WhatsApp +90312 963 1400 [email protected]

Karaciğer Abseleri

Karaciğer abseleri, karaciğer dokusunda iltihaplı bir alanın oluşması ve bu bölgede irin birikmesi ile karakterize ciddi bir sağlık sorunudur. Bu durum, çeşitli enfeksiyonlar, travmalar veya bağışıklık sistemini zayıflatan hastalıklar sonucu ortaya çıkabilir. Karaciğer abseleri, ciddi komplikasyonlara yol açabileceği için erken teşhis ve tedavi oldukça önemlidir. Sizler için kaleme aldığımız bu yazıda, karaciğer absesinin ne olduğu, çeşitleri ve belirtileri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Karaciğer Absesi Nedir?

Karaciğer absesi, karaciğerde enfeksiyon kaynaklı iltihap ve irin birikimi ile oluşan bir kavite oluşumudur. Bu durum, karaciğerin normal işlevlerini yerine getirememesine ve hastanın genel sağlık durumunun kötüleşmesine yol açar. Karaciğer absesinin nedenleri arasında bakteriyel, paraziter veya mantar enfeksiyonları, karaciğer yaralanmaları ve bağışıklık sistemi zayıflığı bulunmaktadır. Karaciğer absesi, genellikle antibiyotik ve drenaj tedavisi ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilir.

Karaciğer Absesi Çeşitleri Nelerdir?

Karaciğer absesleri, etken organizmalara göre sınıflandırılabilir. Başlıca karaciğer absesi çeşitleri şu şekilde sıralanabilir;

Piyojenik Karaciğer Absesi: En sık görülen karaciğer absesi türüdür ve genellikle bakteriyel enfeksiyonlar sonucu oluşur. Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae ve Staphylococcus aureus gibi bakteriler bu abses türünün en yaygın nedenlerindendir.

Amebik Karaciğer Absesi: Entamoeba histolytica adlı parazitin neden olduğu amebiyaz hastalığının bir komplikasyonu olarak ortaya çıkar. Bu tür absesler, özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha yaygındır.

Fungal Karaciğer Absesi: Mantar enfeksiyonları sonucu oluşan karaciğer absesleri nadiren görülür ve genellikle bağışıklık sistemi zayıflamış hastalarda ortaya çıkar.

Piyojenik Karaciğer Absesi Belirtileri Nelerdir?

Piyojenik karaciğer absesi belirtileri, enfeksiyonun şiddetine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. En yaygın belirtiler şu şekilde açıklanabilir;

 • Ateş ve titreme,
 • Karın ağrısı, özellikle sağ üst kadranda,
 • İştah kaybı ve kilo kaybı,
 • Halsizlik ve yorgunluk,
 • Bulantı ve kusma,
 • Sarılık (cilt ve gözlerin sararması),
 • Karaciğer bölgesinde hassasiyet veya şişlik,

Piyojenik karaciğer absesi belirtileri, diğer karaciğer hastalıklarıyla benzerlik gösterdiği için doğru teşhis için kapsamlı bir değerlendirme gereklidir. Eğer bu belirtilerden herhangi biri yaşanıyorsa, vakit kaybetmeden bir sağlık uzmanına başvurmak önemlidir.

Piyojenik Karaciğer Absesi Tanısı Nasıl Konur?

Piyojenik karaciğer absesi, karaciğerde bakteriyel enfeksiyon nedeniyle oluşan iltihaplı bir kitle oluşumudur. Bu durumun tanısı, hastanın semptomları, fizik muayene bulguları ve laboratuvar testleri ile konur. Piyojenik karaciğer absesi tanısı için kullanılan yöntemler şu şekildedir;

Hasta şikayetleri ve doktorun fizik muayenesi, karaciğer absesi şüphesi için önemli ipuçları sağlar. Ateş, titreme, karın ağrısı, halsizlik, iştahsızlık ve kilo kaybı gibi belirtiler gözlemlenir.

Kan testleri, enfeksiyonun varlığını ve ciddiyetini tespit etmek için yapılır. Beyaz kan hücreleri (lökosit) sayısı ve C-reaktif protein (CRP) seviyeleri gibi belirteçler, enfeksiyonun varlığına işaret edebilir.

Ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi görüntüleme yöntemleri, karaciğerdeki absesi tespit etmek ve yerini belirlemek için kullanılır. Ayrıca, bu yöntemler sayesinde absesin büyüklüğü ve yayılımı da değerlendirilir.

Abses içeriğinin örneklenmesi ve mikrobiyolojik analiz için iğne aspirasyonu yapılabilir. Bu işlem, absesin etken mikroorganizmasını tespit etmeye ve uygun antibiyotik tedavisini seçmeye yardımcı olur.

Piyojenik Karaciğer Absesi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Piyojenik karaciğer absesi tedavisi, enfeksiyonun nedenine ve şiddetine bağlı olarak değişir. Genel olarak, tedavi süreci aşağıdaki yöntemleri içerebilir;

İlk olarak, hastaya geniş spektrumlu antibiyotikler verilir. Daha sonra, iğne aspirasyonu ile elde edilen örneklerin mikrobiyolojik analizi sonucunda, etken mikroorganizmaya duyarlı olan daha spesifik antibiyotiklere geçilir. Antibiyotik tedavisi, hastanın durumuna bağlı olarak birkaç hafta sürebilir.

Büyük veya komplike abseler için, iğne aspirasyonu veya cerrahi drenaj yöntemleri kullanılabilir. Bu işlemler, abses içeriğinin boşaltılmasını ve enfeksiyonun kontrol altına alınmasını sağlar.

Nadir durumlarda, özellikle absesin cerrahi olarak çıkarılması gereken komplikasyonlar geliştiğinde, cerrahi müdahale gerekebilir.

Amip Karaciğer Absesi Belirtileri Nelerdir?

Amip karaciğer absesi, Entamoeba histolytica adlı protozoonun neden olduğu bir enfeksiyon sonucu meydana gelir. Bu tür abselerin belirtileri, piyojenik karaciğer absesi belirtilerine benzer olabilir, ancak bazı özel belirtiler de gözlemlenebilir. Amip karaciğer absesi belirtileri şu şekildedir;

 • Ateş ve titreme,
 • Karın ağrısı,
 • Halsizlik ve iştahsızlık,
 • Deri altı nodülleri,
 • Solunum belirtileri,
 • Karaciğer büyümesi,

Amip karaciğer absesi şüphesi durumunda, hastanın öyküsü, seyahat geçmişi ve laboratuvar testleri (kan testleri, dışkı örnekleri, vb.) önemli rol oynar. Tedavi süreci genellikle amip karaciğer absesi için özel olarak etkili olan ilaçlar ve gerekli durumlarda drenaj yöntemlerini içerir.

Amip Karaciğer Absesi Tanısı Nasıl Konur?

Amip karaciğer absesi, amipli dizanteri olarak da bilinen Entamoeba histolytica parazitinin neden olduğu bir enfeksiyon sonucu karaciğerde oluşan iltihaplı bir alanın oluşmasıdır. Bu durum, karaciğerin normal işlevlerini yerine getirememesine ve hastanın yaşam kalitesinin düşmesine neden olabilir. Amip karaciğer absesi tanısı koymak için çeşitli yöntemler kullanılır. Bu yöntemlerin bazıları şu şekildedir;

Amip karaciğer absesi olan hastalar genellikle karın ağrısı, ateş, kilo kaybı, iştahsızlık ve halsizlik gibi belirtiler gösterir. Bu belirtiler, doktorun hastalığı tespit etmesine yardımcı olur.

Doktor, hastanın karaciğerini ve karın bölgesini muayene ederek hassasiyet, şişlik ve karaciğerin büyüklüğünde artış gibi anormallikleri tespit edebilir.

Amip karaciğer absesi tanısı için kan testleri ve dışkı örnekleri alınarak incelenir. Kan testleri, beyaz kan hücre sayısında artış, karaciğer enzimlerinde yükselme ve anemi gibi anormallikleri gösterebilir. Dışkı örneklerinde ise Entamoeba histolytica parazitinin varlığı araştırılır.

Amip karaciğer absesi tanısında ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MR) gibi görüntüleme yöntemleri kullanılır. Bu yöntemler, karaciğerdeki absesi ve çevreleyen dokuların durumunu göstererek, enfeksiyonun boyutunu ve yayılımını değerlendirmeye yardımcı olur.

Şüpheli durumlarda, tanıyı doğrulamak için karaciğer absesinden örnek alınarak mikroskop altında incelenebilir. Bu yöntem, amip karaciğer absesinin diğer karaciğer hastalıklarından ayırt edilmesine yardımcı olur.

Amip Karaciğer Absesi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Amip karaciğer absesi tedavisi, enfeksiyonun şiddetine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Tedavi yöntemleri şu şekilde sıralanabilir;

Amip karaciğer absesi tedavisinde genellikle metronidazol ve tinidazol gibi antiprotozoal ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlar, Entamoeba histolytica parazitini öldürerek enfeksiyonun kontrol altına alınmasını sağlar. İlaç tedavisi genellikle 7-10 gün sürer ve hastanın semptomlarının düzelmesine yardımcı olur.

Büyük veya komplike amip karaciğer abseslerinde, abses içindeki iltihaplı sıvının boşaltılması gerekebilir. Bu işlem, genellikle ultrasonografi veya BT eşliğinde gerçekleştirilen perkütan iğne aspirasyonu ile yapılır. Nadiren, cerrahi drenaj gerekebilir.

Amip karaciğer absesi tedavisinde, hastanın genel sağlık durumunu iyileştirmeye yönelik destekleyici tedavilere ihtiyaç duyulabilir. Bu tedaviler, ağrı kesiciler, ateş düşürücüler ve elektrolit dengesini düzenleyen ilaçlar içerebilir.

Amip karaciğer absesi komplikasyonları, karaciğer yetmezliği, kanama ve enfeksiyonun diğer organlara yayılması gibi ciddi durumları içerebilir. Bu komplikasyonlar, uygun ilaç tedavileri ve gerekli durumlarda cerrahi müdahale ile yönetilir.

Amip karaciğer absesi tedavisi, erken tanı ve uygun tedavi ile genellikle başarılıdır. Ancak, tedavi sürecinde hastaların doktor tavsiyelerine ve ilaç kullanımına dikkat etmeleri önemlidir. Tedavi tamamlandıktan sonra da düzenli kontroller ve gerekli durumlarda görüntüleme yöntemleri ile karaciğerin durumu takip edilmelidir.

Türkiye’de Karaciğer Absesi Tedavi Fiyatları

Türkiye sağlık alanında yaptığı yatırımlar ve çalışmalar ile dünyaya adını duyurmayı başarmıştır. Özellikle tanı ve tedavi işlemlerinde kullanılan son teknolojik cihazlar birçok hastalığa umut ışığı olmuştur. Bununla birlikte Türkiye’ye yapılan sağlık turizminde artış görülmüştür. 

 • Hastanelerin büyük, temiz, ferah ve teknolojik aletler bakımında tam donanımlı olması,
 • Türk doktorların alanında uzman, başarılı ve yetenekli olması,
 • Hemşirelerin ve hasta bakıcıların güler yüzlü ve şefkatli olması,
 • Sorulan soruların hızlı ve doğru bir şekilde yanıtlar bulması,
 • Hasta ile ilgilenen aracı firma da dahil olmak üzere tüm personelin sabırlı ve anlayışlı olması,
 • Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikleri ile tatil imkanı sunuyor olması,
 • Ulaşımın kolay olması,
 • Tanı, tedavi, barınma, yeme, içme, giyinme, tatil gibi ihtiyaçların uygun fiyata karşılanabiliyor olması,

gibi durumlar tercih sebepleri arasında gösterilmektedir. Türkiye’de Karaciğer Absesi Tedavi Fiyatları ile ilgili, Türkiye’ye gelmek isteyen hasta ve hasta yakınlarının araştırma yaptıklarını görebiliyoruz. Fakat bu aşamada net bir fiyat bilgisi vermek doğru olmayacaktır. Hastalığın türü, evresi, tanılama süreci, tedavi süreci, Türkiye’de kalış süreci gibi bir çok etken fiyat konusunu etkilemektedir. Daha ayrıntılı fiyat bilgisine ulaşmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca tedavi olmak için Türkiye’ye bizim aracılığımız ile gelmeniz halinde tarafımızdan konsolosluğa gönderilen davet mektubu ile vize başvuru işlemlerinizi kolaylaştırabiliriz.

Source :

Yorum yapın