WhatsApp +90312 963 1400 [email protected]

SAĞLIK VERİLERİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

İşbu onay formu ile Vimfay Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Vimfay”) tarafından Vimfay’ın yürütmekte olduğu sağlık hizmetleri ve bu hizmetlerin sağlanması için gerekli operasyonların yürütülmesi, sair mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi bakımından elde edilen sağlık verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olacak şekilde ve yalnızca gerekli olan üçüncü kişiler ile paylaşılmasına ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak Vimfay’dan hizmet aldığım süre boyunca ve kanuni sürelerle sınırlı olacak şekilde işlenmesine onay verdiğimi ve sağlık verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında özel nitelikli kişisel veri sayıldığına ilişkin bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim. 

Sağlik Veri̇leri̇ne İli̇şki̇n Açik Riza Metni̇ 1 5 Min