WhatsApp +90312 963 1400 [email protected]

MS (Multipl Skleroz) Hastalığı, Belirtileri ve Tedavisi

MS (Multipl Skleroz) hastalığı, merkezi sinir sistemi üzerinde etkili olan ve zamanla hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen kronik bir hastalıktır. Bu hastalık, sinir hücrelerinin iletişim kabiliyetini azaltarak çeşitli semptomlara ve işlev kayıplarına yol açar. MS hastalığının belirtileri, nedenleri ve tedavisi hakkında bilgi sahibi olmak, hastaların yaşamlarını daha iyi yönetmelerine ve hastalığın seyrini kontrol altında tutmalarına yardımcı olabilir.

MS (Multipl Skleroz) Nedir?

MS (Multipl Skleroz), merkezi sinir sistemi olarak bilinen beyin ve omurilikte yer alan sinir hücrelerinin zarar görmesiyle ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Sinir hücrelerinin etrafındaki miyelin adı verilen koruyucu kılıfın hasar görmesi sonucu, sinir hücreleri arasındaki iletişim bozulur ve elektriksel sinyallerin iletimi yavaşlar. Bu durum, vücutta çeşitli fonksiyon kayıplarına ve belirtilere yol açar. MS hastalığı, genellikle 20-40 yaş aralığında başlamakla birlikte, her yaşta görülebilir ve kadınlarda erkeklere göre daha sık rastlanır.

MS (Multipl Skleroz) Belirtileri Nelerdir?

MS hastalığının belirtileri, hasar gören sinir hücrelerinin yerine ve hastalığın şiddetine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bazı yaygın belirtiler şunlardır:

 • Yorgunluk ve halsizlik,
 • Kas zayıflığı ve spazmlar,
 • Denge ve koordinasyon problemleri,
 • Görme problemleri (bulanık görme, çift görme, göz ağrısı),
 • Duyu kaybı veya anormallikleri (uyuşma, karıncalanma, yanma),
 • Mesane ve bağırsak kontrol problemleri,
 • Cinsel işlev bozuklukları,
 • Hafıza ve konsantrasyon güçlüğü,
 • Depresyon ve duygu durum değişiklikleri,

MS Hastalığı Neden Olur?

MS hastalığının kesin nedeni bilinmemekle birlikte, genetik ve çevresel faktörlerin kombinasyonunun hastalığın ortaya çıkmasında rol oynadığı düşünülmektedir. Ayrıca, bağışıklık sisteminin anormal bir şekilde sinir hücrelerine saldırarak miyelin kılıfının hasar görmesine yol açtığı düşünülen otoimmün bir hastalık olarak kabul edilir. MS hastalığına yatkınlık gösteren genler, aile öyküsü, bazı viral enfeksiyonlar ve D vitamini eksikliği gibi faktörler, hastalığın gelişiminde rol oynayabilir.

MS Hastalığının Türleri Nelerdir?

MS hastalığı, dört ana türde sınıflandırılır. Bu türler şunlardır;

Relapsing-Remitting MS (RRMS); MS hastalığının en yaygın görülen türüdür ve hastaların yaklaşık %85’ini etkiler. RRMS, hastalığın belirtilerinin ani olarak ortaya çıkması (relaps) ve ardından hastanın belirtilerde hafiflemeye giderek normale dönmesi (remisyon) şeklinde seyreder. Bu döngü sürekli olarak tekrarlar ve hastanın durumu genellikle zaman içinde kötüleşmez.

Sekonder Progresif MS (SPMS); RRMS hastalarının yaklaşık yarısında zaman içinde SPMS’ye dönüşebilir. Bu türde hastalık belirtileri sürekli olarak kötüleşir ve relapslar daha az sıklıkta meydana gelir. Remisyon dönemleri daha kısa süreli ve daha az belirgin hale gelir.

Primer Progresif MS (PPMS); MS hastalarının yaklaşık %10-15’ini etkileyen bu tür, başlangıçtan itibaren sürekli kötüleşen bir seyir izler. Hastalık belirtileri zaman içinde giderek artar ve remisyon dönemleri nadiren görülür.

Progresif-Relapsing MS (PRMS); Bu tür MS hastalığı oldukça nadir görülür ve hastaların sadece %5’ini etkiler. PRMS, PPMS’e benzer şekilde sürekli kötüleşen bir seyir izlerken, aynı zamanda relapslar da yaşanır. Remisyon dönemleri ise çok nadiren görülür.

MS Hastalığı Genetik Midir?

MS hastalığının kesin nedeni bilinmemekle birlikte, genetik faktörlerin hastalığın gelişiminde önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Araştırmalar, birinci derece akrabalarda (ebeveyn, kardeş) MS hastalığı görülme riskinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, MS hastalığı direkt olarak kalıtsal bir hastalık olarak kabul edilmez, çünkü genetik faktörlerin yanı sıra çevresel faktörler ve bağışıklık sistemi de hastalığın gelişiminde etkilidir.

MS Hastalığı Kimlerde Görülür?

MS hastalığı, her yaş grubunda görülebilmesine rağmen, genellikle 20-50 yaş aralığında teşhis edilir. Kadınlarda erkeklere göre 2-3 kat daha sık görülür. Ayrıca, MS hastalığı, soğuk iklim bölgelerinde yaşayan ve Kuzey Avrupa kökenli kişilerde daha yüksek oranda görülme eğilimindedir.

MS hastalığı, genetik yatkınlık, çevresel faktörler ve bağışıklık sistemi ile ilgili problemlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkar. Bu nedenle, herhangi bir yaş grubu, cinsiyet ve etnik kökenden insanlar MS hastalığına yakalanabilir. Ancak, yukarıda bahsedilen risk faktörleri, hastalığın bazı kişilerde daha yüksek oranda görülme eğiliminde olmasına neden olmaktadır.

MS Hastalığı Nasıl Teşhis Edilir?

MS hastalığının teşhisi, genellikle hastanın belirtileri, fiziksel muayene ve bir dizi test sonucuna dayalı olarak yapılır. MS hastalığını teşhis etmek için kullanılan yöntemler şu şekilde sıralanabilir;

 • Hasta öyküsü alınır ve fiziksel muayene yapılır,
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI),
 • Görsel Uyarılmış Potansiyeller (VEP) Testi,
 • Omurilik Sıvısı Analizi,
 • Kan testleri,

MS (Multipl Skleroz) Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

MS hastalığının kesin bir tedavisi bulunmamakla birlikte, hastaların yaşam kalitesini artırmaya yönelik tedaviler uygulanmaktadır. MS tedavisinde kullanılan yöntemler şunlardır;

MS hastalığının belirtilerini hafifletmeye ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya yönelik ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlar arasında beta-interferonlar, glatiramer asetat, natalizumab ve fingolimod gibi bağışıklık sistemini modüle eden ilaçlar bulunur.

MS hastalığının atak dönemlerinde, hastanın yaşadığı belirtileri hafifletmek için kortikosteroidler kullanılabilir. Bu ilaçlar, hastanın iyileşme sürecini hızlandırarak semptomların şiddetini azaltır.

MS hastaları için fiziksel ve mesleki terapi, yaşam kalitelerini artırmak ve günlük yaşamlarında bağımsızlıklarını korumak için önemlidir. Fiziksel terapi, hastaların kas güçlerini ve esnekliklerini geliştirirken, mesleki terapi günlük yaşam becerilerini ve adaptasyon stratejilerini öğretir.

MS hastalarında, idrar kaçırma ve idrar yapma zorluğu gibi üriner sistem problemleri yaşanabilir. Bu tür sorunları hafifletmek için sempatomimetik ilaçlar kullanılabilir.

MS hastaları, hastalık sürecinde depresyon ve anksiyete gibi duygusal sorunlar yaşayabilirler. Bu durumları hafifletmek için antidepresan ve anksiyete ilaçları kullanılabilir.

MS hastalığının teşhisi ve tedavisi karmaşıktır ve her hastanın durumuna göre özelleştirilmelidir. MS hastalarının yaşam kalitesini artırmak ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için multidisipliner bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. Hastaların düzenli doktor kontrolleri ve uygun tedavi yöntemlerine uyum sağlamaları önemlidir.

MS Hastalığı Ne Gibi Sorunlara Yol Açabilir?

Multipl Skleroz (MS) hastalığı, merkezi sinir sistemindeki (beyin ve omurilik) iletişimi bozan ve zamanla ilerleyen bir hastalıktır. MS hastalığı, sinir liflerinin etrafındaki miyelin adı verilen koruyucu kılıfın hasar görmesiyle karakterize edilir. Bu hasar, sinirlerin uygun şekilde çalışmasını engeller ve MS hastalarında çeşitli sorunlara yol açar. Bu sorunlar genellikle aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir;

MS hastalarında kas güçsüzlüğü, koordinasyon eksikliği, denge problemleri ve spastisite gibi hareketle ilgili sorunlar sıklıkla görülür. Bu sorunlar, hastaların günlük yaşamlarını sürdürmekte zorlanmalarına ve hareket kabiliyetlerinin kısıtlanmasına neden olabilir.

MS hastalığı, duyu organlarında da sorunlara yol açabilir. Görme problemleri, uyuşma, karıncalanma ve ağrı gibi duyusal sorunlar yaşanabilir.

MS hastalarının büyük çoğunluğu sürekli yorgunluk ve enerji eksikliği yaşar. Bu durum, hastaların iş ve sosyal yaşamlarında ciddi sıkıntılara yol açabilir.

MS hastalarında hafıza, dikkat, konsantrasyon ve problem çözme gibi bilişsel fonksiyonlarda azalma görülebilir. Bu durum, hastaların iş ve sosyal yaşamlarında başarılı olmalarını zorlaştırabilir.

MS hastalığı, duygusal sorunlara da neden olabilir. Depresyon ve anksiyete gibi duygusal sorunlar, hastaların yaşam kalitelerini düşürebilir ve tedavi süreçlerini olumsuz etkileyebilir.

MS hastalarında bağırsak ve mesane fonksiyonlarında bozulma yaşanabilir. İdrar kaçırma, kabızlık ve idrar yapma problemleri gibi sorunlar görülebilir.

MS hastalığı, cinsel işlev bozukluklarına da yol açabilir. Erkeklerde ereksiyon problemleri, kadınlarda ise cinsel isteksizlik ve orgazm güçlüğü yaşanabilir.

MS Hastalığı Geçer mi?

MS hastalığı, kronik ve ilerleyici bir hastalık olduğu için tamamen geçmesi mümkün değildir. Ancak günümüzdeki tedavi yöntemleri ve ilaçlar sayesinde, hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilir ve semptomlar kontrol altına alınabilir. Bu sayede hastaların yaşam kaliteleri artırılabilir ve günlük yaşamlarını sürdürmeleri sağlanabilir.

MS hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar, hastalığın seyrini düzenleyici ve semptomları hafifletici olarak iki ana kategoride toplanır. Hastalığın seyrini düzenleyici ilaçlar, hastalığın ilerlemesini yavaşlatır ve atakların sıklığını azaltır. Semptomları hafifletici ilaçlar ise, hastaların yaşadığı ağrı, spastisite ve yorgunluk gibi semptomların şiddetini azaltır.

MS hastaları için ayrıca fiziksel ve mesleki terapi, psikolojik destek ve yaşam tarzı değişiklikleri gibi destekleyici tedaviler de önemlidir. Bu tedaviler, hastaların yaşam kalitelerini artırmalarına ve hastalıkla başa çıkabilmelerine yardımcı olur.

Sonuç olarak, MS hastalığının tamamen geçmesi şu an için mümkün olmasa da, mevcut tedavi yöntemleri ve ilaçlar sayesinde hastaların yaşam kaliteleri artırılabilir ve hastalıkla başa çıkabilmeleri sağlanabilir.

Türkiye’de MS (Multipl Skleroz) Tedavi Fiyatları

Türkiye sağlık alanında yaptığı yatırımlar ve çalışmalar ile dünyaya adını duyurmayı başarmıştır. Özellikle tanı ve tedavi işlemlerinde kullanılan son teknolojik cihazlar birçok hastalığa umut ışığı olmuştur. Bununla birlikte Türkiye’ye yapılan sağlık turizminde artış görülmüştür. 

 • Hastanelerin büyük, temiz, ferah ve teknolojik aletler bakımında tam donanımlı olması,
 • Türk doktorların alanında uzman, başarılı ve yetenekli olması,
 • Hemşirelerin ve hasta bakıcıların güler yüzlü ve şefkatli olması,
 • Sorulan soruların hızlı ve doğru bir şekilde yanıtlar bulması,
 • Hasta ile ilgilenen aracı firma da dahil olmak üzere tüm personelin sabırlı ve anlayışlı olması,
 • Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikleri ile tatil imkanı sunuyor olması,
 • Ulaşımın kolay olması,
 • Tanı, tedavi, barınma, yeme, içme, giyinme, tatil gibi ihtiyaçların uygun fiyata karşılanabiliyor olması,

gibi durumlar tercih sebepleri arasında gösterilmektedir. Türkiye’de MS (Multipl Skleroz) Tedavi Fiyatları ile ilgili, Türkiye’ye gelmek isteyen hasta ve hasta yakınlarının araştırma yaptıklarını görebiliyoruz. Fakat bu aşamada net bir fiyat bilgisi vermek doğru olmayacaktır. Hastalığın türü, evresi, tanılama süreci, tedavi süreci, Türkiye’de kalış süreci gibi bir çok etken fiyat konusunu etkilemektedir. Daha ayrıntılı fiyat bilgisine ulaşmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca tedavi olmak için Türkiye’ye bizim aracılığımız ile gelmeniz halinde tarafımızdan konsolosluğa gönderilen davet mektubu ile vize başvuru işlemlerinizi kolaylaştırabiliriz.

Source :

Yorum yapın