WhatsApp +90312 963 1400 [email protected]

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Vimfay Uluslararası Sağlık Hizmetleri olarak anlaşmalı olduğumuz hastanelerin Halk Sağlığı Anabilim Dalı bölümlerinde, uzman kadrolar ve modern teknolojik altyapılarla en üst düzeyde sağlık hizmeti sunmaktan gurur duyuyoruz. Halk Sağlığı Anabilim Dalı, toplumun sağlığını koruma, hastalıkları önleme ve genel sağlık düzeyini yükseltme amacıyla çalışan bir ana bilim dalıdır.

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Nedir? 

Halk Sağlığı, toplumun sağlık düzeyini geliştirme odaklı bir disiplindir. Bu anabilim dalı, hastalıkların önlenebilir risk faktörlerini tespit eder, sağlığı teşvik eder, hastalık ve salgınları kontrol ederken aynı zamanda çevre sağlığını da gözetir.

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Hangi Hastalıklara Bakar? 

Halk sağlığı, geniş bir yelpazede hastalıklara ve sağlık sorunlarına odaklanır. 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Salgınlar: Halk sağlığı uzmanları, bulaşıcı hastalıkların yayılımını engellemek ve salgınları kontrol altına almak için tedbirler alır. Ayrıca aşı programları ve sağlık eğitimi ile toplumu koruma altına alır.

Kronik Hastalıklar: Kalp hastalığı, diyabet, obezite gibi kronik hastalıkların risk faktörlerini tespit ederek, toplumu bu risklere karşı bilinçlendirir ve önlemler alır.

Beslenme ve Fiziksel Aktivite: Sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin teşviki, obezite, diyabet ve kardiyovasküler hastalıkları önlemeye yardımcı olur.

Çevre Sağlığı: Halk sağlığı uzmanları, toplumun yaşadığı çevrenin sağlığa etkilerini değerlendirir ve çevre sağlığına yönelik tedbirler alır.

Bağımlılık ve Madde Kullanımı: Alkol, tütün ve uyuşturucu madde kullanımının toplum sağlığına etkilerini azaltmaya yönelik programlar geliştirir.

Sağlık Eğitimi ve Farkındalık: Halk sağlığı, toplumun sağlıkla ilgili bilinç düzeyini yükseltmek için eğitim programları ve kampanyalar düzenler.

Sağlık Politikaları: Sağlık politikalarını oluşturur ve uygular. Toplumun sağlık hizmetlerine erişimi, kalitesi ve eşitliği sağlama amacı taşır.

Halk Sağlığı Anabilim Dalı, toplumun genel sağlığını koruma ve geliştirme amacıyla çok yönlü çalışmalar yürüten kritik bir alandır. Sağlık turizmi bağlamında, halk sağlığı alanındaki uzmanlarımızın sağladığı hizmetleri inceleyerek sağlığınızı en üst düzeyde tutma yolunda adımlar atabilirsiniz.