WhatsApp +90312 963 1400 [email protected]

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Nedir?

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, tıp alanında temel biyokimya prensiplerini hastalık teşhisinde ve tedavisinde kullanarak sağlık hizmetinin kalitesini artırmayı amaçlayan önemli bir disiplindir. Bu anabilim dalı, biyokimya ve tıp bilimlerini birleştirerek laboratuvar testleri ve analizleri yoluyla hastalıkların teşhis edilmesine ve takip edilmesine yardımcı olur.

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Hangi Hastalıklara Bakar?

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, geniş bir yelpazedeki hastalıkların teşhis ve tedavisine yönelik bilgi sağlar. Bu hastalıklar arasında diyabet, böbrek hastalıkları, karaciğer rahatsızlıkları, kalp-damar hastalıkları, hormonal bozukluklar ve metabolik sendrom gibi çeşitli durumlar yer alır. Ayrıca kanser, enfeksiyonlar ve genetik hastalıklar gibi hastalıkların tanısında da tıbbi biyokimya önemli bir rol oynar.

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Ne Yapar?

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, laboratuvar testleri ve analizleri kullanarak hastalıkların teşhisini destekler ve hastalık süreçlerinin takibini yapar. Bu anabilim dalının başlıca görevleri şunlardır:

Laboratuvar Testleri ve Tanı: Tıbbi biyokimya uzmanları, kan, idrar ve diğer biyolojik örnekler üzerinde çeşitli testler yaparak hastalıkların tanısına yardımcı olur. Örneğin, kan glukoz seviyelerini ölçerek diyabet teşhisi konabilir.

Tedavi Takibi: Tedavi edilen hastaların biyokimyasal parametrelerini düzenli olarak izleyerek tedaviye yanıtı değerlendirirler. Bu sayede tedavi süreçleri daha etkili bir şekilde yönetilebilir.

Hormonal ve Metabolik Değerlendirmeler: Hormon seviyeleri ve metabolik süreçler hakkında bilgi sağlayarak hormonal bozuklukları ve metabolik sendrom gibi durumların tanısına yardımcı olurlar.

Zehirlenme ve İlaç İzleme: Zehirlenme durumlarını tespit ederek acil müdahale gerektiren durumları belirlerler. Ayrıca ilaç tedavilerinin etkinliğini ve güvenliğini izlerler.

Genetik Testler ve Tanı: Genetik hastalıkların teşhisinde ve genetik yatkınlığın değerlendirilmesinde genetik testlerin yorumlanmasına katkı sağlarlar.

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, laboratuvar ve klinik çalışmaların entegrasyonuyla hastalıkların daha doğru bir şekilde tanımlanmasına, tedavi edilmesine ve takip edilmesine yardımcı olarak sağlık turizmi alanında da önemli bir rol oynar.