WhatsApp +90312 963 1400 [email protected]

Lejyoner Hastalığı

Lejyoner Hastalığı, 1976 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan ve dünya çapında yaygınlaşan ciddi bir akciğer enfeksiyonudur. Bu hastalık, genellikle solunum yoluyla alınan Legionella adı verilen bakterilerin neden olduğu bir pnömoni türüdür. Lejyoner Hastalığı’nın özellikle büyük binaların su sistemlerinde ve klima sistemlerinde yayılma riski yüksektir. Sizler için kaleme aldığımız bu yazıda, Lejyoner Hastalığı’nın nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Lejyoner Hastalığı Nedir?

Lejyoner Hastalığı, Legionella pneumophila adlı bakterinin neden olduğu, zatürre benzeri belirtiler gösteren ciddi bir akciğer enfeksiyonudur. Hastalık, adını 1976 yılında Amerikan Lejyonu üyelerinin katıldığı bir konferansta yaşanan salgından almıştır. Bu salgında, katılımcıların birçoğu Legionella bakterisi nedeniyle hastalanmış ve bazıları hayatını kaybetmiştir. Lejyoner Hastalığı, genellikle su ve toprak kaynaklı olan ve solunum yoluyla bulaşan Legionella bakterisinin neden olduğu bir enfeksiyondur.

Lejyoner Hastalığı Nedenleri Nelerdir?

Lejyoner Hastalığı’nın temel nedeni, Legionella bakterisinin solunum yoluyla alınmasıdır. Bu bakteri, doğal ve yapay su kaynaklarında yaşayabilir. Özellikle sıcak su sistemleri, klima sistemleri, su kuleleri ve buharlaşma ile soğutma sistemleri gibi nemli ve sıcak ortamlarda bakteri üremesi ve yayılması daha kolaydır. Hastalık, bu tür ortamlardan havaya karışan su zerreciklerinin solunmasıyla bulaşır. Lejyoner Hastalığı, kişiden kişiye bulaşmaz ve genellikle risk altındaki kişilerde ortaya çıkar. Bu risk faktörleri arasında yaşlılık, sigara kullanımı, kronik akciğer hastalıkları ve bağışıklık sistemi zayıflığı bulunmaktadır.

Lejyoner Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Lejyoner Hastalığı’nın belirtileri, genellikle enfeksiyonun başlamasından 2 ila 10 gün sonra ortaya çıkmaktadır. Hastalığın başlangıç belirtileri arasında yüksek ateş, titreme, halsizlik, baş ağrısı ve kas ağrıları bulunmaktadır. İlerleyen dönemde ise öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve bazen kanlı balgam gibi zatürre belirtileri görülür. Ayrıca mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi sindirim sistemi belirtileri de olabilir. Hastalığın şiddetli seyretmesi durumunda, akciğerlerde iltihaplanma ve organ yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlar yaşanabilir. Lejyoner Hastalığı’nın erken teşhisi ve uygun tedavi ile hastaların büyük çoğunluğu tamamen iyileşebilir.

Lejyoner Hastalığı için Risk Faktörleri Nelerdir?

Lejyoner hastalığı, Legionella pneumophila adlı bakterinin neden olduğu ciddi bir akciğer enfeksiyonudur. Bu hastalığa yakalanma riskini artıran bazı faktörler vardır. Lejyoner hastalığı için risk faktörleri şu şekilde açıklanabilir;

 • 50 yaş ve üstü bireylerin Lejyoner hastalığına yakalanma riski daha yüksektir.
 • Erkekler, kadınlara göre Lejyoner hastalığına yakalanma olasılığı daha yüksektir.
 • Sigara içenlerin, içmeyenlere göre hastalığa yakalanma riski daha fazladır. Sigara, akciğerlerin enfeksiyonlara karşı direncini azaltır.
 • Kronik akciğer hastalığı, böbrek hastalığı, diyabet gibi rahatsızlıkları olan kişilerde Lejyoner hastalığına yakalanma riski artar.
 • HIV/AIDS, kanser, organ nakli gibi bağışıklık sistemini zayıflatan durumlar, Lejyoner hastalığı için risk faktörüdür.
 • Klima sistemleri, sıcak su tankları, duş başlıkları ve havuzlar gibi bakterinin yaşamasına ve üremesine uygun ortamların bulunduğu alanlarda vakit geçiren kişilerin hastalığa yakalanma riski daha yüksektir.

Lejyoner Hastalığı Komplikasyonları Nelerdir?

Lejyoner hastalığı, zamanında ve uygun şekilde tedavi edilmediğinde ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Lejyoner hastalığı komplikasyonları aşağıdaki şekilde açıklanabilir;

Akut böbrek yetmezliği; Hastalığın seyri sırasında böbreklerin fonksiyonlarını kaybetmesi ve böbrek yetmezliği yaşanması mümkündür.

Solunum yetmezliği; Lejyoner hastalığı, akciğerlerde ciddi hasara ve solunum yetmezliğine yol açabilir. Bu durum, oksijen alımını olumsuz etkiler ve yaşamsal risk oluşturur.

Septik şok; Hastalığın ilerlemesiyle birlikte bakterilerin kan dolaşımına yayılması ve vücutta ciddi bir enfeksiyon reaksiyonu oluşması durumudur. Septik şok, organ yetmezliği ve ölüme yol açabilir.

Hidrotermal akciğer hasarı;Lejyoner hastalığı nedeniyle akciğerlerde sıvı birikimi ve hasar meydana gelebilir.

Lejyoner Hastalığı Nereden Bulaşır?

Lejyoner hastalığı, Legionella bakterisinin bulunduğu su ve nemli ortamlardan bulaşır. Bakteri, su buharı veya aerosol şeklinde havaya karışarak solunum yoluyla insanlara bulaşır. Lejyoner hastalığı bulaşma kaynakları şu şekildedir;

 • Klima sistemleri,
 • Sıcak su tankları ve ısıtıcılar,
 • Duş başlıkları ve musluklar,
 • Soğutma kuleleri,
 • Havuzlar ve jakuziler,
 • Su dağıtıcıları ve nemlendiriciler,

Lejyoner hastalığı, doğrudan insanlar arasında bulaşmaz. Hastalığın bulaşma riskini azaltmak için su sistemlerinin düzenli olarak temizlenmesi, klorlanması ve bakımının yapılması önemlidir.

Lejyoner Hastalığından Nasıl Korunur?

Lejyoner hastalığı, Legionella pneumophila adlı bakterinin neden olduğu ciddi bir akciğer enfeksiyonudur. Bu bakteri, genellikle su sistemlerinde bulunur ve insanlar bu bakteriyi soluyarak enfekte olurlar. Lejyoner hastalığından korunmak için alınabilecek bazı önlemler şunlardır;

Legionella bakterisinin üremesini önlemek için su sistemlerinin düzenli olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi önemlidir. Bu, özellikle halka açık alanlarda, otellerde ve hastanelerde büyük önem taşır.

Legionella bakterisi sıcak su sistemlerinde üreyebilir. Bu nedenle, sıcak su tanklarının ve borularının iyi izole edilmesi ve düzenli olarak bakımının yapılması önemlidir.

Legionella bakterisi, klima sistemlerinde de bulunabilir. Klima sistemlerinin düzenli olarak temizlenmesi ve bakımının yapılması, lejyoner hastalığından korunmak için önemlidir.

Duş başlıkları ve musluklar, Legionella bakterisinin insanlara bulaşabileceği alanlardır. Bu nedenle, bu ekipmanların düzenli olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gerekmektedir.

Lejyoner hastalığından korunmanın en önemli yolu, kişisel hijyen kurallarına dikkat etmektir. Ellerin düzenli olarak yıkanması ve temiz su kullanılması, hastalığın yayılmasını önlemeye yardımcı olacaktır.

Lejyoner Hastalığının Tanısı Nasıl Konur?

Lejyoner hastalığının tanısı, hastanın semptomları, tıbbi geçmişi ve yapılan laboratuvar testleri ile konur. Tanı için kullanılan yöntemler şunlardır;

Doktor, hastanın akciğerlerini dinleyerek anormal seslerin varlığını kontrol eder. Bu, lejyoner hastalığının belirtileri arasında yer alır.

Göğüs röntgeni veya bilgisayarlı tomografi (BT) taraması, hastanın akciğerlerinde enfeksiyonun varlığını gösteren anormal alanları tespit etmek için kullanılabilir.

Kan ve idrar testleri, Legionella bakterisinin varlığını tespit etmek için kullanılabilir. Ayrıca, balgam kültürü de bakterinin varlığını doğrulamak için kullanılabilir.

İdrar örneğinde Legionella bakterisinin antijenlerini tespit etmek için kullanılır. Bu test, hastalığın erken dönemlerinde tanı koymaya yardımcı olabilir.

Lejyoner Tedavisi Nasıl Yapılır?

Lejyoner hastalığı tedavisi, enfeksiyonun şiddetine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Genellikle, aşağıdaki tedavi yöntemleri kullanılır;

 • Lejyoner hastalığının tedavisinde en yaygın kullanılan ilaçlar, makrolid ve kinolon grubu antibiyotiklerdir. Bu ilaçlar, Legionella bakterisini öldürerek enfeksiyonun kontrol altına alınmasını sağlar.
 • Ciddi lejyoner hastalığı olan hastalar, genellikle hastanede tedavi edilir. Bu hastalar, oksijen tedavisi, intravenöz sıvılar ve gerektiğinde solunum desteği alabilirler.
 • Hastaların çoğu, antibiyotik tedavisine başladıktan sonra birkaç gün içinde iyileşme belirtileri gösterir. Ancak, tam iyileşme süreci birkaç hafta sürebilir.
 • Lejyoner hastalığı, akciğerlerin yanı sıra diğer organları da etkileyebilir. Bu nedenle, doktorlar hastanın durumunu yakından takip eder ve gerekli tedavi yöntemlerini uygular.

Lejyoner hastalığından korunmak için su sistemlerinin düzenli bakımı, kişisel hijyen ve klima sistemlerinin temizliği önemlidir. Hastalığın tanısı, laboratuvar testleri ve radyolojik görüntüleme ile konur. Tedavide ise antibiyotikler kullanılır ve gerektiğinde hastanede tedavi uygulanır.

Türkiye’de Lejyoner Hastalığı Tedavi Fiyatları

Türkiye sağlık alanında yaptığı yatırımlar ve çalışmalar ile dünyaya adını duyurmayı başarmıştır. Özellikle tanı ve tedavi işlemlerinde kullanılan son teknolojik cihazlar birçok hastalığa umut ışığı olmuştur. Bununla birlikte Türkiye’ye yapılan sağlık turizminde artış görülmüştür. 

 • Hastanelerin büyük, temiz, ferah ve teknolojik aletler bakımında tam donanımlı olması,
 • Türk doktorların alanında uzman, başarılı ve yetenekli olması,
 • Hemşirelerin ve hasta bakıcıların güler yüzlü ve şefkatli olması,
 • Sorulan soruların hızlı ve doğru bir şekilde yanıtlar bulması,
 • Hasta ile ilgilenen aracı firma da dahil olmak üzere tüm personelin sabırlı ve anlayışlı olması,
 • Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikleri ile tatil imkanı sunuyor olması,
 • Ulaşımın kolay olması,
 • Tanı, tedavi, barınma, yeme, içme, giyinme, tatil gibi ihtiyaçların uygun fiyata karşılanabiliyor olması,

gibi durumlar tercih sebepleri arasında gösterilmektedir. Türkiye’de Lejyoner Hastalığı Tedavi Fiyatları ile ilgili, Türkiye’ye gelmek isteyen hasta ve hasta yakınlarının araştırma yaptıklarını görebiliyoruz. Fakat bu aşamada net bir fiyat bilgisi vermek doğru olmayacaktır. Hastalığın türü, evresi, tanılama süreci, tedavi süreci, Türkiye’de kalış süreci gibi bir çok etken fiyat konusunu etkilemektedir. Daha ayrıntılı fiyat bilgisine ulaşmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca tedavi olmak için Türkiye’ye bizim aracılığımız ile gelmeniz halinde tarafımızdan konsolosluğa gönderilen davet mektubu ile vize başvuru işlemlerinizi kolaylaştırabiliriz.

Source :

Yorum yapın