WhatsApp +90312 963 1400 [email protected]

Mezotelyoma (Akciğer Zarı Kanseri) Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Mezotelyoma, akciğer zarı kanseri olarak da bilinen oldukça nadir görülen ve genellikle geç teşhis edilen ciddi bir kanser türüdür. Bu hastalık, başta akciğerler olmak üzere vücuttaki bazı organların dış yüzeyini kaplayan ince zar tabakası olan mezotelyum hücrelerinde başlar. Mezotelyoma, sinsi bir şekilde ilerleyen ve belirtileri zamanla ortaya çıkan bir kanser türü olduğu için, erken teşhis ve etkili tedavi yöntemleri büyük önem taşımaktadır. Sizler için kaleme aldığımız bu yazıda, akciğer zarı kanserinin nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Akciğer Zarı Kanseri (Mezotelyoma) Nedir?

Mezotelyoma, vücuttaki seröz zarların hücrelerinden kaynaklanan malign bir tümördür. Akciğer zarı kanseri olarak da bilinen bu hastalık, en sık akciğerlerin dış yüzeyini kaplayan plevra adı verilen zar tabakasında başlar. Bununla birlikte, mezotelyoma periton, perikard ve tunika vaginalis testis gibi diğer seröz zarlarında da görülebilir. Mezotelyoma, hücre tipine göre epiteloid, sarkomatoid ve bikomponent olmak üzere üçe ayrılır. Bu kanser türü, genellikle ileri yaşlarda ve erkeklerde daha sık görülür.

Akciğer Zarı Kanseri (Mezotelyoma) Nedenleri Nelerdir?

Mezotelyoma, başlıca asbest maruziyeti sonucu ortaya çıkan bir kanser türüdür. Asbest, doğal bir mineral olup, ısıya ve kimyasallara dayanıklı olduğu için inşaat, izolasyon ve otomotiv endüstrisi gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmıştır. Asbest liflerinin solunması, mezotelyum hücrelerinin zarar görmesine ve kanserli hücrelerin oluşmasına yol açar. Asbest maruziyetinden yıllar sonra, hatta 20-40 yıl sonra bile mezotelyoma gelişebilir. Sigara içmek ve genetik yatkınlık da mezotelyoma riskini artıran diğer faktörler arasındadır.

Mezotelyoma Belirtileri Nelerdir?

Mezotelyoma belirtileri, hastalığın erken dönemlerinde genellikle belirsiz ve hafiftir. Belirtiler, hastalığın ilerlemesi ve tümörün büyümesiyle daha belirgin hale gelir. Akciğer zarı kanserinin en yaygın belirtileri şunlardır;

 • Göğüs ağrısı ve sırt ağrısı,
 • Nefes darlığı ve hırıltılı solunum,
 • Öksürük ve kanlı balgam,
 • Kilo kaybı ve iştahsızlık,
 • Yorgunluk ve halsizlik,
 • Ateş ve gece terlemeleri,
 • Plevral effüzyon (akciğer zarı arasında sıvı birikmesi),

Mezotelyoma belirtileri, diğer akciğer hastalıklarıyla benzerlik gösterdiği için, doğru teşhis için doktorlar kapsamlı bir değerlendirme yaparlar. Bu değerlendirme, fizik muayene, görüntüleme testleri (röntgen, CT, MRI) ve biyopsi gibi yöntemler içerir. Erken teşhis edilen mezotelyoma, cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi gibi tedavi yöntemleriyle daha başarılı bir şekilde yönetilebilir.

Mezotelyoma Kimlerde Görülür?

Mezotelyoma, özellikle akciğer zarında (plevra) ve karın zarında (periton) bulunan ince hücreli zarların kanserli tümörleridir. Nadiren kalp zarı (perikard) ve testis zarında (tunika vaginalis) da görülebilir. Mezotelyoma, genellikle 50-70 yaş aralığında ortaya çıkmakla birlikte, her yaş grubunda görülebilir. Erkeklerde kadınlara göre daha sık rastlanır.

Mezotelyoma, öncelikle asbest maruziyeti ile ilişkilidir. Asbest, ısıya ve kimyasallara dayanıklı lifli bir mineral olup, geçmişte inşaat, gemi yapımı, otomotiv endüstrisi ve izolasyon malzemeleri gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmıştır. Asbest liflerinin solunması sonucu, bu lifler akciğerlere yerleşerek uzun vadede kanser gelişimine yol açabilir.

Asbest maruziyeti dışında, radyasyon tedavisi, genetik faktörler ve viral enfeksiyonlar gibi diğer risk faktörleri de mezotelyoma gelişiminde rol oynayabilir. Ayrıca, asbestle çalışan kişilerin aile üyeleri de, iş elbiseleri ve eşyaları aracılığıyla dolaylı olarak asbeste maruz kalabilir ve bu durum da mezotelyoma riskini artırabilir.

Mezotelyoma Tanısı Nasıl Konulur?

Mezotelyoma tanısı, hastanın şikayetleri, fizik muayene, tıbbi öykü ve çeşitli tanısal testler ile konulur. Hastalar genellikle nefes darlığı, göğüs ağrısı, öksürük, kilo kaybı ve karın şişliği gibi belirtilerle başvurur. Doktor, hastanın asbest maruziyeti öyküsünü ve diğer risk faktörlerini değerlendirerek, uygun tanısal testleri isteyebilir.

Radyolojik incelemeler (göğüs röntgeni, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRI)), mezotelyoma şüphesi olan hastalarda ilk başvurulan yöntemlerdir. Bu görüntüleme yöntemleri, tümörün yerini, büyüklüğünü ve yayılımını belirlemeye yardımcı olur.

Kesin tanı için ise biyopsi yapılması gereklidir. Biyopsi, tümörden alınan doku örneğinin mikroskop altında incelenmesi işlemidir. Biyopsi yöntemleri arasında ince iğne aspirasyonu, cerrahi biyopsi ve video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) bulunmaktadır.

Mezotelyoma Nasıl Tedavi Edilir?

Mezotelyoma tedavisi, hastanın yaşına, genel sağlık durumuna, tümörün evresine, tipine ve yayılımına bağlı olarak belirlenir. Tedavi seçenekleri arasında cerrahi, radyoterapi, kemoterapi ve immünoterapi bulunmaktadır.

Cerrahi tedavi, tümörün erken evrede olması ve başka organlara yayılmamış olması durumunda tercih edilir. Cerrahi yöntemler arasında tümörün ve etrafındaki dokuların çıkarılması (plevrektomi), akciğerin tamamen çıkarılması (pnomonektomi) ve plevra ve periton zarının çıkarılması (ekstriplektomi) yer alır.

Radyoterapi, cerrahi öncesi veya sonrası tümör hücrelerini yok etmek veya küçültmek için kullanılır. Radyoterapi, tümörün büyümesini yavaşlatarak hastanın yaşam kalitesini artırmaya da yardımcı olabilir.

Kemoterapi, kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını engelleyen ilaçlarla yapılan bir tedavi yöntemidir. Kemoterapi, cerrahi tedavi öncesi veya sonrası uygulanabilir ve bazen radyoterapi ile birlikte kullanılabilir.

İmmünoterapi, bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser hücrelerine karşı savaşmasını sağlar. Mezotelyoma tedavisinde yeni bir yaklaşım olan immünoterapi, özellikle diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen veya ileri evre hastalarda kullanılabilir.

Mezotelyoma tedavisinde, multidisipliner bir yaklaşım benimsenerek, cerrah, onkolog, radyolog ve diğer sağlık profesyonellerinin ortak kararı ile en uygun tedavi planı belirlenir.

Mezotelyoma Yaşam Süresi Ne Kadar?

Mezotelyoma, özellikle akciğer zarında ortaya çıkan ve genellikle asbest maruziyetiyle ilişkilendirilen agresif bir kanser türüdür. Bu hastalığın yaşam süresi, teşhisin erken evrede yapılıp yapılmadığına, hastanın genel sağlık durumuna, yaşına ve tedavi seçeneklerine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ancak genel olarak, mezotelyoma yaşam süresi düşük olarak kabul edilir ve hastaların büyük çoğunluğu için 1 ila 2 yıl arasında değişir.

Erken teşhis edilen mezotelyoma hastalarının yaşam süreleri daha uzun olabilir. Bu durum, hastalığın yayılmasını önlemek ve daha etkili tedavi seçeneklerini kullanmak için daha fazla zaman tanıdığından kaynaklanmaktadır. Erken evrede teşhis edilen hastaların %75’i ilk yılını, %35-45’i ise iki yılı tamamlar. Ancak beş yıl ve üzeri yaşam süreleri oldukça nadirdir ve sadece %5-10’luk bir kesimi kapsar.

Mezotelyoma yaşam süresini etkileyen diğer faktörler şunlardır;

 • Hastanın yaşı,
 • Hastanın genel sağlık durumu,
 • Kanserin türü ve evresi,
 • Tedavi seçenekleri,

Mezotelyoma yaşam süresi, hastanın özel durumuna ve tedaviye yanıtına bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Bu nedenle, hastaların doktorlarıyla sürekli iletişim halinde olmaları ve en uygun tedavi planını belirlemeleri önemlidir.

Akciğer Zarı Kanseri Evreleri Nelerdir?

Akciğer zarı kanseri, yani mezotelyoma, dört evreye ayrılır. Her evre, kanserin ne kadar yayıldığını ve tedavi seçeneklerini belirlemeye yardımcı olur. Akciğer zarı kanseri evreleri şu şekildedir;

Evre 1; Bu evrede, kanser sadece akciğer zarında ve belki de diyaframda bulunur. Yayılma veya lenf düğümlerine sıçrama yoktur. Evre 1 mezotelyoma, cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir ve daha iyi bir yaşam süresi sunar.

Evre 2; Kanser, akciğer zarı ve diyaframın yanı sıra, yakındaki lenf düğümlerine de yayılmıştır. Cerrahi müdahale hala mümkün olabilir, ancak tedavi daha zor hale gelir ve yaşam süresi genellikle kısalır.

Evre 3; Bu evrede, kanser akciğer zarı, diyafram, lenf düğümleri ve göğüs duvarı gibi yakındaki dokulara yayılmıştır. Cerrahi müdahale daha zor hale gelir ve genellikle radyoterapi ve kemoterapi gibi diğer tedavi seçenekleri kullanılır. Yaşam süresi daha da kısalır.

Evre 4; Kanser, akciğer zarından ve göğüs boşluğundan uzak bölgelere yayılmıştır. Bu evrede, kanser genellikle tedavi edilemez ve yaşam süresi oldukça kısa olabilir. Tedavi seçenekleri, hastanın yaşam kalitesini artırmaya ve semptomları hafifletmeye yöneliktir.

Akciğer zarı kanseri evreleri, tedavi seçenekleri ve yaşam süresi hakkında bilgi sahibi olmak, hastaların ve ailelerinin hastalığı daha iyi anlamalarına ve en uygun tedavi planını belirlemelerine yardımcı olabilir.

Türkiye’de Akciğer Zarı Kanseri (Mezotelyoma) Tedavi Fiyatları

Türkiye sağlık alanında yaptığı yatırımlar ve çalışmalar ile dünyaya adını duyurmayı başarmıştır. Özellikle tanı ve tedavi işlemlerinde kullanılan son teknolojik cihazlar birçok hastalığa umut ışığı olmuştur. Bununla birlikte Türkiye’ye yapılan sağlık turizminde artış görülmüştür. 

 • Hastanelerin büyük, temiz, ferah ve teknolojik aletler bakımında tam donanımlı olması,
 • Türk doktorların alanında uzman, başarılı ve yetenekli olması,
 • Hemşirelerin ve hasta bakıcıların güler yüzlü ve şefkatli olması,
 • Sorulan soruların hızlı ve doğru bir şekilde yanıtlar bulması,
 • Hasta ile ilgilenen aracı firma da dahil olmak üzere tüm personelin sabırlı ve anlayışlı olması,
 • Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikleri ile tatil imkanı sunuyor olması,
 • Ulaşımın kolay olması,
 • Tanı, tedavi, barınma, yeme, içme, giyinme, tatil gibi ihtiyaçların uygun fiyata karşılanabiliyor olması,

gibi durumlar tercih sebepleri arasında gösterilmektedir. Türkiye’de Akciğer Zarı Kanseri (Mezotelyoma) Tedavi Fiyatları ile ilgili, Türkiye’ye gelmek isteyen hasta ve hasta yakınlarının araştırma yaptıklarını görebiliyoruz. Fakat bu aşamada net bir fiyat bilgisi vermek doğru olmayacaktır. Hastalığın türü, evresi, tanılama süreci, tedavi süreci, Türkiye’de kalış süreci gibi bir çok etken fiyat konusunu etkilemektedir. Daha ayrıntılı fiyat bilgisine ulaşmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca tedavi olmak için Türkiye’ye bizim aracılığımız ile gelmeniz halinde tarafımızdan konsolosluğa gönderilen davet mektubu ile vize başvuru işlemlerinizi kolaylaştırabiliriz.

Source :

Yorum yapın