WhatsApp +90312 963 1400 [email protected]

Lupus Nefriti

Lupus Nefriti, bağışıklık sisteminin kendi hücrelerine saldırarak böbreklerde iltihaplanmaya yol açan otoimmün bir hastalıktır. Bu durum, sistemik lupus eritematozus (SLE) adı verilen otoimmün bir hastalığın bir komplikasyonu olarak ortaya çıkar ve hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Lupus Nefriti’nin belirtileri arasında yüksek tansiyon, idrarda kan ve protein, ödem ve böbrek fonksiyonlarında azalma bulunmaktadır. Sizler için kaleme aldığımız bu yazıda, Lupus Nefriti’nin ne olduğunu, nedenlerini ve nasıl teşhis edildiğini ve tedavi edildiğini inceleyeceğiz.

Lupus Nefriti Nedir?

Lupus Nefriti, sistemik lupus eritematozus (SLE) hastalarında görülen ve böbreklerin nefron adı verilen yapılarının iltihaplanmasıyla karakterize edilen bir durumdur. Nefronlar, böbreklerin temel işlev birimi olan ve kanı süzerek idrar oluşturan yapıdır. Lupus Nefriti’nde, bağışıklık sistemi hatalı bir şekilde böbrek hücrelerine saldırarak iltihaplanmaya ve sonuç olarak böbrek hasarına yol açar. Bu durum, SLE hastalarının yaklaşık %60’ında görülür ve ciddi böbrek yetmezliğine yol açabilir.

Lupus Nefriti Neden Olur?

Lupus Nefriti’nin kesin nedeni bilinmemektedir, ancak otoimmün bir hastalık olan sistemik lupus eritematozus (SLE) ile bağlantılıdır. SLE’de, bağışıklık sistemi normalde zararsız olan kendi hücrelerini ve dokularını yabancı maddeler gibi algılar ve onlara saldırır. Bu durumda, bağışıklık sistemi böbrek hücrelerine saldırarak iltihaplanmaya ve hasara neden olur.

Bazı faktörler Lupus Nefriti gelişme riskini artırabilir. Bunlar arasında genetik yatkınlık, hormonal faktörler, çevresel faktörler ve bazı ilaçlar bulunmaktadır. Ayrıca, bazı virüs ve bakteri enfeksiyonları da bağışıklık sisteminin yanlış çalışmasına ve Lupus Nefriti’ne yol açabilecek tetikleyiciler olarak düşünülmektedir.

Lupus Nefriti, bağışıklık sisteminin kendi hücrelerine saldırarak böbreklerde iltihaplanmaya yol açan otoimmün bir hastalıktır. Sistemik lupus eritematozus (SLE) hastalarında görülen bu durum, böbrek yetmezliğine ve yaşam kalitesinde önemli düşüşlere neden olabilir. Lupus Nefriti’nin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik, hormonal, çevresel faktörler ve enfeksiyonlar gibi risk faktörleri vardır.

Lupus Nefriti Belirtileri Nelerdir?

Elbetteki Lupus Nefriti de her hastalık gibi bazı belirtiler ile kendisini belli etmektedir. Bu hastalığın belirtileri ise şu şekilde olabilir;

 • İdrarda kan (hematüri),
 • İdrarda protein (proteinüri),kleştiremez.
 • Yüksek tansiyon (hipertansiyon),
 • Ayak ve bacaklarda şişme (ödem),
 • Yorgunluk ve halsizlik,
 • Ateş,
 • Kilo kaybı;
 • Deri döküntüleri,
 • Eklem ağrısı ve şişlik,
 • Anemi,

Lupus nefritinin belirtileri kişiden kişiye değişiklik gösterebilir ve her hastada farklı şiddette olabilir. Eğer bu belirtilerden bir veya birkaçını yaşıyorsanız, bir uzmana başvurarak gerekli tetkiklerin yapılması önemlidir. Erken teşhis ve tedavi, lupus nefritinin ilerlemesini yavaşlatarak böbrek yetmezliğinin önlenmesine yardımcı olabilir.

Lupus Nefriti Çeşitleri Nelerdir?

Lupus nefriti, sistemik lupus eritematozus (SLE) adı verilen otoimmün bir hastalığın böbreklere olan etkisidir. SLE, bağışıklık sisteminin kendi hücrelerine saldırarak iltihap ve hasara neden olduğu karmaşık bir durumdur. Lupus nefriti, böbreklerin filtreleme birimlerinde (glomerüller) iltihaplanma ve hasara yol açar. Bu durum, böbreklerin atık maddeleri ve fazla sıvıyı kandan süzmekte zorlanmalarına neden olur. Lupus nefritinin altı ana çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitler, böbrek dokusundaki hasarın miktarı ve yerleşimi temel alınarak sınıflandırılmıştır.

Sınıf I (Minimal Mezangiyal Lupus Nefriti); Bu çeşit lupus nefriti en hafif formudur ve genellikle hiçbir belirti göstermez. Böbreklerdeki mezangiyal hücrelerde hafif bir artış söz konusudur, ancak böbrek fonksiyonlarında herhangi bir bozukluk görülmez.

Sınıf II (Mezangiyal Proliferatif Lupus Nefriti); Bu tip lupus nefritinde, böbreklerdeki mezangiyal hücrelerde daha belirgin bir artış ve iltihaplanma söz konusudur. Buna rağmen, böbrek fonksiyonları genellikle normaldir ve hastalar idrarda hafif protein ve/veya kan bulunması dışında belirti göstermezler.

Sınıf III (Fokal Proliferatif Lupus Nefriti); Bu çeşit lupus nefritinde, böbreklerdeki glomerüllerin yalnızca bir kısmı etkilenir ve iltihaplanma daha şiddetlidir. Hastalar, idrarda artan miktarda protein ve kan, yüksek tansiyon ve böbrek fonksiyonlarında azalma gibi belirtiler gösterebilir.

Sınıf IV (Difüz Proliferatif Lupus Nefriti); Bu tip lupus nefriti en şiddetli formudur ve böbreklerdeki glomerüllerin büyük bir kısmı etkilenir. Hastalar, idrarda yüksek miktarda protein ve kan, yüksek tansiyon, böbrek fonksiyonlarında ciddi azalma ve bazen böbrek yetmezliği gibi belirtiler yaşayabilir. Sınıf IV lupus nefriti, hızlı tedavi edilmezse kalıcı böbrek hasarına yol açabilir.

Sınıf V (Membranöz Lupus Nefriti); Bu çeşit lupus nefritinde, böbreklerdeki glomerüllerin ince zarlarında (bazal membranlar) kalınlaşma ve iltihaplanma görülür. Hastalar, idrarda önemli miktarda protein, yüksek tansiyon ve bazen böbrek fonksiyonlarında azalma gibi belirtiler gösterebilir.

Sınıf VI (İleri Sklerozan Lupus Nefriti); Bu tip lupus nefriti, böbreklerdeki glomerüllerin büyük bir kısmının skleroz (sertleşme) ve hasar gördüğü en ileri evredir. Hastalar, böbrek yetmezliği ve diyaliz ihtiyacı gibi ciddi belirtiler yaşayabilir.

Lupus nefriti çeşitlerinin tanısı, genellikle böbrek biyopsisi ve laboratuvar testleri ile konulur. Her çeşit lupus nefritinin tedavisi, hastalığın şiddetine ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişiklik gösterir. Tedavi genellikle, iltihaplanmayı azaltan ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlarla başlar. İleri evrelerde ise, böbrek yetmezliği ve diyaliz gibi komplikasyonlarla başa çıkmak için daha agresif tedavi yöntemleri gerekebilir.

Lupus Nefriti Evreleri Nelerdir?

Lupus nefriti, genellikle beş evreye ayrılır. Her evre, hastalığın şiddetini ve böbrek hasarının derecesini belirtir. Aşağıda lupus nefritinin evreleri yer almaktadır;

Evre 1: Minimal Mesangiyal Lupus Nefriti

Bu evre, hastalığın en hafif formudur ve genellikle herhangi bir belirti göstermez. Böbreklerde sadece mikroskopik düzeyde hasar meydana gelir ve böbrek fonksiyonlarında herhangi bir anormallik tespit edilmez. Evre 1 lupus nefriti, genellikle tesadüfen bulunan bir durumdur ve özel bir tedavi gerektirmez.

Evre 2: Mezangiyal Proliferatif Lupus Nefriti

Bu evrede, böbreklerdeki mezangiyal hücrelerde artış görülür, ancak böbrek fonksiyonlarında hala önemli bir bozulma yoktur. Evre 2 lupus nefriti hastaları, idrarda hafif protein atılımı ve kan hücrelerinin bulunması gibi hafif belirtiler yaşayabilir. Bu evre için önerilen tedavi, hastalığın ilerlemesini önlemeye yönelik ilaçlar ve yaşam tarzı değişiklikleridir.

Evre 3: Fokal Lupus Nefriti

Evre 3 lupus nefritinde, böbreklerin bir kısmında hasar meydana gelir ve glomerül filtrasyon hızı (GFR) azalır. Bu evrede hastalar, idrarda artan protein atılımı, yüksek tansiyon ve ödem gibi belirtiler yaşayabilir. Evre 3 lupus nefriti için tedavi, kortikosteroidler, immünsupresif ilaçlar ve kan basıncını kontrol altında tutmaya yönelik ilaçlar içerebilir.

Evre 4: Difüz Proliferatif Lupus Nefriti

Bu evre, lupus nefritinin en şiddetli formudur ve böbreklerin büyük bir kısmında iltihaplanma ve hasara neden olur. Evre 4 lupus nefriti hastaları, idrarda kan ve protein atılımı, yüksek tansiyon, ödem, böbrek yetmezliği ve hızla ilerleyen glomerülonefrit gibi ciddi belirtiler yaşayabilir. Bu evre için tedavi, yüksek doz kortikosteroidler, immünsupresif ilaçlar, plazmaferez ve böbrek nakli gibi agresif tedavi yöntemlerini içerebilir.

Evre 5: Membranöz Lupus Nefriti

Evre 5 lupus nefriti, böbreklerdeki glomerüler bazal membranın kalınlaşması ile karakterizedir. Bu evrede hastalar, nefrotik sendrom, yüksek tansiyon ve böbrek yetmezliği gibi belirtiler yaşayabilir. Evre 5 lupus nefriti için tedavi, kortikosteroidler, immünsupresif ilaçlar, kan basıncını kontrol altında tutmaya yönelik ilaçlar ve böbrek nakli içerebilir.

Lupus nefritinin erken teşhisi ve uygun tedavi, böbrek hasarının ilerlemesini önlemeye ve hastaların yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olabilir. Eğer lupus nefriti şüphesi varsa, bir nefroloji uzmanına başvurmak önemlidir.

Lupus Nefriti Böbreklere Zarar Verir Mi?

Lupus nefriti, SLE’nin en yaygın ve ciddi komplikasyonlarından biridir ve böbreklerde önemli hasarlara yol açabilir.

Lupus nefriti, böbreklerin filtreleme birimlerini oluşturan glomerüllerin iltihaplanmasıyla karakterizedir. Bu iltihaplanma, böbreklerin kanı süzmekte zorlanmasına ve atık maddelerin vücuttan atılmasında problemlere neden olur. Uzun vadede, lupus nefriti böbrek fonksiyonlarında kalıcı azalmaya ve böbrek yetmezliğine yol açabilir.

Lupus nefritinin böbreklere verdiği hasarın şiddeti ve hızı hastadan hastaya değişir. Bazı hastalar hafif semptomlar yaşarken, diğerleri daha hızlı ilerleyen ve ciddi böbrek hasarıyla karşılaşabilir. Bu durum, erken tanı ve tedavinin önemini vurgular.

Lupus nefritinin erken teşhisi ve uygun tedavi, böbrek hasarının önlenmesinde veya en aza indirilmesinde kritik öneme sahiptir. Tedavi, hastalığın şiddetine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir.

Lupus Nefriti Böbrek Tutulumu Nasıl Tedavi Edilir?

Lupus nefriti tedavisinde kullanılan ilaçlar, bağışıklık sistemini baskılayarak iltihabı azaltmayı ve böbrek hasarını önlemeyi amaçlar. İlaç tedavisinde kullanılan başlıca ilaçlar şunlardır;

 • Kortikosteroidler; Prednizon gibi kortikosteroidler, iltihabı hızla azaltarak semptomları hafifletir ve böbrek hasarını önler.
 • İmmünosupresanlar; Azatiyoprin, siklofosfamid ve mikofenolat mofetil gibi immünosupresan ilaçlar, bağışıklık sistemini baskılayarak lupus nefriti nedeniyle oluşan böbrek hasarını azaltır.
 • Hidroksiklorokin; Bu antimalaryal ilaç, lupus semptomlarını hafifletir ve böbrek tutulumunun ilerlemesini yavaşlatır.
 • ACE inhibitörleri ve ARB’ler; Bu ilaçlar, böbrekler üzerindeki baskıyı azaltarak böbrek fonksiyonlarını korur ve protein kaybını azaltır.

Lupus nefriti tedavisinde, böbreklere daha az yük bindiren ve böbrek fonksiyonlarını koruyan bir diyet uygulanması önemlidir. Böbrek dostu bir diyet, düşük protein, düşük sodyum ve düşük fosfat içeriğine sahip olmalıdır. Ayrıca, potasyum ve kalsiyum alımına dikkat etmek önemlidir. Böbrek diyeti, hastanın beslenme ihtiyaçları ve böbrek fonksiyonlarına göre bir diyetisyen tarafından düzenlenmelidir.

Lupus nefriti nedeniyle böbrek fonksiyonları ciddi şekilde bozulan hastalar için diyaliz tedavisi uygulanabilir. Diyaliz, böbreklerin temizleme ve filtreleme işlevlerini gerçekleştirerek vücuttaki fazla sıvı ve atık maddelerin atılmasına yardımcı olur. Diyaliz, hemodiyaliz ve periton diyalizi olmak üzere iki türdür.

İleri lupus nefriti vakalarında ve diğer tedavi yöntemlerinin başarısız olduğu durumlarda, böbrek nakli düşünülebilir. Böbrek nakli, hastanın kendi böbreklerinin yerine sağlıklı bir böbreğin nakledildiği cerrahi bir işlemdir. Böbrek nakli, lupus nefriti nedeniyle böbrek yetmezliği yaşayan hastalar için yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilir.

Lupus nefriti böbrek tutulumunun tedavisi, hastalığın şiddetine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. İlaç tedavisi, diyet düzenlemeleri, diyaliz ve böbrek nakli gibi seçeneklerle hastaların yaşam kalitesi artırılabilir ve böbrek hasarı önlenebilir. Tedavi sürecinde, hastaların doktorlarıyla düzenli olarak iletişim halinde olması ve tedavi planına uyum sağlaması önemlidir.

Türkiye’de Lupus Nefriti Tedavi Fiyatları

Türkiye sağlık alanında yaptığı yatırımlar ve çalışmalar ile dünyaya adını duyurmayı başarmıştır. Özellikle tanı ve tedavi işlemlerinde kullanılan son teknolojik cihazlar birçok hastalığa umut ışığı olmuştur. Bununla birlikte Türkiye’ye yapılan sağlık turizminde artış görülmüştür. 

 • Hastanelerin büyük, temiz, ferah ve teknolojik aletler bakımında tam donanımlı olması,
 • Türk doktorların alanında uzman, başarılı ve yetenekli olması,
 • Hemşirelerin ve hasta bakıcıların güler yüzlü ve şefkatli olması,
 • Sorulan soruların hızlı ve doğru bir şekilde yanıtlar bulması,
 • Hasta ile ilgilenen aracı firma da dahil olmak üzere tüm personelin sabırlı ve anlayışlı olması,
 • Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikleri ile tatil imkanı sunuyor olması,
 • Ulaşımın kolay olması,
 • Tanı, tedavi, barınma, yeme, içme, giyinme, tatil gibi ihtiyaçların uygun fiyata karşılanabiliyor olması,

gibi durumlar tercih sebepleri arasında gösterilmektedir. Türkiye’de Lupus Nefriti Tedavi Fiyatları ile ilgili, Türkiye’ye gelmek isteyen hasta ve hasta yakınlarının araştırma yaptıklarını görebiliyoruz. Fakat bu aşamada net bir fiyat bilgisi vermek doğru olmayacaktır. Hastalığın türü, evresi, tanılama süreci, tedavi süreci, Türkiye’de kalış süreci gibi bir çok etken fiyat konusunu etkilemektedir. Daha ayrıntılı fiyat bilgisine ulaşmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca tedavi olmak için Türkiye’ye bizim aracılığımız ile gelmeniz halinde tarafımızdan konsolosluğa gönderilen davet mektubu ile vize başvuru işlemlerinizi kolaylaştırabiliriz.

Source :

Yorum yapın