WhatsApp +90312 963 1400 [email protected]

Kanserde Tanı ve Tedavi Yöntemleri – Onkolojik Cerrahi – Meme Cerrahisi

Kanser, günümüzde dünya genelinde milyonlarca insanın yaşamını tehdit eden önemli bir sağlık sorunudur. Kanser tedavisinde başarı oranını artırmak ve hastaların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla sürekli geliştirilen tanı ve tedavi yöntemleri, bu alandaki bilimsel çalışmaların temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, onkolojik cerrahi ve özellikle meme cerrahisi, kanserle mücadelede kritik bir rol üstlenmektedir. Sizler için kaleme aldığımız bu yazımızda  meme kanseri ve cerrahi yöntemleri hakkında merak edilen sorulara yanıt vermeye çalışacağız.

Meme Cerrahisi Nedir?

Meme cerrahisi, meme kanseri veya diğer meme hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemlerin tümüne verilen isimdir. Meme kanseri tedavisinde cerrahi, kanserli hücrelerin vücuttan tamamen veya kısmen çıkarılması amacıyla uygulanır. Meme cerrahisi, hastalığın evresine, kanserin yayılımına ve hastanın genel sağlık durumuna göre farklı tekniklerle gerçekleştirilebilir.

Meme Cerrahisi Bölümünde Ne Yapılır?

Meme cerrahisi bölümünde, öncelikle hastanın durumuna göre uygun tanı yöntemleri uygulanarak kanserin evresi ve yayılımı belirlenir. Meme kanseri tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemler şu şekildedir;

Lumpektomi: Kanserli doku ve çevresindeki sağlıklı dokunun bir kısmının çıkarılması işlemidir. Bu yöntem, meme kanserinin erken evrelerinde tercih edilir.

Mastektomi: Meme kanserinin ilerlemiş evrelerinde uygulanan bu yöntemde, tüm meme dokusu çıkarılır.

Sentinel Lenf Düğümü Biyopsisi: Kanserin vücuttaki yayılımını belirlemek için kullanılan bu yöntemde, kanserli hücrelerin ilk olarak ulaştığı lenf düğümü çıkarılıp incelenir.

Aksiller Lenf Düğümü Disseksiyonu: Kanserin yayılımını kontrol altına almak amacıyla koltuk altındaki lenf düğümlerinin çıkarılması işlemidir.

Meme Cerrahisine Hangi Doktor Bakar?

Meme cerrahisi alanında uzmanlaşmış genel cerrahlar veya onkolojik cerrahlar, meme kanseri ve diğer meme hastalıklarının teşhis ve tedavisinde görev alır. Bu doktorlar, hastaların durumunu değerlendirerek uygun tedavi yöntemlerini belirler ve cerrahi işlemleri gerçekleştirir. Meme cerrahisi konusunda deneyimli ve uzman bir doktor ile çalışmak, hastaların tedavi sürecinde daha iyi sonuçlar elde etmelerine yardımcı olacaktır.

Meme Cerrahı Kimdir?

Meme cerrahı, meme hastalıklarının tanı ve tedavisinde uzmanlaşmış bir cerrahtır. Genellikle genel cerrahi eğitimi aldıktan sonra meme hastalıkları ve cerrahisi konusunda ileri düzey eğitim ve deneyim kazanmışlardır. Meme cerrahları, benign (iyi huylu) ve malign (kötü huylu) meme hastalıklarının tanı ve tedavisinde önemli rol oynarlar.

Meme cerrahının görevleri arasında, hastaların fizik muayenesi, gerekli görüntüleme tetkiklerinin değerlendirilmesi, biyopsi işlemleri ve cerrahi tedaviler yer alır. Ayrıca meme cerrahları, meme kanseri tedavisinde önemli bir rol oynayan multidisipliner ekiplerle birlikte çalışarak, hastalara en uygun ve etkili tedavi planını oluştururlar.

Meme Cerrahisinde Biyopsi Yöntemleri

Meme biyopsisi, meme dokusundan örnek alarak hastalığın doğasını ve evresini belirlemeye yönelik yapılan bir işlemdir. Meme cerrahisinde kullanılan biyopsi yöntemleri kısaca şu şekildedir;

İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İİAB): Bu yöntemde, ince bir iğne yardımıyla şüpheli bölgeden hücre örnekleri alınır. İİAB, genellikle kistlerin tanısında ve sıvı alınması için kullanılır.

Kalın İğne Biyopsisi (KİB): KİB, daha kalın bir iğne kullanılarak yapılan bir biyopsi yöntemidir. Bu yöntemle, şüpheli bölgeden doku örnekleri alınarak patolojik inceleme için gönderilir. KİB, daha kesin tanılar elde etmek için tercih edilir.

Vakum Destekli Biyopsi: Bu yöntemde, şüpheli bölgeden daha geniş doku örnekleri alınabilir. Vakum destekli biyopsi, özellikle kalsifikasyonların değerlendirilmesi için kullanılır.

Eksizyonel Biyopsi: Eksizyonel biyopsi, şüpheli bölgenin tamamen veya büyük bir kısmının cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Bu yöntem, özellikle diğer biyopsi yöntemleri ile kesin tanı konulamayan durumlarda tercih edilir.

Meme Cerrahisinde Multidisipliner Yaklaşım

Meme hastalıkları ve özellikle meme kanseri tedavisinde multidisipliner yaklaşım, hastaların en uygun ve etkili tedaviyi almasını sağlamak için önemlidir. Multidisipliner ekip, meme cerrahı, medikal onkolog, radyasyon onkologu, patolog, radyolog, plastik cerrah, psikolog ve diğer destekleyici sağlık personelinden oluşur.

Multidisipliner yaklaşımın avantajları şunlardır;

 • Hastaların tedavi sürecinde daha bütüncül ve kapsamlı bir değerlendirme sağlanır.
 • Farklı disiplinlerden uzmanların bir araya gelmesi ile en uygun tedavi planı oluşturulur.
 • Hastaların fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik destek sağlanır.
 • Tedavi sürecinin takibi ve hastaların yaşam kalitesinin artırılması için ekip çalışması ile daha etkili sonuçlar elde edilir.

Meme cerrahisi alanında uzmanlaşmış cerrahlar, meme hastalıklarının tanı ve tedavisinde önemli bir rol oynarlar. Biyopsi yöntemleri ve multidisipliner yaklaşım sayesinde, hastaların en uygun ve etkili tedaviyi alması sağlanır.

Meme Cerrahisinde Meme Koruyucu Tedavi

Meme koruyucu tedavi, meme kanseri olan hastalarda kanserli dokuyu çıkarmak ve mümkün olduğunca normal meme dokusunu korumak amacıyla yapılan bir cerrahi yöntemdir. Bu tedavi, meme kanseri cerrahisinde önemli bir gelişme olarak kabul edilir ve hastaların yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olur.

Meme koruyucu tedavi, lumpektomi veya segmental rezeksiyon olarak da adlandırılır ve genellikle radyoterapi ile birlikte uygulanır. Bu tedavi, erken evre meme kanseri olan hastalar için idealdir, çünkü kanserli hücrelerin çoğunu çıkarmak ve meme şeklini korumak mümkündür.

Meme koruyucu tedavinin avantajları şunlardır;

 • Estetik açıdan daha iyi sonuçlar oluşturur. Meme koruyucu tedavi, hastaların meme şeklini ve büyüklüğünü korumasına yardımcı olarak, daha doğal bir görünüm sağlar.
 • Daha kısa iyileşme süreci.  Meme koruyucu tedavi, daha az invaziv bir yöntem olduğu için iyileşme süreci genellikle daha kısa ve daha az ağrılıdır.
 • Psikolojik faydalar sağlar. Meme koruyucu tedavi, hastaların memelerini koruyarak, özgüven ve yaşam kalitesini olumlu yönde etkiler.

Meme Cerrahisinde Sentinel/ Bekçi Lenf Bezini Bulma Yöntemi

Sentinel lenf bezi, meme kanserinin yayılma olasılığının en yüksek olduğu ilk lenf bezi olarak tanımlanır. Sentinel lenf bezi biyopsisi, meme kanseri cerrahisinde kullanılan önemli bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde, kanserin diğer lenf bezlerine yayılıp yayılmadığı tespit edilebilir.

Sentinel lenf bezi biyopsisi, cerrahi öncesi yapılan radyoaktif madde veya mavi boyayla işaretlenmiş bir madde ile gerçekleştirilir. Bu işaretlenmiş madde, kanserli dokunun yakınına enjekte edilir ve lenfatik sisteme doğru ilerler. İşaretlenmiş madde, sentinel lenf bezine ulaştığında, cerrah bu bezleri kolayca bulabilir ve biyopsi için çıkarabilir.

Sentinel lenf bezi biyopsisinin avantajları şunlardır;

Daha az invaziv: Bu yöntem, tüm lenf bezlerinin çıkarılması gereken klasik yöntemlere göre daha az invazivdir.

Daha az komplikasyon riski: Sentinel lenf bezi biyopsisi, lenfödem gibi komplikasyon riskini azaltır.

Daha doğru evreleme: Sentinel lenf bezi biyopsisi, kanserin yayılımını ve evrelemesini daha doğru bir şekilde belirlemeye yardımcı olur.

Meme Cerrahisinde Mastektomi Yöntemi

Mastektomi, meme kanseri tedavisinde kullanılan cerrahi bir yöntemdir ve tüm meme dokusunun çıkarılmasını içerir. Mastektomi, genellikle ileri evre meme kanseri olan hastalar için uygulanır veya kanserin yayılma riski yüksek olduğunda tercih edilir.

Mastektomi türleri şunlardır;

 • Basit mastektomi. Bu yöntemde, tüm meme dokusu ve bazen lenf bezleri çıkarılır.
 • Modifiye radikal mastektomi. Bu yöntemde, tüm meme dokusu, yanındaki lenf bezleri ve bazen kas dokusu çıkarılır.
 • Radikal mastektomi. Bu yöntemde, tüm meme dokusu, lenf bezleri ve göğüs kasları çıkarılır. Günümüzde daha az tercih edilir.

Mastektominin avantajları şunlardır;

 • Mastektomi, kanserli hücrelerin tamamen çıkarılmasını sağlar ve nüks riskini azaltır.
 • Mastektomi yapılan hastaların çoğu, radyoterapiye ihtiyaç duymaz.
 • BRCA1 ve BRCA2 gibi genetik mutasyonları olan hastalar için mastektomi, kanser riskini önemli ölçüde azaltır.

Meme Cerrahisi Tedavi Fiyatları

Türkiye sağlık alanında yaptığı yatırımlar ve çalışmalar ile dünyaya adını duyurmayı başarmıştır. Özellikle tanı ve tedavi işlemlerinde kullanılan son teknolojik cihazlar birçok hastalığa umut ışığı olmuştur. Bununla birlikte Türkiye’ye yapılan sağlık turizminde artış görülmüştür. 

 • Hastanelerin büyük, temiz, ferah ve teknolojik aletler bakımında tam donanımlı olması,
 • Türk doktorların alanında uzman, başarılı ve yetenekli olması,
 • Hemşirelerin ve hasta bakıcıların güler yüzlü ve şefkatli olması,
 • Sorulan soruların hızlı ve doğru bir şekilde yanıtlar bulması,
 • Hasta ile ilgilenen aracı firma da dahil olmak üzere tüm personelin sabırlı ve anlayışlı olması,
 • Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikleri ile tatil imkanı sunuyor olması,
 • Ulaşımın kolay olması,
 • Tanı, tedavi, barınma, yeme, içme, giyinme, tatil gibi ihtiyaçların uygun fiyata karşılanabiliyor olması,

gibi durumlar tercih sebepleri arasında gösterilmektedir. Meme Cerrahisi Tedavi Fiyatları ile ilgili, Türkiye’ye gelmek isteyen hasta ve hasta yakınlarının araştırma yaptıklarını görebiliyoruz. Fakat bu aşamada net bir fiyat bilgisi vermek doğru olmayacaktır. Hastalığın türü, evresi, tanılama süreci, tedavi süreci, Türkiye’de kalış süreci gibi bir çok etken fiyat konusunu etkilemektedir. Daha ayrıntılı fiyat bilgisine ulaşmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca tedavi olmak için Türkiye’ye bizim aracılığımız ile gelmeniz halinde tarafımızdan konsolosluğa gönderilen davet mektubu ile vize başvuru işlemlerinizi kolaylaştırabiliriz.

Source :

Yorum yapın