WhatsApp +90312 963 1400 [email protected]

Frengi Hastalığı

Frengi hastalığı, tıp dünyasında ciddi sonuçlar doğurabilen ve dünya genelinde yaygın olarak görülen bir enfeksiyon hastalığıdır. Özellikle cinsel yolla bulaşan hastalıklar arasında önemli bir yere sahip olan frengi, tedavi edilmediği takdirde kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürebilir ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Sizler için kaleme aldığımız bu yazımızda, frengi hastalığının ne olduğu, nasıl bulaştığı ve çeşitleri hakkında bilgi vereceğiz.

Frengi Hastalığı Nedir?

Frengi hastalığı, Treponema pallidum adı verilen bir bakterinin neden olduğu, bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır. Tarih boyunca pek çok insanın hayatını etkileyen bu hastalık, çeşitli belirtilerle kendini gösterir ve zamanında tedavi edilmediği takdirde kalıcı hasarlara neden olabilir. 

Frengi, dört farklı evreye ayrılır ve her evrede farklı semptomlar görülür. İlk evrede şankr adı verilen ağrısız yaralar oluşurken, ikinci evrede döküntüler ve diğer belirtiler ortaya çıkar. Üçüncü evrede ise hastalık belirti göstermeyebilir, ancak dördüncü evrede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Frengi Nasıl Bulaşır?

Frengi hastalığı, genellikle cinsel yolla bulaşır. Cinsel ilişki sırasında, enfekte olan kişinin cilt veya mukozal yüzeyleri ile sağlıklı kişi arasında mikroorganizma alışverişi gerçekleşir ve böylece hastalık bulaşır. Ayrıca, enfekte annelerden doğum sırasında bebeklere de bulaşma riski bulunmaktadır. Nadiren de olsa, kan transfüzyonları veya organ nakilleri gibi durumlarla da frengi bulaşabilir. Ancak hastalığın sosyal temas, havlu, tuvalet gibi ortak kullanım alanlarından bulaşma riski yoktur.

Frenginin Çeşitleri Nelerdir?

Frengi hastalığı, belirtilerine ve seyrine göre dört ana evreye ayrılır:

Primer frengi; Hastalığın ilk evresidir ve bulaşmanın ardından 10-90 gün içinde şankr adı verilen ağrısız, sert ve yuvarlak yaraların oluşması ile kendini gösterir. Bu yaralar genellikle cinsel organlarda, anüste veya ağız içinde görülür.

Sekonder frengi; Primer evreden 2-8 hafta sonra başlar ve döküntüler, ateş, lenf bezi şişmesi gibi belirtilerle ortaya çıkar. Bu evrede hastalık, cilt ve mukozal yüzeylerde yayılır ve daha kolay bulaşır.

Latent frengi; Hastalığın üçüncü evresinde belirtiler ortadan kalkar ve hastalık sessiz bir döneme girer. Bu evre yıllarca sürebilir ve hastalık bulaşıcı olmaktan çıkar.

Tersiyer frengi;Hastalığın dördüncü ve en tehlikeli evresidir. Bu evrede hastalık, kalp, beyin, sinir sistemi ve kemikler gibi önemli organlara zarar verebilir. Bu evre, tedavi edilmeyen hastaların %15-40’ında görülür ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Frengi hastalığı, erken teşhis ve tedavi ile kontrol altına alınabilir ve kalıcı hasarların önüne geçilebilir. Bu nedenle, cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda bilinçli olmak ve düzenli sağlık kontrolleri yaptırmak önemlidir.

Frenginin Nedenleri Nedir?

Frengi, Treponema pallidum adlı bakterinin neden olduğu cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Frengi, cinsel ilişki sırasında cilt ve mukozalarda oluşan yaralar veya doku hasarı aracılığıyla bulaşır. Ayrıca, enfekte bir anne, hamilelik sırasında veya doğum sırasında hastalığı bebeğine geçirebilir; bu duruma konjenital frengi adı verilir.

Frenginin bulaşma yollarını ise kısaca şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Vajinal, anal veya oral cinsel ilişki sırasında enfekte bir partnerle temas
 • Enfekte bir anneden bebeğine geçiş
 • Nadiren, enfekte bir kişinin kanı ile temas (örneğin, iğne paylaşımı)

Frengi riskini artıran faktörler ise şu şekildedir;

 • Birden fazla cinsel partner
 • Korunmasız cinsel ilişki
 • HIV pozitif olmak
 • Cinsel yolla bulaşan başka bir enfeksiyonun varlığı

Frengi Hastalığının Aşamaları Nelerdir?

Frengi hastalığı, dört aşamada ilerler. Bunlar ise  primer, sekonder, latent ve tersiyer frengidir.

Primer Frengi: Hastalığın ilk aşamasıdır ve enfeksiyonun başlangıcından yaklaşık 3-4 hafta sonra ortaya çıkar. Bu aşamada, enfeksiyon bölgesinde ağrısız ve sert bir yara (şankr) oluşur. Şankr, genellikle cinsel organlarda, anüste veya ağızda görülür. Bu yaranın iyileşmesiyle birlikte, hastalık sekonder aşamaya geçer.

Sekonder Frengi: Bu aşamada, hastalık daha yaygın hale gelir ve vücutta döküntüler, ateş, yorgunluk, lenf bezlerinde şişme ve baş ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterir. Sekonder frengi belirtileri, tedavi edilmeden haftalar veya aylar sürebilir ve ardından latent aşamaya geçer.

Latent Frengi: Bu aşama, belirti ve semptomların yok olduğu ve hastalığın aktif olmadığı dönemdir. Latent frengi, aylar veya yıllar sürebilir. Bazı insanlar bu aşamada kalmaya devam ederken, diğerleri hastalığın son aşamasına geçer.

Tersiyer Frengi: Hastalığın en ciddi ve son aşamasıdır. Bu aşamada, frengi beyin, sinir sistemi, kalp, damarlar, karaciğer, kemikler ve eklemler gibi organlara zarar verebilir. Tersiyer frengi, tedavi edilmemiş bireylerde ölümcül komplikasyonlara yol açabilir.

Frengi Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Frengi hastalığı aşamalarına göre farklı belirtiler gösterir. Her aşamanın belirtileri ise kısaca şu şekilde sıralanabilir;

Primer Frengi Belirtileri

 • Ağrısız ve sert şankr adı verilen yara
 • Şankr etrafında şişmiş lenf bezleri

Sekonder Frengi Belirtileri:

 • Vücutta döküntüler (genellikle avuç içi ve ayak tabanında başlar)
 • Ateş, yorgunluk ve halsizlik
 • Lenf bezlerinde şişme
 • Baş ağrısı ve kas ağrısı
 • Boğaz ağrısı ve yutma güçlüğü
 • Saç dökülmesi
 • İştahsızlık ve kilo kaybı

Latent Frengi Belirtileri:

 • Belirti ve semptomların yokluğu

Tersiyer Frengi Belirtileri:

 • Nörolojik sorunlar (baş ağrısı, zihinsel bozulma, felç, denge ve koordinasyon sorunları)
 • Kardiyovasküler komplikasyonlar (aort anevrizması, aort daralması)
 • Göz problemleri (görme kaybı, çift görme)
 • İç organlarda hasar ve iltihap
 • Kemik ve eklem deformasyonları

Frengi hastalığı, erken teşhis ve tedavi ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Eğer frengi şüphesi varsa, bir sağlık uzmanına başvurmak önemlidir.

Frengi Hastalığı Tanısı Nasıl Konur?

Frengi, Treponema pallidum adlı bakterinin neden olduğu cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur. Frengi hastalığı tanısı, hastanın belirtileri, tıbbi öyküsü ve laboratuvar testleri ile konulabilir. Frengi hastalığı tanısında izlenen adımlar kısaca şu şekildedir;

Frengi hastalığı, primer, sekonder, latent ve tersiyer olmak üzere dört evreye ayrılır. Bu evrelerde görülen belirtiler ve semptomlar incelenerek hastalığın varlığından şüphelenilebilir. Hastanın cinsel partnerleri, cinsel geçmişi ve korunma yöntemleri hakkında bilgi almak da önemlidir.

Doktor, hastanın vücudunda şankr adı verilen yaralar, döküntüler ve lenf bezlerinde şişmeler gibi frengi belirtilerini arayarak muayene eder.

Mikroskobik inceleme yapılır. Şankr yarasından alınan sıvı örneği, mikroskop altında Treponema pallidum bakterisinin varlığına bakılmak üzere incelenir.

Kan testleri yapılır. Hastanın kan örnekleri, frengi hastalığına karşı antikorların varlığını kontrol etmek için test edilir. VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) ve RPR (Rapid Plasma Reagin) testleri, frengi enfeksiyonunun ilk aşamalarında kullanılır. FTA-ABS (Fluorescent Treponemal Antibody Absorption) ve TPPA (Treponema pallidum Particle Agglutination) testleri ise daha spesifik ve duyarlıdır.

Frengi Hastalığı Tedavisinde Neler Yapılır?

Frengi hastalığının erken evrelerinde tedavi edilmesi önemlidir, aksi takdirde hastalık ilerleyerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Frengi tedavisinde genellikle şu yöntemler kullanılır;

Frengi hastalığının tedavisinde en yaygın kullanılan ilaç, penisilindir. Penisilin alerjisi olan hastalar için alternatif antibiyotikler de mevcuttur. Hastalığın evresine ve süresine bağlı olarak, doktorunuz tek bir enjeksiyon veya bir dizi enjeksiyon şeklinde penisilin reçete edebilir.

Tedavi sürecinde, hastanın düzenli olarak doktor kontrolüne gitmesi ve kan testlerini yaptırması önemlidir. Bu, tedavinin etkinliğini değerlendirmeye ve gerektiğinde tedavi planını değiştirmeye yardımcı olur.

Frengi hastalığı cinsel yolla bulaştığı için, hastanın cinsel partnerlerinin de tedavi edilmesi önemlidir. Bu, hastalığın yayılmasını önlemeye ve hastanın tekrar enfekte olmasını engellemeye yardımcı olur.

Frengi Hastalığını Önlemek İçin Neler Yapılabilir?

Frengi hastalığından korunmak için alınabilecek önlemleri sizler için kısaca şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Güvenli cinsel ilişki,
 • Cinsel partnerlerin sınırlandırılması,
 • Düzenli taramalar,
 • Açık iletişim
 • İğne paylaşımından kaçınmak,

Türkiye’de Frengi Hastalığı Tedavi Fiyatları

Türkiye sağlık alanında yaptığı yatırımlar ve çalışmalar ile dünyaya adını duyurmayı başarmıştır. Özellikle tanı ve tedavi işlemlerinde kullanılan son teknolojik cihazlar birçok hastalığa umut ışığı olmuştur. Bununla birlikte Türkiye’ye yapılan sağlık turizminde artış görülmüştür. 

 • Hastanelerin büyük, temiz, ferah ve teknolojik aletler bakımında tam donanımlı olması,
 • Türk doktorların alanında uzman, başarılı ve yetenekli olması,
 • Hemşirelerin ve hasta bakıcıların güler yüzlü ve şefkatli olması,
 • Sorulan soruların hızlı ve doğru bir şekilde yanıtlar bulması,
 • Hasta ile ilgilenen aracı firma da dahil olmak üzere tüm personelin sabırlı ve anlayışlı olması,
 • Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikleri ile tatil imkanı sunuyor olması,
 • Ulaşımın kolay olması,
 • Tanı, tedavi, barınma, yeme, içme, giyinme, tatil gibi ihtiyaçların uygun fiyata karşılanabiliyor olması,

gibi durumlar tercih sebepleri arasında gösterilmektedir. Türkiye’de Frengi Hastalığı Tedavi Fiyatları ile ilgili, Türkiye’ye gelmek isteyen hasta ve hasta yakınlarının araştırma yaptıklarını görebiliyoruz. Fakat bu aşamada net bir fiyat bilgisi vermek doğru olmayacaktır. Hastalığın türü, evresi, tanılama süreci, tedavi süreci, Türkiye’de kalış süreci gibi bir çok etken fiyat konusunu etkilemektedir. Daha ayrıntılı fiyat bilgisine ulaşmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca tedavi olmak için Türkiye’ye bizim aracılığımız ile gelmeniz halinde tarafımızdan konsolosluğa gönderilen davet mektubu ile vize başvuru işlemlerinizi kolaylaştırabiliriz.

Source :

Yorum yapın