WhatsApp +90312 963 1400 [email protected]

Kemik İliği Nakli (Kök Hücre Nakli) Nedir?

Kemik iliği nakli (kök hücre nakli), günümüzde birçok hastalığın tedavisinde başarılı sonuçlar elde edilen ve tıp dünyasında oldukça önemli bir yere sahip olan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem, özellikle kanser gibi hayati tehlike arz eden hastalıklarda umut ışığı olarak görülmektedir. Kemik iliği nakli, hastanın kendi kök hücrelerinin veya uygun bir donörün kök hücrelerinin hastaya nakledilmesi işlemidir. Bu sayede hastanın bağışıklık sistemi yeniden yapılandırılır ve hastalığın tedavisi sağlanır. Sizler için kaleme aldığımız bu makalede, kemik iliği nakli nedir, hangi hastalıklarda uygulanır ve nakil sürecinde hücrelerin toplanması nasıl gerçekleştirilir gibi konulara değineceğiz.

Kemik İliği Nakli Nedir?

Kemik iliği nakli, hastanın kendi kök hücrelerinin (otolog nakil) veya uygun bir donörün kök hücrelerinin (allojenik nakil) hastaya nakledilmesi işlemidir. Kemik iliği, kırmızı ve beyaz kan hücreleri ile trombositlerin üretildiği ve vücudun bağışıklık sisteminin merkezi olarak kabul edilen bir dokudur. Kemik iliği nakli ile sağlıklı kök hücrelerin hastaya verilmesi sayesinde, hastanın bağışıklık sistemi yeniden yapılandırılır ve hastalığın tedavisi sağlanır.

Kemik İliği (Kök Hücre) Nakli Hangi Hastalıklarda Uygulanır?

Kemik iliği nakli, özellikle aşağıdaki hastalıkların tedavisinde uygulanmaktadır;

 • Akut ve kronik lösemi (kan kanseri),
 • Lenfoma (lenf bezi kanseri),
 • Multipl miyelom (plazma hücreleri kanseri),
 • Aplastik anemi (kemik iliğinin yetersiz çalışması),
 • Talasemi (kırmızı kan hücrelerinin yapısal bozukluğu),
 • Sickle hücre anemisi (kırmızı kan hücrelerinin şekil bozukluğu),
 • Bazı otoimmün hastalıklar (örneğin, lupus),
 • İmmün yetmezlik sendromları (örneğin, SCID),

Kemik İliği Naklinde (Kök Hücre Naklinde) Hücreler Nasıl Toplanır?

Kemik iliği naklinde kullanılacak olan kök hücreler, donörden veya hastanın kendisinden toplanabilir. Kök hücrelerin toplanması işlemi, genellikle aşağıdaki yöntemlerle gerçekleştirilir:

 • Kemik iliği aspirasyonu: Bu yöntemde, donörün kalça kemiğinden özel bir iğne ile kemik iliği örnekleri alınır. İşlem genellikle genel anestezi altında gerçekleştirilir ve yaklaşık 1 saat sürer.
 • Periferik kan kök hücre toplama (aferez): Bu yöntemde, donörün kollarından alınan kan, kök hücreleri ayırmak için bir makineden geçirilir ve geri kalan kan donöre geri verilir. İşlem öncesinde donörün kök hücre sayısını artırmak için ilaç tedavisi uygulanır. Aferez işlemi, genellikle 3-4 saat sürer ve birkaç gün boyunca tekrarlanabilir.
 • Kordon kanı kök hücre toplama: Bu yöntemde, yeni doğan bir bebeğin göbek kordonundan alınan kan, kök hücreler bakımından zengindir ve bu hücreler, uygun hastalara nakledilebilir. Kordon kanı kök hücre toplama işlemi, doğumdan hemen sonra gerçekleştirilir ve herhangi bir risk içermez.

Kemik İliği Nakli (Kök Hücre Nakli) Nasıl Yapılır?

Kemik iliği nakli, kök hücre nakli olarak da bilinen, çeşitli kanser türleri, kan hastalıkları ve bağışıklık sistemi bozuklukları için kullanılan bir tedavi yöntemidir. Kemik iliği, vücudun yeniden sağlıklı kan hücrelerini üretmesine yardımcı olan kök hücreler içerir. Kemik iliği nakli, hastanın kendi kök hücrelerini kullanarak (otolog nakil) veya başka bir kişiden alınan kök hücrelerle (allojenik nakil) gerçekleştirilebilir.

Kemik iliği nakli süreci şu adımları içerir;

Donör seçimi; Nakil yapılacak kök hücrelerin kaynağı belirlenir. Bu, hastanın kendi kök hücreleri, akraba donörler veya uluslararası kemik iliği veritabanlarından uyumlu bir donör olabilir.

Hazırlık; Hastanın kemik iliği nakline hazırlanması için yüksek doz kemoterapi ve/veya radyasyon terapisi uygulanır. Bu tedaviler, hastanın vücudundaki kanser hücrelerini veya hastalıklı kan hücrelerini öldürmeye ve kemik iliği nakli için yer açmaya yardımcı olur.

Kök hücre toplama; Donörden kök hücrelerin toplanması işlemi gerçekleştirilir. Bu, genellikle bir kan bağışı sürecine benzer şekilde yapılan periferik kök hücre toplama yöntemiyle veya daha az yaygın olarak, donörün kalça kemiğinden kök hücrelerin alındığı kemik iliği toplama yöntemiyle yapılır.

Kök hücre infüzyonu; Toplanan kök hücreler, hastanın kan dolaşımına verilir. Kök hücreler, hastanın kemik iliğine yerleşerek yeni ve sağlıklı kan hücrelerinin üretimine başlar.

Kemik İliği (Kök Hücre) Naklinin Aşamaları Nelerdir?

Kemik iliği nakli süreci, şu aşamalardan oluşur;

 • Hastanın nakil için uygunluğu değerlendirilir ve tedavi planı oluşturulur.
 • Uygun bir donör bulunması süreci gerçekleştirilir.
 • Hastanın vücudu, nakil için hazırlanır. Bu aşamada yüksek doz kemoterapi ve/veya radyasyon terapisi uygulanır.
 • Donörden kök hücrelerin toplanması işlemi yapılır.
 • Toplanan kök hücreler, hastanın kan dolaşımına verilir.
 • Kök hücrelerin hastanın kemik iliğine yerleşerek yeni kan hücrelerini üretmesi ve hastanın sağlık durumunun düzelmesi süreci takip edilir.
 • Hastanın nakil sonrası süreçte yaşadığı sorunlar ve komplikasyonlarla başa çıkabilmesi için gerekli destek ve takip sağlanır.

Kemik İliği Nakli (Kök Hücre Nakli) Sonrası Görülebilecek Sorunlar Nelerdir?

Kemik iliği nakli sonrası karşılaşılabilecek bazı sorunlar şunlardır;

 • Nakil sonrası dönemde hastaların bağışıklık sistemi zayıfladığından enfeksiyon riski artar.
 • Allojenik nakillerde görülen bir komplikasyon olan GVHD, donör kök hücrelerinin hastanın sağlıklı dokularına saldırması sonucu ortaya çıkar.
 • Yüksek doz kemoterapi ve radyasyon terapisi, organlarda hasara yol açabilir.
 • Kemik iliği nakli sonrası dönemde kanama ve anemi riski artar.
 • Hastalığın tekrar ortaya çıkması ve tedaviye dirençli hale gelmesi mümkündür.
 • Nakil sonrası dönemde, hormonal dengesizlikler, kısırlık ve ikincil kanserler gibi geç dönem etkiler yaşanabilir.

Kemik iliği nakli sonrası dönemde hastaların, doktorlarının önerilerine uymaları ve düzenli kontrollerini yaptırmaları, yaşanabilecek sorunların erken tespit edilmesi ve başarılı bir iyileşme süreci için önemlidir.

Kemik İliği Çeşitleri Nelerdir?

Kemik iliği, insan vücudunda bulunan ve kan hücrelerinin üretildiği yumuşak, süngerimsi bir doku olarak tanımlanır. Kemik iliği, alyuvarlar, akyuvarlar ve trombositler gibi kan hücrelerinin sürekli olarak üretildiği bir merkezdir. Bu hücreler, vücudun oksijen taşınması, enfeksiyonlarla mücadele ve kanın pıhtılaşması gibi önemli fonksiyonlarını yerine getirir. Kemik iliği, iki ana çeşide ayrılır: kırmızı kemik iliği ve sarı kemik iliği.

 1. Kırmızı Kemik İliği

Kırmızı kemik iliği, hematopoietik kök hücrelerin sürekli olarak kan hücrelerine dönüştüğü ve kan hücrelerinin üretildiği bölgedir. Kırmızı kemik iliği, genellikle düz ve uzun kemiklerin içinde bulunur. Özellikle omurga, kaburga, kafatası, pelvis ve sternum gibi kemiklerde yoğundur. Kırmızı kemik iliği ismini, içinde bulunan bol miktarda kan hücresi ve damarlardan alır. Kırmızı kemik iliği, aşağıdaki hücrelerin üretiminden sorumludur:;

 • Alyuvarlar (eritrositler),
 • Akyuvarlar (lökositler),
 • Trombositler (sitoplazmik parçacıklar),
 1. Sarı Kemik İliği

Sarı kemik iliği, daha çok yağ hücrelerinden oluşan ve enerji depolama görevi gören bir kemik iliği türüdür. Uzun kemiklerin orta kısmında (diyafragma) ve düz kemiklerin dış kısmında bulunur. Sarı kemik iliği, adını içinde bulunan yağ hücrelerinin (adipositler) sarı renkte olmasından alır. Kırmızı kemik iliği ile karşılaştırıldığında, sarı kemik iliği kan hücresi üretimi konusunda daha az aktiftir. Bununla birlikte, vücudun enerji ihtiyacını karşılamak için yağ hücrelerini kullanır ve yaralanma veya enfeksiyon durumlarında kırmızı kemik iliğine dönüşebilir.

Kısacası, kemik iliği iki ana türe ayrılır: kırmızı kemik iliği ve sarı kemik iliği. Kırmızı kemik iliği, kan hücrelerinin üretildiği ve vücudun oksijen taşınması, bağışıklık ve kan pıhtılaşması gibi önemli işlevlerini yerine getiren hücrelerin bulunduğu bölgedir. Sarı kemik iliği ise enerji depolama görevi gören ve daha az aktif olan bir kemik iliği türüdür. Her iki kemik iliği türü de insan vücudunun sağlıklı bir şekilde çalışması için önemlidir.

Türkiye’de Kemik İliği Nakli Tedavi Fiyatları

Türkiye sağlık alanında yaptığı yatırımlar ve çalışmalar ile dünyaya adını duyurmayı başarmıştır. Özellikle tanı ve tedavi işlemlerinde kullanılan son teknolojik cihazlar birçok hastalığa umut ışığı olmuştur. Bununla birlikte Türkiye’ye yapılan sağlık turizminde artış görülmüştür. 

 • Hastanelerin büyük, temiz, ferah ve teknolojik aletler bakımında tam donanımlı olması,
 • Türk doktorların alanında uzman, başarılı ve yetenekli olması,
 • Hemşirelerin ve hasta bakıcıların güler yüzlü ve şefkatli olması,
 • Sorulan soruların hızlı ve doğru bir şekilde yanıtlar bulması,
 • Hasta ile ilgilenen aracı firma da dahil olmak üzere tüm personelin sabırlı ve anlayışlı olması,
 • Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikleri ile tatil imkanı sunuyor olması,
 • Ulaşımın kolay olması,
 • Tanı, tedavi, barınma, yeme, içme, giyinme, tatil gibi ihtiyaçların uygun fiyata karşılanabiliyor olması,

gibi durumlar tercih sebepleri arasında gösterilmektedir. Türkiye’de Kemik İliği Nakli Tedavi Fiyatları ile ilgili, Türkiye’ye gelmek isteyen hasta ve hasta yakınlarının araştırma yaptıklarını görebiliyoruz. Fakat bu aşamada net bir fiyat bilgisi vermek doğru olmayacaktır. Hastalığın türü, evresi, tanılama süreci, tedavi süreci, Türkiye’de kalış süreci gibi bir çok etken fiyat konusunu etkilemektedir. Daha ayrıntılı fiyat bilgisine ulaşmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca tedavi olmak için Türkiye’ye bizim aracılığımız ile gelmeniz halinde tarafımızdan konsolosluğa gönderilen davet mektubu ile vize başvuru işlemlerinizi kolaylaştırabiliriz.

Source :

Yorum yapın