilelik ve emzirme dönemlerinde, kadınların vücut ağırlığı ve yağ oranı doğal olarak artar. Bu nedenle, VKİ bu dönemlerde kullanılması uygun değildir.
 • VKİ, kas kütlesini hesaba katmadığı için, kaslı bireyler ve atletler için yanıltıcı olabilir. Bu durumda, vücut yağ oranı ölçümü daha doğru bir değerlendirme sağlar.
 • Yaşlı bireylerde, kas kütlesi azalır ve vücut yağ oranı artar. Bu nedenle, VKİ yaşlılar için doğru bir sağlık göstergesi olmayabilir.
 • Kronik hastalıkları olan kişilerde, VKİ doğru bir değerlendirme sağlamayabilir. Bu durumda, doktorlar hastanın genel sağlık durumunu ve yaşam tarzını dikkate alarak değerlendirme yaparlar.

Vücut Kitle Endeksi ve Yağ Oranı

Vücut Kitle Endeksi (VKİ) ve vücut yağ oranı, bir bireyin sağlıklı bir vücut ağırlığına sahip olup olmadığını belirlemek için kullanılan iki farklı ölçümdür. VKİ, kilo ve boy arasındaki ilişkiyi değerlendiren bir değerdir, ancak vücut yağ oranını doğrudan ölçmez. Vücut yağ oranı ise, vücut ağırlığının ne kadarının yağ olduğunu belirleyen bir ölçümdür.

VKİ, genel olarak sağlıklı bir vücut ağırlığı ve yağ oranını belirlemek için kullanılırken, bazı durumlarda yanıltıcı olabilir. Örneğin, kaslı bireylerde VKİ yüksek çıkabilir, ancak bu, sağlıksız bir yağ oranına sahip oldukları anlamına gelmez. Bu nedenle, VKİ ile birlikte vücut yağ oranı ölçümü de yapılması, daha doğru bir değerlendirme sağlar.

Bel Çevresi Nasıl Ölçülür?

Bel çevresi ölçümü, vücut yağının dağılımını değerlendirmek ve sağlık risklerini belirlemek için kullanılan önemli bir ölçümdür. Bel çevresi ölçümü nasıl yapılacağına dair adım adım talimatlar aşağıdaki gibidir;

 • Ölçüm yapmak için, esnek ve düz bir mezura kullanın.
 • Ayaklarınızı kalça genişliğinde açarak, dik bir şekilde durun.
 • Mezurayı, kaburgalarınızın altına ve göbek deliğinizin hemen üstüne yerleştirin. Mezura, belin etrafında yatay bir şekilde yer almalıdır.
 • Nefesinizi normal bir şekilde alıp verin ve mezurayı sıkıca çekmeden ölçümü yapın.
 • Bel çevresi ölçümünüzü not edin ve sağlık profesyonelleri tarafından belirlenen kılavuzlara göre değerlendirmesini yapın.

Bel çevresi ölçümü, VKİ ve vücut yağ oranı ölçümleri ile birlikte kullanılarak, bireylerin sağlık durumlarını daha doğru bir şekilde değerlendirmeye yardımcı olur.

Source :

Yorum yapın