WhatsApp +90312 963 1400 [email protected]

Hematoloji

Vimfay Uluslararası Sağlık Hizmetleri olarak anlaşmalı olduğumuz hastanelerin Hematoloji birimi ile birlikte, kan sağlığınızı korumak ve her türlü kan hastalığını en iyi şekilde tedavi etmek amacıyla yanınızdayız. Deneyimli hematologlarımız ve modern tıbbi ekipmanlarımızla, kanınıza dair her türlü ihtiyacınıza cevap veriyoruz.

Kan Hücrelerinin ve Hemoglobin Miktarının Ölçülmesi (Tam Kan Sayımı)

Kanınızın hücresel bileşimini ve hemoglobin düzeyini değerlendirerek sağlık durumunuz hakkında önemli bilgiler sunuyoruz.

Hemoglobin Alt Tiplerinin Elektroforez ile Analizi

Hemoglobin alt tiplerini elektroforez yöntemi ile analiz ederek çeşitli genetik hastalıkların teşhisini sağlıyoruz.

Kanın Mikroskop Altında İncelenmesi (Periferik Yayma)

Kan örneklerinizi mikroskop altında detaylı olarak inceleyerek çeşitli kan hastalıklarını teşhis ediyoruz.

Kemik İliğinin İncelenmesi (Kemik İliği Aspirasyonu ve Biyopsisi)

Kemik iliği incelemeleri ile kansızlık gibi durumların nedenlerini belirleyerek uygun tedavi planları oluşturuyoruz.

Demir, Vitamin B12 ve Folik Asit Düzeylerinin İncelenmesi

Kan yapımı için gerekli olan demir, B12 vitamini ve folik asit düzeylerinizi değerlendirerek eksiklikleri tespit ediyoruz.

Kan Pıhtılaşmasının Tetkik Edilmesi (Trombosit Hastalıkları)

Kan pıhtılaşma sürecini inceleyerek pıhtılaşma sorunlarını tespit ediyor ve tedavi ediyoruz.

Kan Hücrelerinin İşlevleri ve Yaşam Süreleri ile İlişkili Testler

Kan hücrelerinin işlevlerini ve yaşam sürelerini değerlendirerek kan sağlığınızı analiz ediyoruz.

Kansızlık (Anemi)

Kansızlık gibi durumların nedenlerini belirleyerek uygun tedavi yaklaşımları sunuyoruz.

Kan Hastalıkları, Lenfoma ve Lösemiler

Tüm kan hastalıklarının tanı ve tedavisini gerçekleştirerek sizin sağlığınıza odaklanıyoruz.

Hematoloji birimi olarak amacımız, kan sağlığınızı korumak ve her türlü kan hastalığını en iyi şekilde tedavi etmektir. Sizlerin sağlığı için buradayız.